Autodesk i FlexSim: Partnerstwo na rzecz cyfrowej transformacji fabryk


27.10.2023

Autodesk podpisał umowę przejęcia renomowanego dostawcy technologii symulacyjnych – firmy FlexSim. Ta strategiczna inwestycja umożliwi Autodesk rozszerzenie swojej oferty o zaawansowane narzędzia do symulacji fabryki oraz analizy wydajności operacyjnej.

Wyzwania dla producentów

Obecny czas jest niepewny dla producentów. Koszty energii i materiałów nadal rosną, a globalne obawy związane z klimatem skutkują wprowadzaniem coraz to surowszych regulacji przez rządy na całym świecie. Warto zauważyć, że procesy nearshoringu i onshoringu produkcji zdobywają priorytet. W związku z tym optymalizacja operacji i logistyki staje się kluczową kwestią dla producentów. To z kolei wymaga cyfrowej transformacji fabryk.

Wielki krok w rozwoju

FlexSim, wiodący dostawca technologii symulacyjnych, oferuje narzędzia, które pozwalają operatorom fabryk i centrów logistycznych na optymalizację swoich procesów. Dzięki zaawansowanej technologii symulacji zdarzeń dyskretnych (DES), FlexSim ożywia projekty fabryk i centrów logistycznych. To daje liderom operacyjnym dostęp do kluczowych informacji biznesowych, pomagających w osiągnięciu celów związanych z czasem i kosztami.

Integracja z narzędziami Autodesk

Technologia symulacji fabryki FlexSim doskonale uzupełnia istniejące rozwiązania Autodesk do projektowania fabryk. Zapewnia ona dogłębną analizę modeli, scenariuszy układów i symulację procesów użytkownikom Autodesk Inventor, Revit, Autodesk Construction Cloud, AutoCAD oraz Autodesk Product Design and Manufacturing Collection. Warto również podkreślić, że FlexSim będzie dostępny w połączeniu z platformą Autodesk Design and Make Platform, która jest ściśle związana z Autodesk Fusion. Ta platforma integruje różnorodne aspekty projektowania, włączając w to CAD, projektowanie PCB, CAM, CAE, PLM i MES w jednym rozwiązaniu opartym na chmurze.

Symulacja jako kluczowa część cyfrowej fabryki

FlexSim nie tylko ułatwia tworzenie symulacji fabryki, ale także pełni kluczową rolę w łączeniu danych projektowych z danymi operacyjnymi. Ta cecha jest niezwykle istotna w kontekście tworzenia zasobów cyfrowych bliźniaków, które umożliwiają precyzyjne odzwierciedlenie rzeczywistych procesów.

Ważne zalety symulacji

Symulacja jest fundamentem cyfrowej fabryki. Dzięki niej można planować, symulować i kontrolować operacje, co pozwala na precyzyjne prognozowanie wydajności, analizowanie zużycia energii, emisji oraz wykorzystania sprzętu. FlexSim dostarcza narzędzi, które pozwalają na szybsze podejmowanie świadomych decyzji. A to skraca czas wprowadzania produktów na rynek i pomaga w redukcji kosztów magazynowania.

Eliminacja problemów i błędów

Symulacja ujawnia potrzebę zmian w projektach, przepływach pracy i produktach. Dzięki FlexSim możliwe jest przechwytywanie i sprawne komunikowanie tych zmian. To eliminuje błędy i opóźnienia związane z brakiem dostępu do odpowiednich informacji.

Budowanie układów linii produkcyjnych dzięki FlexSim

FlexSim daje planistom fabryk i centrów logistycznych możliwość dokładnego zrozumienia konsekwencji zmian w procesach produkcyjnych oraz przewidywania wydajności operacyjnej. To umożliwia podejmowanie decyzji przed podjęciem kosztownych inwestycji. A to przekłada się na korzyści finansowe i efektywne skalowanie działalności w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Scentralizowane i połączone dane

Wiarygodne symulacje wymagają wiarygodnych danych, które są dostępne w każdym miejscu i czasie. Platforma Autodesk Design and Make, obsługiwana przez dane w chmurze, eliminuje problemy związane z utratą danych i błędną komunikacją. Decyzje podejmowane na podstawie symulacji są przechowywane w jednym cyfrowym repozytorium, co pozwala na ciągłe doskonalenie wyników i procesów.

Podsumowanie

Pod warunkiem sfinalizowania przejęcia FlexSim przez Autodesk, będzie to stanowiło ważny krok w rozwoju oferty firmy. Pozwoli to na dostarczanie kompleksowych rozwiązań w dziedzinie symulacji i projektowania. Dzięki tej synergii, Arkance Systems wraz z Autodesk będzie gotów pomagać swoim klientom produkcyjnym w projektowaniu bardziej efektywnych i zrównoważonych operacji, co stanowi kluczowy krok w kierunku tworzenia lepszego świata dla wszystkich.