„Laury Buildera” i „Osobowość Branży” dla Arkance Systems Poland


Nagrody przyznane przez miesięcznik "Builder" za osiągniecia w 2021 r.

14.03.2022

„Laury Buildera” i „Osobowość Branży” dla Arkance Systems Poland za osiągnięcia w 2021 r.

Początek roku 2021 rozpoczął się dla Arkance Systems Poland niezwykle pomyślnie! Magazyn „Builder” docenił nasze osiągnięcia, przyznając nam nagrodę „Laury Buildera”. Nagrodzony został również Dyrektor Generalny – Wojciech Żarnowski, który zdobył tytuł „Osobowość branży”.

„Laury Buildera” to wyróżnienie przyznawane przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika „Builder” firmom spoza branży budowlanej, których działalność i świadczone usługi wspierają rozwój branży budowlanej. Kapituła miesięcznika przyznając nagrodę Arkance Systems Poland doceniła nasze osiągnięcia i pozycję firmy w 2021 r., upowszechnienie technologii BIM, edukację młodych architektów i inżynierów budownictwa, a także wspieranie Programu B4F.

Z kolei tytuł „Osobowość Branży” jest uznaniem pozycji rynkowej przedsiębiorstw, talentu i managerskich sukcesów, a w tym roku także docenieniem efektywności realizowanych strategii w sytuacji zarządzania kryzysowego. Wyróżnienie dla Dyrektora Generalnego Arkance Systems Poland – Wojciecha Żarnowskiego – jest potwierdzeniem jego przedsiębiorczości i intuicji biznesowej, która ma swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki Arkance.

Wyróżnienia magazynu „Builder” to kolejne w ostatnim czasie nagrody zdobyte przez Arkance Systems Poland. W tym roku otrzymaliśmy również specjalne wyróżnienia od Autodesk w kategoriach „Total Growth” oraz “Sales Hero in AEC” za dynamiczny rozwój firmy i wzorcowe wyniki sprzedaży w obszarze projektów budowlanych i infrastrukturalnych.

Więcej informacji na stronach:

WOJCIECH ŻARNOWSKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021 – BUILDER POLSKA

LAUREACI WYRÓŻNIENIA OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021 – BUILDER POLSKA

LAUREACI WYRÓŻNIENIA LAURY BUILDERA 2021 – BUILDER POLSKA

Laury Buildera