Jak usprawnić proces inwestycyjny


w budownictwie kubaturowym

26.06.2022

Wykorzystaj narzędzia Autodesk do sprawnego realizowania inwestycji kubaturowych i zoptymalizuj cały proces prowadzenia projektu. Dzięki nim będziesz mógł osiągnąć wiele korzyści, wpływając pozytywnie na wszystkich interesariuszy procesu.

Autodesk umożliwia poprawę przepływu informacji i komunikacji między wszystkimi zaangażowanymi stronami. Dzięki temu wszyscy mogą łatwo dzielić się informacjami, omawiać i reagować na zmiany w czasie rzeczywistym. Bez względu na to, czy jesteś architektem, inwestorem, wykonawcą czy konstruktorem, będziesz mógł mieć pełną kontrolę nad projektem i współpracować w efektywny sposób.

Dodatkowo, korzystanie z narzędzi Autodesk ułatwia wprowadzanie zmian na każdym etapie inwestycji. Dzięki temu możesz szybko dostosować projekt do nowych wymagań lub sytuacji. To oznacza większą elastyczność i zdolność do reagowania na zmieniające się warunki, co ma ogromne znaczenie w branży budowlanej.

Narzędzia Autodesk pozwalają również zoptymalizować koszty robót i ilości materiałów. Dzięki zaawansowanym funkcjom analizy i symulacji możesz precyzyjnie oszacować potrzebne zasoby i zoptymalizować projekt pod kątem efektywności kosztowej. To przyczynia się do oszczędności i zwiększenia rentowności inwestycji.

Kolejnym aspektem jest skrócenie czasu trwania inwestycji i zmniejszenie liczby błędów. Dzięki narzędziom Autodesk możesz pracować w bardziej efektywny sposób, eliminując potencjalne problemy i zapewniając lepszą koordynację między różnymi działami projektowymi. To przekłada się na zwiększenie jakości realizacji projektu i zmniejszenie ryzyka opóźnień oraz kosztownych poprawek.

Autodesk umożliwia także zwiększenie przejrzystości procesu wykonawczego dzięki precyzyjnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Dzięki temu wszystkie zaangażowane strony mają dostęp do niezbędnych informacji w jednym miejscu, co ułatwia planowanie i koordynację działań.

Narzędzia Autodesk umożliwiają usystematyzowanie procesu zarządzania gotowym obiektem poprzez wykorzystanie cyfrowego bliźniaka. Dzięki temu możesz monitorować i zarządzać obiektem w cyfrowej przestrzeni, co przyczynia się do efektywniejszego utrzymania i eksploatacji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompleksowym przewodnikiem,

który pokaże Ci, jak efektywnie wykorzystać narzędzia Autodesk do zrealizowania inwestycji kubaturowych.

Na naszych filmach omówimy różne oprogramowania Autodesk, takie jak Revit, Navisworks, Advance Steel, Dynamo, BIM 360 i Robot Structural Detaling. Każde z tych narzędzi ma swoje unikalne cechy i funkcje, które mogą być przydatne dla konstruktorów, instalatorów, architektów, inwestorów, wykonawców i administratorów obiektów.

Jeśli jesteś zainteresowany bardziej efektywnym realizowaniem inwestycji kubaturowych i optymalizacją procesu prowadzenia projektu, to narzędzia Autodesk są odpowiednie dla Ciebie. Skorzystaj z naszych filmów i dowiedz się więcej, jak te narzędzia mogą przyspieszyć i usprawnić twój proces budowlany.

 

Projektowanie koncepcyjne

Agenda:

 • Szybkie prototypowanie w środowisku Revit.
 • Podstawy programowania wizualnego.
 • Generowanie modeli na podstawie skryptów Dynamo.
 • Generative Design – nowa funkcjonalność w Revicie.

Modelowanie architektury w Revit

Agenda:

 • Dodawanie do modelu budynku elementów architektonicznych, takich jak ściany, drzwi, okna i komponenty.
 • Tworzenie tabelarycznego podsumowania informacji o modelu wyodrębnionych z właściwości elementów projektu.
 • Tworzenie dokumentacji.
 • Wizualizacje.

Modelowanie konstrukcji w Revit

Agenda:

 • Dodawanie do modelu stóp, ław i płyt fundamentowych.
 • Modelowanie słupów i dźwigarów, projektowanie stropów i innych elementów konstrukcyjnych.
 • Tworzenie zestawień oraz dokumentacji konstrukcyjnej.
 • Projektowanie konstrukcji stalowych oraz detalowanie połączeń.

Modelowanie analityczne w Revit

Agenda:

 • Sposób pracy nad modelami analitycznymi (tzw. workflow).
 • Optymalne ustawienia.
 • Wyzwania związane z jednoczesnym modelowaniem obiektu fizycznego oraz analitycznego.
 • Integrację z oprogramowaniem do analizy statycznej (z wykorzystaniem MES).
 • „Tips and Tricks” czyli na co zwracać uwagę w trakcie modelowania.

Modelowanie zbrojenia w Revit

Agenda:

 • Wbudowane narzędzia do modelowanie zbrojenia.
 • SOFiSTiK wspierający tworzenie dokumentacji.
 • Holixa for Reinforcement do automatyzacji modelowania zbrojenia.
 • BIMits usprawniający tworzenie predefiniowanych widoków czy arkuszy.

Modelowanie konstrukcji w Advance Steel

Agenda:

 • Aspekty detalowania połączeń stalowych.
 • Automatyczne generowanie dokumentacji warsztatowej.
 • Współpraca z innym oprogramowaniem (np. Revit czy Navisworks).

Modelowanie wnętrz w Revit

Agenda:

 • Modelowanie przestrzeni (podłogi, sufity podwieszane, wykończenie ścian).
 • Umieszczanie komponentów rodzin wczytywalnych oraz tworzenie prostych bibliotek własnych elementów.
 • Przygotowanie projektu do koordynacji międzybranżowej.

Modelowanie instalacji w Revit

Agenda:

Podczas spotkania opowiemy o podstawach, zaletach i wyzwaniach projektowania instalacji w środowisku Revit. Poruszony zostanie kluczowy temat, czyli tworzenie elementów rodzin (Revitowych) i ich wpływ na całokształt projektu. Podsumowaniem będzie „pochylenie się” nad projektem elektrycznym w BIM-ie – co można, oraz czy warto modelować instalacje elektryczne w Revicie.

Integracje Revit – IFC | TEKLA | DWG | NWC

Agenda:

 • Najczęstsze problemy występujące przy konwersjach/eksportach.
 • Metody zapobiegania powyższym problemom.
 • Tematyka OpenBIM.

Koordynacja i zarządzanie zmianami

Agenda:

Zagadnienia efektywnej pracy międzyzespołowej z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania. Od prostego nanoszenia rewizji oraz komentarzy na rysunki, po zaawansowaną analizę modelu ze względu na zmiany bądź kolizję z innymi branżami (clash detection) – wszystko to z wykorzystaniem dedykowanych platform wymiany danych.

Optymalizacja pracy w Dynamo

Agenda:

Dynamo kojarzy Ci się tylko z tworzeniem geometrii koncepcyjnej, przydatnej głównie na początkowych etapach prac? Nic bardziej mylnego!

Dynamo może być równie przydatne na każdym etapie pracy projektowej.

Poruszymy tematykę używania Dynamo w codziennej pracy. Podczas tego spotkania zostaną pokazane praktyczne przykłady, jak Dynamo pomoże nam zautomatyzować żmudne i czasochłonne czynności, pozwoli sprawdzić poprawność zapisu danych i wiele innych.

Zarządzanie dokumentacją na budowie

Agenda:

Przybliżymy istotne aspekty związane z zarządzaniem dokumentacją „płaską” na budowie. Na spotkaniu opowiemy:

 • Jakie urządzenie mobilne jest optymalne;
 • Czy potrzebujemy dedykowanych aplikacji;
 • Jakie korzyści niesie za sobą zastosowanie dedykowanych rozwiązań;
 • Czy i kiedy inwestycja w technologię realnie się zwróci (jak argumentować wydatki).

Wykorzystanie modeli na budowie

Agenda:

Spotkanie poświęcimy kwestiom wykorzystania modeli na budowie. Nasi pracownicy, nie raz uczestniczący w procesie wdrożeniowym opowiedzą o czynnikach (nie tylko technicznych), które niejednokrotnie są decydujące dla powodzenia wdrożenia nowych rozwiązań (związanych z IT) na budowach.

Facility Management a proces inwestycyjny

Agenda:

Podsumowanie serii spotkań, podczas których przeprowadziliśmy Państwa przez cały proces inwestycyjny, pokazując jak wykorzystywać dane agregowane na każdym z jego etapów. Omówimy podstawowe zagadnienia związane ze standaryzacją informacji zawartych w modelach oraz dokumentacji płaskiej na podstawie systemów klasyfikacji. Wszystko to przy użyciu praktycznych przykładów zastosowania rozwiązań informatycznych wspierających inwestorów oraz zarządzających utrzymaniem obiektów.