Menu

Ankieta – Doradca handlowy

Część I

Odpowiedz na pytanie:

 1. Czym się charakteryzuje, Twoim zdaniem, oferta, którą klient uzna za atrakcyjną dla siebie?
 2. Z jakich etapów składa się „proces sprzedaży”?
 3. Przedstawiłeś ofertę, klient deklaruje zakup, ale zwleka z podjęciem decyzji. Co zrobisz, aby zmotywować go do podjęcia decyzji?
 4. Co zrobisz, kiedy Klient poprosi Cię o przysłanie atrakcyjnej oferty, nie udzielając żadnych informacji, poza tym, że ma już dwie oferty od firm będących Twoimi konkurentami?

Część II

Podziel się z nami swoją wizją pracy jako handlowiec oraz tym, co jest dla Ciebie ważne w pracy. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w pytaniach.

 1. Opisz jakie zadania realizuje handlowiec na rzecz:
  Klienta:

  Product Managerów, inżynierów, którzy wspierają go w sprzedaży:

  Przełożonego:
 2. Z poniższej listy wybierz 3 najważniejsze Twoim zdaniem cechy osoby pracującej jako handlowiec:

  Wyjaśnij swój wybór:
 3. Wybierz 3 cechy organizacji, w jakiej trudno byłoby Ci pracować:

  Wyjaśnij swój wybór:
 4. Kiedy potrzebujesz włączyć w realizację swojego zadania innego pracownika, w pierwszej kolejności korzystasz z (zaznacz swój wybór):

  Wyjaśnij swój wybór:

Część III

W poniższych pytaniach pokazujemy zdarzenia, sytuacje z jakimi możesz się spotkać w codziennej pracy w Arkance Systems Poland. Odpowiedz na pytania wskazując jedną, naturalną dla Ciebie metodę działania.

 1. Masz do zrobienia kilka rzeczy w określonym czasie. Co robisz?
 2. W pracy zdarzają się sytuacje, które z różnych przyczyn możesz odbierać jako trudne dla siebie. Jak wówczas reagujesz?
 3. Jaki tryb pracy wyzwala najwyższą skuteczność u Ciebie?

Część IV

Jeśli zaprosimy Cię na spotkanie, na jakie pytania będziesz chciała/chciał usłyszeć odpowiedź? Podaj nam kilka pytań, abyśmy mogli się przygotować do spotkania:

1.

2.

3.

4.


Proszę podać swoje dane:

Imię i nazwisko

Adres e-mail:

Numer telefonu: