Menu

Aplikom Akredytowanym Audytorem Autodesk

Firma Aplikom została Akredytowanym Audytorem programu „Autodesk SAM Channel Program”.

 

 

Audyt AutodeskPonieważ spełnia wymagania stawiane przed Akredytowanym Audytorem jest upoważniona przez Autodesk do przeprowadzenia profesjonalnych audytów. Profesjonalny i skuteczny audyt IT polega nie tylko na zinwentaryzowaniu zainstalowanych aplikacji w organizacji, ale również na interpretacji skomplikowanych umów licencyjnych (tzw. Audyt Licencji).W ramach audytów, poza podstawowym badaniem nabycia praw do korzystania z oprogramowania, jesteśmy w stanie poddać dokładnej analizie standardowe umowy licencyjne i umowy o niestandardowym charakterze (umowy o ograniczonych uprawnieniach licencjobiorcy, niestandardowe modele dystrybucyjne, itp.).W ramach badania oferujemy również wdrożenie autorskiego oprogramowania e-Audytor. System ten zapewnia m.in. utrzymanie pełnej kontroli i wiedzy na temat posiadanych zasobów IT. Zaimplementowane mechanizmy automatyzacji pozwalają na szybką i dokładną weryfikację zainstalowanych aplikacji. Możliwe jest zdalne przeskanowanie komputerów znajdujących się w sieci lokalnej, bądź poza siecią (rejestry systemowe, dyski).

Dlaczego warto – korzyści z przeprowadzenia audytu:

  • zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego, zwłaszcza od strony legalności oprogramowania,
  • lepsza kontrola nad ilością zainstalowanego oprogramowania,
  • lepsze wykorzystanie i optymalizacja kosztów oprogramowania.

Zapraszamy do kontaktu z nami.