Menu

Atkins i Skanska Balfour Beatty Joint Venture zdobywają nagrodę Autodesk BIM Experience Award.

Autodesk, jeden z liderów na rynku oprogramowania do projektowania 3D, konstruowania  i rozrywki ogłosił, że Atkins i Skanska Balfour Beatty Joint Venture otrzymały nagrodę Autodesk BIM Experience Award. Firmy zostały uhonorowane za wykorzystanie Modelowania Informacji o Budynku (BIM) w procesie poszerzania 64 km odcinka 188 kilometrowej londyńskiej autrostrady M25, w ramach przygotowań do Igrzysk Olimpijskich 2012.

Nagroda przyznana jest firmom Atkins i Skanska Balfour Beatty Joint Venture za wzorcowe wykorzystanie BIM do:

  • Trafnego podejmowania decyzji w celu poprawy bezpieczeństwa
  • Lepszego zrozumienia projektu wśród projektantów
  • Koordynacji różnych tematów projektu i rozwiązania ewentualnych konfliktów pomiędzy nimi,  przed rozpoczęciem budowy, co redukuje kosztowne potencjalne błędy
  • Zaprojektowania planu produkcji w celu zrealizowania harmonogramu przy zachowaniu bieżącego ruchu na autostradzie.

Od 2009 roku, zespół do projektowania i budowy wykorzystał rozwiązania Autodesk BIM do współpracy przy projekcie, pomagając rozwiązywać wirtualnie problemy budowy, zanim faktycznie miały one miejsce. Rozwiązania oprogramowania Autodesk wykorzystywane do wspierania tego procesu BIM to: AutoCAD, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Navisworks Freedom i AutoCAD Civil 3D.

„Członkowie zespołu projektowego stosują rozwiązania Autodesk BIM do współpracy i koordynacji projektu, aby sprostać wyzwaniu dodania pasa do części ruchliwej autostrady M25, przy możliwie minimalnych zakłóceniach w obecnym ruchu na trzech pasach w każdym kierunku” –  powiedział Bob Marlow, kierownik projektu w Atkins. „Przygotowywane  modele ułatwiają opracowanie bardziej skoordynowanego i kompletnego projekt. ”

„Korzystanie z programów AutoCAD i AutoCAD Civil 3D wzbogaca harmonogram budowy w Navisworks, pomaga nam rozwiązać wiele zagadnień budowlanych zanim się one pojawią,” powiedział David Owens, inżynier Skanska Balfour Beatty Joint Venture. „Proces ten daje zespołowi lepszą ocenę ogólnego projektu i pomaga zidentyfikować i rozwiązać międzydyscyplinarne kolizje, pojawiające się niekiedy w ramach jednego projektu.”

Zintegrowany Model Projektu Autodesk Navisworks Kluczem do Sukcesu

Aby pomóc w realizacji napiętego harmonogramu projektu budowy, zespół projektu w swych działaniach opiera się na skoordynowanym i dokładnym modelu założeń projektu. Zintegrowany model projektu Autodesk Navisworks pomaga zespołowi wizualizować cały projekt, w tym wszystkie elementy naziemne i podziemne, jak i nie-fizyczne aspekty projektowania, takie jak bariery stref bezpieczeństwa pracy. Projektanci używają oprogramowania Navisworks by określić i poprawić ewentualne błędy, które byłyby bardzo trudne do wykrycia za pomocą dokumentacji 2D.

Podążając za wymogami projektowania, w celu stworzenia modelu budowy zespół projektowy dostosowuje model  Autodesk Navisworks do modelu konstrukcyjnego. Korzystając z oprogramowania AutoCAD Civil 3D, zespół zwiększa model założeń projektowych, aby stworzyć wirtualny model budowy, zawierający dodatkowe elementy, takie jak np. bardziej realistyczną wizualizację nowych murów oporowych, chmury punktów ze skanowania laserowego i roboty tymczasowe. Jeżeli to konieczne, zespół reprezentujący projekt, aktualizacje model budowy w celu lepszego odzwierciedlenia zmian w projekcie.

Rozszerzony zespół projektowy, w tym pracownicy budowlani, może zobaczyć model budowy ze swojego tymczasowego biura przy użyciu oprogramowania Autodesk NavisWorks Freedom. Korzystanie ze skonsolidowanego, bardziej dokładnego modelu budowy oznacza, że  każdy ma dostęp do tych samych, zaktualizowanych, realnych informacji o projekcie, przy ocenie jak najlepiej wykonywać zadania budowlane.

Rozwiązania Autodesk dla BIM

Modelowanie informacji o budynkach (Building Information Modeling – BIM) to proces wykorzystujący inteligentny model danych zapewniający wgląd w informacje umożliwiające opracowywanie i prowadzenie projektów budowlanych i infrastrukturalnych szybciej, ekonomiczniej i z mniejszym wpływem na środowisko naturalne. Rozwiązania BIM Autodesk do obsługi budynków – poczynając od ich projektowania, przez budowę, do eksploatacji i utrzymania – oparte są na inteligentnych modelach tworzonych z użyciem programu Autodesk Revit i wspomagają projektowanie architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne (instalacje mechaniczne, wodno-kanalizacyjne i elektryczne – MEP). Rozwiązania BIM Autodesk do kompleksowej obsługi inwestycji infrastrukturalnych oparte są na inteligentnych modelach tworzonych w programie AutoCAD Civil 3D do projektowania obiektów inżynierii lądowej i AutoCAD Map 3D do planowania inwestycji infrastrukturalnych. Zalety BIM zwiększa dodatkowo bogaty zestaw rozwiązań uzupełniających, w tym Autodesk Navisworks i Autodesk 3ds Max Design do wizualizacji i wirtualnej symulacji projektów oraz program AutoCAD do tworzenia dokumentacji i profesjonalnego kreślenia rysunków. System Autodesk Vault Collaboration AEC pomaga zespołom projektowym w uporządkowanym gospodarowaniu modelami cyfrowymi; chronieniu, systematyzowaniu i wymianie dokumentacji projektowej, ułatwia także współpracę między wieloma zespołami projektowymi.