Otrzymaj ponad 16 000 zł na szkolenia Autodesk


Dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2022

31.01.2022

Otrzymaj ponad 16 000 zł na szkolenia Autodesk dla pracownika

Pracujesz w firmie, która zatrudnia pracowników na umowę o pracę? Jeśli tak, to od teraz masz możliwość otrzymać ponad 16 000 zł (na pracownika) na rozwój i podnoszenie kwalifikacji w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2022.

Kto może skorzystać z dofinansowania z KFS 2022?

Z dotacji i dofinansowania KFS 2022 możesz skorzystać, jeśli Twoja firma zatrudnia min. 1 pracownika na umowę o pracę. W Planie Funduszu Pracy na rok 2022 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono kwotę 224 081 tys. zł.

Jaki jest poziom dofinansowania z KFS 2022?

 • 100% finansowania dla mikrofirm.
 • 80% dla MSP i dużych firm.
 • W kwocie nie większej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, co oznacza że do wykorzystania jest ponad 16 000 złotych na osobę!

Na jakie szkolenia możesz uzyskać dofinansowanie?

Możesz otrzymać dofinansowanie na wszystkie szkolenia z oferty Autodesk. Przykładowe szkolenia znajdziesz tutaj. 

Zapraszamy do wypełnienia formularza – w odpowiedzi przedstawimy zakres szkoleń i formę dofinasowania.

Jak skorzystać z dofinansowania KFS?

Dystrybutorem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są Powiatowe Urzędy Pracy. Aby uzyskać dofinansowanie, złóż wniosek we właściwym dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej Powiatowym Urzędzie Pracy. Pamiętaj, że nabory na środki z KFS są bardzo krótkie, dlatego warto się pospieszyć! W wielu powiatach liczy się kolejność zgłoszeń.

Terminy naborów poniżej:

Województwo mazowieckie:

Warszawa – 01.02.2022 – 11.02.2022

Grodzisk Mazowiecki – 07.02.2022 – 18.02.2022

Siedlce – 07.02.2022 – 10.02.2022

Województwo łódzkie:

Tomaszów Mazowiecki – od 01.02.2022

Bełchatów – 01.02.2022 – 15.02.2022

Województwo śląskie:

Katowice – 27.01.2022 – 27.01.2022

Rybnik –  02.02.2022 – 03.02.2022

Cieszyn – 26.01.2022 – 28.01.2022

Województwo dolnośląskie:

Bolesławiec –  17.01.2022 – 31.01.2022

Lubań – 17.01.2022 – 28.01.2022

Środa Śląska – 27.01.2022 – 02.02.2022

Województwo kujawsko-pomorskie:

Włocławek – 24.01.2022 – 28.01.2022

Chełmno – 24.01.2022 – 01.02.2022

Województwo lubelskie:

Łęczna – 17.01.2022 – 31.01.2022

Województwo lubuskie:

Słubice – 20.01.2022 – 10.02.2022

Sulęcin 17.02.2022 – 18.02.2022

Województwo opolskie:

Opole – 26.01.2022 – 27.01.2022

Nysa – 24.01.2022 – 28.01.2022

Województwo podkarpackie:

Tarnobrzeg – 14.02.2022 – 16.02.2022

Województwo podlaskie:

Białystok – 02.02.2022 – 04.02.2022

Zambrów – 10.02.2022 – 28.02.2022

Województwo pomorskie:

Puck – 21.02.2022 – 28.02.2022

Kościerzyna – 31.01.2022 – 04.02.2022

Województwo świętokrzyskie:

Kielce – 17.02.2022 – 25.02.2022

Województwo warmińsko-mazurskie:

Olsztyn – 10.01.2022 – 24.01.2022

Województwo wielkopolskie:

Środa Wielkopolska – 02.02.2022 – 04.02.2022

Województwo zachodniopomorskie:

Kołobrzeg – 14.01.2022 – 28.02.2022 (lub do wyczerpania środków)

Priorytety KFS na rok 2022:

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy, czyli do wykorzystania kwota 177 470 tys. zł

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy, czyli do wykorzystania kwota 44 367 tys. zł:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.