Cyfrowa fabryka z Autodesk Factory i ProModel


Artykuł Michała Borowskiego

18.09.2022

Cyfrowy bliźniak jest nieodzownym elementem sprawnego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Odzwierciedlenie realnego zakładu w cyfrowym modelu pozwala na weryfikowanie kolizji na etapie projektowania, budowania, modyfikacji, przezbrojeń oraz relokacji linii produkcyjnych.

Cyfrowy zakład to również możliwość przeprowadzenia symulacji przepływu zasobów oraz pobieranie i publikowanie danych w trybie rzeczywistym.

Problemy

Optymalne zarządzanie zasobami jest kluczem do:

  • zapanowania nad ogromem danych,
  • wsparcia decydentów przy podejmowaniu decyzji.

Bazując na symulacji procesów, jesteśmy w stanie niwelować błędy na etapie projektowania, co może diametralnie obniżyć koszty operacyjne. Symulacje procesów mogą obejmować materiały, wytwarzane produkty, maszyny, ludzi, dane projektowe oraz procesy.

Rozwiązania

Rozwój technologii daje ogromne możliwości, jednak potrzebne są odpowiednie umiejętności oraz narzędzia, które pomogą nam przy modelowaniu cyfrowych odpowiedników. Przygotowanie testów, wykonanie prototypów, makiet oraz symulacji znacznie skraca czas wydania odpowiedniej rewizji produkcyjnej produktów.

Rozwój technologii, algorytmów, sieci neuronowych oraz niemal nieograniczone możliwości obliczeniowe sprawiły, że analizie możemy poddać symulacje, które do niedawna były jeszcze niemożliwe. Cyfrowa fabryka w przemyśle 4.0. otwiera drzwi do łatwiejszej wizualizacji zakładu dzięki technologii druku 3D i konwersji modeli do środowiska rzeczywistości rozszerzonej – składającego się z mieszanej (MR), poszerzonej (AR) i wirtualnej (VR) rzeczywistości. Technologie te ułatwiają interakcje między modelem, danymi i ludźmi. Liderami rozwiązań rozszerzonej rzeczywistości są Unreal Engine, Unity, Nvidia, Microsoft czy Autodesk.

Narzędzia

Reprezentacja cyfrowego modelu powinna zawierać informacje dotyczące poziomu zespołów, metadanych, stanów modelu, typów komponentów i połączeń. Wsparcie przy tworzeniu kompletnych danych dają narzędzia CAD/CAE/PDM/PLM. Zestawem, który łączy wszystkie branże, jest kolekcja mechaniczna Autodesk Product Design and Manufacturing. Pakiet tych aplikacji zawiera moduł Factory Design Utilities, który dba o synchronizację między aplikacją do projektowania – Inventor Professional, aplikacją do modelowania układów produkcyjnych – AutoCAD oraz systemem do analizy kolizji i harmonogramu 3D – Navisworks.

Pakiet Autodesk zawiera również narzędzia ReCap Pro do obróbki skanów i indeksowania chmur punktów oraz Process Analysis, który daje możliwość modelowania, optymalizacji procesów, weryfikacji wydajności i identyfikacji wąskich gardeł. Dla bardziej zaawansowanych analiz obliczeniowych firma BigBear.ai nawiązała współprace z firmą Autodesk oraz stworzyła ProModel for AutoCAD edition. Dodatek korzysta z zasobów Factory Utilities i za pomocą algorytmów oraz przypisanych danych przedstawia wiele sugerowanych wariantów układów produkcyjnych. Scenariusze te tworzą automatyczne raporty zawierające odpowiednio zdefiniowane współczynniki KPI. Wyniki wariantów możemy przenieść do układu DWG AutoCAD oraz wykonać symulacje animacji 3D produktów i osób za pomocą platformy Forge 360.

Autor artykułu

Michał Borowski Specjalista ds. rozwiązań dla przemysłu, Arkance Systems Poland

Michał Borowski

Specjalista ds. przemysłu, Arkance Systems Poland

Absolwent Inżynierii Produkcji, Mechaniki i Budowy Maszyn, Zarządzania Zasobami IT – Politechniki Warszawskiej. Od ponad 10 lat projektuje, szkoli i wdraża rozwiązania Autodesk Inventor, Fusion 360, Factory Design oraz PDM Vault. Trener Autodesk Certified Instructor, Inventor Certified Professional. Wcześniej Konstruktor odpowiedzialny za modelowanie 3D, tworzenie dokumentacji technicznej, następnie Inżynier Aplikacji CAD i po 3 latach – Implementation Manager. Odpowiedzialny za zarządzanie projektami IT, wdrażanie systemów CAD/PDM/ERP, szkolenia, konsulting. Pasjonat snowboardu, squasha, nowych technologii, Unreal Engine oraz druku 3D.