Menu

A wszyscy im zazdroszczą…

Autodesk MapGuide w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi. Najpierw uruchomić Internet Explorer, potem w zakładce „Ulubione” wybrać „Łódzki System Informacji o Terenie” i po kilku sekundach pojawia się mapa Łodzi – mapa, jakiej nie ma nikt w Europie. Tak działa ponad sto tysięcy użytkowników Internetu, jeżeli chcą uzyskać dowolne informacje o adresach, szkołach, placówkach kulturalnych, bazie noclegowej, komunikacji miejskiej i innych obiektach w Łodzi.
Ponad 1 000 obiektów punktowych, kilkadziesiąt warstw tematycznych, około 150 000 budynków i 90 000 działek, 2 200 ulic oraz ponad 60 000 punktów adresowych, a wszystko w dokładności sięgającej centymetrów (!), bo podstawą jest geodezyjna mapa numeryczna. Tak wygląda łódzki SIT (skrót od: System Informacji o Terenie) w liczbach – w przeglądarce internetowej robi jeszcze większe wrażenie. Wszystkie obiekty mogą być oglądane w dowolnej, płynnie ustalanej przez użytkownika skali. Jej praktycznie użyteczny przedział zaczyna się od 1:150 000 – w tej skali na ekranie monitora mieści się całe miasto – kończy się 1:100 – w tej skali widoczne są praktycznie wszystkie detale poszczególnych budowli. Ponieważ dane używane do budowania obrazu mapy są wektorowe, zmiana skali nie powoduje jakiejkolwiek utraty jakości informacji.

modgik

Dlaczego MapGuide?
„Łódź jest od dawna zaawansowanym ośrodkiem GIS-owej technologii Autodesku. Tutaj działa APLIKOM 2001 – firma, która lansowała AutoCADa w latach osiemdziesiątych i szkoliła pierwszych jego użytkowników. Wówczas jeszcze nie istniał AutoCAD Map, ale już wówczas rozpoczęto w Łodzi „oswajanie” AutoCADa dla potrzeb geodezyjno-kartograficznych. Tu (nie tylko w Aplikomie) tworzono nakładki do bardzo zaawansowanego przetwarzania rastrów map oraz ich półautomatycznej wektoryzacji, a także nakładki do tworzenia mapy obiektowej o wielu cechach systemu informacji przestrzennej. Wytworzyło się środowisko, na które składają się ludzie, ich wiedza, linia oprogramowania, produkty wykonane przez tych ludzi oprogramowaniem tej linii. Naturalnym było, że gdy powstała potrzeba sięgnięcia po narzędzie internetowego udostępniania danych typu GISowego, pierwszym, któremu się przyglądano był Autodesk. Nie tylko dlatego, że na alfabetycznej liście jest przed firmą Bentley.Z tego „przyglądania się” wyszło, że optymalne w Łodzi jest użycie MapGuide. „ – odpowiada dr inż. Zygmunt Szumski, Kierownik Działu SIT łódzkiego MODGiK-u.

Trochę historii
„InterSIT powstaje w dziale SIT od października 2000, kiedy to rozpoczęto poważne studia i pierwsze próby, początkowo w sieci wewnętrznej ośrodka. Zrazu całość prac wykonywała jedna osoba, później trzy, okresowo nawet cztery. Warto przy tym wspomnieć, że cały Dział SIT w łódzkim MODGiK liczy dziesięciu pracowników, a cała załoga Ośrodka ponad 100 osób. Od połowy lutego 2002 r. rozpoczęliśmy udostępnianie mapy w Internecie z własnego serwera, znajdującego się w siedzibie MODGiK (www.mapa.lodz.pl). Ostatnio przejrzeliśmy podobne istniejące aplikacje. Po tej stronie Atlantyku nie ma równej, ani zaawansowaniem technologicznym, ani zwłaszcza objętością.” – z dumą twierdzi mgr Jacek Przepiórkiewicz, jeden z twórców systemu.

Dzisiaj łódzki SIT dzieli się na dwie części. Całość baz SIT dostępna w sieci wewnętrznej Urzędu Miasta Łodzi, zawierająca między innymi informacje o ewidencji gruntów i budynków, rastry mapy zasadniczej, ortofotomapę, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium tworzone przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi w programie Autodesk Land Desktop oraz specjalną aplikację usprawniającą posiedzenia Rady Miasta i Kolegium Prezydenckiego. SIT publiczny, dostępny w Internecie, zawierający jedynie część treści tematycznej całego SIT, pełni funkcję portalu informacyjno-promocyjnego dla mieszkańców miasta, inwestorów, turystów i wszystkich przyjeżdżających do Łodzi.