Dotacje na robotyzację dla MŚP

Raport Personnel Service wskazuje, że prawie połowa polskich przedsiębiorców deklaruje swoją gotowość do automatyzacji procesów lub robotyzacji. Dzięki automatyzacji w firmach możliwa jest m.in. minimalizacja kosztów, zwiększenie wydajności produkcji, redukcja błędów oraz eliminacja problemów związanych z brakiem podwykonawców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu firm Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała konkurs “Robogrant”, którego nabór ma się rozpocząć jeszcze w 2022 roku.

Jaki jest cel „Robograntu”?

Celem “Robograntu” jest wsparcie finansowe małych i średnich firm w zakresie automatyzacji i robotyzacji produkcji w branży meblarskiej. Program dotyczy firm prowadzących czynną działalność gospodarczą w zakresie produkcji mebli. Co to oznacza w praktyce? Program skierowany jest do firm, które przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze, niż 3 mln zł. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy i nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Jaką pomoc może otrzymać Twoja firma w ramach wsparcia?

Dofinansowanie w wysokości do 850 tys. zł będzie można przeznaczyć m.in. na zakup robotów przemysłowych oraz oprogramowania niezbędnego do robotyzacji zakładu produkcyjnego.

 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty:

1) nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych w postaci
robotów przemysłowych;
2) nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia pozostałych nowych środków
trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów
przemysłowych, tj.:
a) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych;
b) maszyn, urządzeń służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa
pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z
robotem przemysłowym (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki,
zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia, osłony, optoelektroniczne urządzenia
ochronne, kurtyny świetlne, skanery obszarowe);
c) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania,
diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych,
w szczególności czujników i kamer;
d) urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, niezbędnych do
interakcji człowiek-maszyna;
3) nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i
integracji nabywanych środków trwałych (robotów przemysłowych oraz
pozostałych maszyn, urządzeń) z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego
uruchomienia.

Jak możemy Ci pomóc jako Arkance Systems Poland?

Nasza pomoc składa się z trzech etapów:

 

  • Audyt technologiczny – na tym etapie sprawdzamy procesy w Twojej firmie i sposób ich optymalizacji.
  • Propozycja rozwiązań technologicznych – po konsultacji z naszym zespołem inżynierów, zaproponujemy Ci najlepsze rozwiązania technologiczne usprawniające Twoją pracę i Twojego zespołu np.:

Oprogramowanie wspierające Przemysł 4.0 (np. PDM, PLM, Autodesk Inventor Professional, integracja systemów).

  • Pomoc merytoryczna oraz formalna w złożeniu wniosku o dofinansowanie – koordynacja wniosku.

Rodzaj pomocy i zakres wsparcia:

  • Wartość dofinansowania: do 850 000 zł
  • Poziom dofinansowania: 85%
  • Pula projektu: 29 000 000 zł

Kiedy zostanie ogłoszony nabór wniosków do konkursu „Robogrant”?

Nabór wniosków od 8 listopada do 6 grudnia 2022 roku.

 

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 8.11.2022
  • Zakończenie naboru wniosków: 6.12.2022, godz. 16.00.

 

PARP zastrzega sobie, iż nabór może ulec skróceniu jeżeli kwota wnioskowanego wsparcia finansowego w złożonych w ramach naboru wnioskach przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów.

Skontaktuj się z nami jak najszybciej wypełniając formularz na stronie. To jeden z ostatnich już grantów w tym roku dotyczących technologii cyfrowych i robotyzacji. 

Inne pozycje, które mogą być dla Państwa interesujące