Menu

Aktualizacja 2021.1 produktów Autodesk – Infrastruktura

autodesk-logo-1

W ostatnim czasie pojawiła się aktualizacja produktów Autodesk. Service Pack, aktualizujący program do wersji 2021.1 zawiera dużo nowych funkcji jak i poprawia działania już istniejących.

Producent duży nacisk położył na interoperacyjność z programami takimi jak Autodesk® Infraworks® i Autodesk FormIt Pro®. Z nowych funkcji skorzystają także zespoły projektowe jak i osoby dążące do automatyzacji swojej pracy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w oprogramowaniu przeznaczonym dla branży infrastrukturalnej.

civil-3d-2021-lockup-one-line-screen-przycięte

Project Explorer

Project Explorer* zmienia sposób nawigacji użytkowników, wizualizować i udostępniać dane projektowe infrastruktury w Civil 3D

 • Upraszcza nawigację po danych projektu i edycję modelu
 • Poprawia weryfikację projektu i porównywanie modeli
 • Obsługuje raporty niestandardowe zdefiniowane przez użytkownika
 • Ułatwia generowanie dynamicznych tabel AutoCAD

*Project Explorer jest dostępny wyłącznie w kolekcji AEC w programie Civil 3D 2020 lub nowszym lub klientom z umową Enterprise Business Agreement.

Udoskonalenia sieci ciśnieniowej

 • Szybkie przyciąganie do rur – inteligentne automatyczne umieszczanie trójników
 • Bardziej wydajne narzędzia profilu
  • Tworzenie kolan w widoku profilu
  • Definicja statycznych lub dynamicznych zakresów pikietażu
  • Szybka zmiana rury zakrzywionej rurę na prostą

Pasma widoku profilu kolejowego

 • Tworzenie pasm widoku przechyłki kolejowej
 • Dostosowanie opcji widoku
 • Organizacja kolejności wyświetlania

Połączenie z ArcGIS

 • Wsparcie krzywych przy eksporcie do FDGB
 • Edycja atrybutów ArcGIS bezpośrednio w Civil 3D
 • Przenoszenie nowo dodanych elementów na warstwę ArcGIS

Narzędzia edycyjne linii charakterystycznych

 • Ustalanie rzędnych linii charakterystycznych korytarza
 • Ustalanie spadku przez wiele linii charakterystycznych
 • Wstawianie punktu w miejscu przecięcia

Współpraca BIM 360 dla Civil 3D

 • Zaktualizowane menu początkowe – podgląd i sortowanie plików
 • Obsługa nowych formatów plików – zestawy arkuszy, duże powierzchnie oraz pliki referencyjne
 • Aktualizacja programu Desktop Connector
infraworks-no-year-lockup-one-line-screen-docięte

InfraWorks Home

Wprowadzone nowe środowisko InfraWorks Home, które poprawia dostęp do modeli i współpracę.

Chmury punktów

Dodana możliwość bezpośredniego dodawania danych chmury punktów do InfraWorks poprzez format .LAS lub .LAZ.

Projektowanie drogowe

 • Uproszczone mapowanie materiałów dla korytarzy zaimportowanych z Civil 3D
 • Lepszy dostęp do parametrów korytarza Civil 3D
 • Zwiększona liczbę korytarzy, które można importować do InfraWorks

Model Builder

Dodana możliwość wyboru układu współrzędnych podczas tworzenia modelu za pomocą Kreatora modeli. To znacznie upraszcza proces korzystania z modeli Model Builder w przepływach pracy między produktami.

Obiekty mostowe

Refined Bridge Analysis, to rozszerzenie do poprzednio dostępnej funkcji Line Girder Analysis, która zapewnia modele kratownic, belek przesuniętych i elementów skończonych, które lepiej odzwierciedlają rzeczywisty układ dźwigarów mostowych.
 

Anetta Małkowska

Dyrektor ds. Klientów Kluczowych
Telefon: 601 079 394
E-mail: anetta.malkowska@arkance-systems.com

 

Centrala

Telefon: 42 288 16 00
E-mail: info.pl@arkance-systems.com

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Adres e-mail
Wiadomość
W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO