Menu

Aquaterra

Oprogramowanie do projektowania i regulacji koryt rzecznych zgodne z BIM

Aquaterra jest profesjonalnym, zgodnym z BIM, programem dedykowanym dla projektów inżynierii kanałów i rzek. Integruje obliczenia hydrauliczne MIKE FLOOD lub HEC-RAS z projektowaniem ochrony przeciwpowodziowej, kontrolą strumieni i osuwisk oraz projektowaniem systemów nawadniania. Opierając się na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach, tworzy trójwymiarowe modele kanałów i rzek, obsługuje obliczenia przedmiarów ilościowych i oferuje narzędzia do tworzenia dokumentacji technicznej. Starannie zaprojektowany interfejs użytkownika i przepływ pracy są spójne z praktyką inżynierską. To sprawia, że Aquaterra jest łatwa w nauce i obsłudze.

Aquaterra znajduje zastosowanie w rozmaitych projektach:

·         projektowanie kanałów rzecznych;

·         projektowanie  ochrony przeciwpowodziowej;

·         kontrola strumieni i osuwisk;

·         regulacja rzek;

·         projektowanie systemów nawadniających;

·         stabilizacja osuwisk.

Aquaterra jest przygotowana do szybkiego i łatwego zintegrowania z procesami BIM

Tworzenie trójwymiarowych modeli rzek, dołączanie dodatkowych informacji i przeniesienie projektu do AutoCAD Civil 3D, Autodesk Infraworks lub Autodesk Navisworks. Model jest gotowy do integracji danych IFC.

 

Opis funkcjonalności Aquaterra

 


 

Cyfrowe modelowanie terenu

Narzędzie do tworzenia powierzchni służy do szczegółowego cyfrowego modelowania terenu (DTM) na podstawie pomiarów geodezyjnych lub innych danych wejściowych: danych z tachimetrów, punktów, linii nieciągłości oraz bloków. Daje to możliwość korzystania z programu Aquaterra wraz z AutoCAD oraz BricsCAD.

Narzędzia do projektowania geometrii rzek

Aquaterra dostarcza zestaw narzędzi do kreślenia i edycji zaawansowanej geometrii poziomej i pionowej. Oferują one projektowanie według wierzchołków, elementów ustalonych i swobodnych, zamianę polilinii oraz tworzenie najlepiej dopasowanej osi do danych pomiarowych istniejącej drogi. Różnorodne etykietowanie wytyczonych osi, raporty i opcje eksportu danych zapewniają elastyczność niezbędną do spełnienia szerokiego zakresu wymagań użytkowników.

Reprezentacja linii wody

Linie poziomu wody reprezentują dane uzyskane z oprogramowania do obliczeń hydraulicznych (MIKE FLOOD lub HEC-RAS). Są one wyświetlane względem konkretnej osi na rysunku. Aby prezentować obiekty równoległe, takie jak kanały, wały, granice działek itp., można zdefiniować linie inteligentne na planie sytuacyjnym i wyświetlać je w profilu oraz w przekrojach.

Projektowanie i edycja przekrojów poprzecznych

Aquaterra umożliwia projektowanie i edycję przekrojów poprzecznych w dużym stopniu szczegółowości bez żadnych ograniczeń geometrycznych. Po wprowadzeniu poziomów wody 1D, 2D lub obliczeń połączonych możliwe jest projektowanie nowych lub edycja istniejących geometrii przekrojów poprzecznych kanału i rzeki. Po dodaniu wałów i innych obiektów przy użyciu bogatego zestawu narzędzi, można ponownie obliczyć poziom wody i sprawdzić wpływ zmian geometrii w celu dokładnej oceny projektu.

Przedmiary ilościowe

Aquaterra liczy materiałowe przedmiary ilościowe i posiada opcje łączące te obliczenia z definiowanymi przez użytkownika listami materiałowymi. To daje możliwość połączenia materiałów zdefiniowanych w rysunku z bazą danych materiałów oprogramowania do kosztorysowania, wspierając cyfrowy transfer danych i szybką rekalkulację kosztów po zmianach w projekcie.

Ostrogi rzeczne

Ostrogi to kamienne groble wychodzące z brzegów i wcinające się w koryto rzeki poprzecznie do kierunku przepływu. Ich zadaniem jest zminimalizowanie erozyjnego oddziaływania nurtu na brzegi rzeki. Aquaterra wspiera projektowanie ostróg wzdłuż wybranych brzegów jako elementów 2D o różnych wartościach gradientu.

Powierzchnie 3D i model bryłowy

Trójwymiarowe modele koryt kanałów i rzek mogą być tworzone jako trójwymiarowe powierzchnie lub jako modele bryłowe. Model trójwymiarowej powierzchni może być generowany automatycznie z geometrii przekrojów koryta kanału lub rzeki i modelu terenu, albo może być budowany dzięki funkcji skarpowania. Model bryłowy 3D jest tworzony na bazie wieloboków na przekrojach poprzecznych, gdzie materiały i objętości mogą być definiowane jako dane dodatkowe. Wszystkie utworzone bryły zawierające dane zewnętrzne mogą zostać wyeksportowane do Autodesk InfraWorks, Navisworks, a potem wykorzystane w procesach BIM.

Wymiana danych z MIKE FLOOD

MIKE FLOOD firmy DHI to zaawansowane, profesjonalne rozwiązanie do hydraulicznego modelowania zjawisk powodziowych, które pozwala na symulację niemal każdego przypadku powodziowego. Zintegrowany interfejs MIKE FLOOD programu Aquaterra eksportuje dane graficzne do programu MIKE FLOOD, gdzie obliczane są przepływy wody. Te wyniki są importowane z powrotem do programu Aquaterra, gdzie poziomy wody mogą być wyświetlane w profilu i przekrojach poprzecznych. Na podstawie tych wyników, inżynier może modyfikować istniejącą geometrię kanału lub rzeki, korzystając z zaawansowanych narzędzi do projektowania i edytowania przekrojów poprzecznych Aquaterra.

Wymiana danych z HEC-RAS

HEC-RAS jest oprogramowaniem do obliczeń hydraulicznych jednowymiarowych przepływu stałego i dwuwymiarowych przepływu zmiennego. Zintegrowany interfejs HEC-RAS programu Aquaterra umożliwia eksportowanie geometrii kanału lub rzeki z środowiska CAD do HEC-RAS, gdzie są obliczane przepływy wody. Wyniki obliczeniowe mogą być importowane z powrotem do Aquaterra, gdzie obliczone poziomy wody są wyświetlane w profilu i przekrojach poprzecznych. Na podstawie tych wyników, inżynier może modyfikować istniejącą geometrię kanału lub rzeki, korzystając z zaawansowanych narzędzi do projektowania i edytowania przekrojów poprzecznych Aquaterra.

Korzyści dla użytkownika

Dynamiczny model danych

Aquaterra została zaprojektowana tak, aby wszystkie dane znajdowały się wewnątrz pliku .dwg umożliwiając tym samym szybką aktualizację geometrii i wymianę danych zawartych w rozwiązaniach marki CGS oraz Autodesk. Możliwa jest też wymiana danych z LandXML, OKSTRA, REB i Civil 3D. Dynamiczne aktualizacje wszystkich zmian geometrycznych lub parametrów projektowych są obsługiwane w obrębie jednego lub wielu rysunków z osobnymi: planem sytuacyjnym/profilem i przekrojami.

Wsparcie dużych projektów

Aquaterra z łatwością obsługuje duże projekty o bardzo długich osiach i tysiącach przekrojów. Projekty nie są ograniczone pod względem wielkości. Wydajność programu nie jest ograniczona podczas pracy na dużych projektach z wieloma osiami, profilami i przekrojami. Przekroje zapewniają wysoki poziom detali z opcjami synchronizacji na żądanie, dużą szybkość przetwarzania i spójność danych.

Możliwości współpracy

Duże projekty mogą być efektywnie podzielone między wielu członków zespołu mogących pracować jednocześnie. Projekty mogą być wykonywane na jednym rysunku lub podzielone na mniejsze części z wydzielonymi planami sytuacyjnymi, profilami i przekrojami.

Języki i specyfikacja krajowa

Aquaterra jest dostępna w polskiej wersji językowej oraz wspiera polskie standardy projektowe. Użytkownicy mogą również korzystać z innych wersji językowych oprogramowania w przypadku konieczności pracy dla zagranicznych kontrahentów.

Wspierane platformy

Aquaterra 2017 działa na AutoCAD, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D w wersjach 2013-2018 oraz na BricsCAD Pro i Platinum V13-V17.


Klienci, którzy korzystają z Aquaterra:

 

aquaterra-ref-lahmeyeraquaterra-ref-poyryaquaterra-ref-izvrsaquaterra-ref-jciaquaterra-ref-ipzaquaterra-ref-omega
Lahmayer International, GermanyPöyry Energy, AustriaInstitute for Water of the Republic of Slovenia, SloveniaJaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources, SerbiaInženjerski projektni zavod d.d., CroatiaADT Omega, Greece

  Skontaktuj się z nami.

  Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Określ poniżej, o czym chcesz porozmawiać, a my oddzwonimy albo odpiszemy.

  Interesuje mnie:
  Imię (nazwisko mile widziane)
  Telefon
  E-mail
  Firma (opcjonalna)
  W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


  Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO