Menu

AutoCAD Civil 3D wspiera projektowanie linii kolejowych w Movares Polska

Spółka Movares Polska wykorzystuje AutoCAD Civil 3D w zakresie projektowania linii kolejowych. Rozwiązanie Autodesk wybrano m.in. ze względu na bogatą funkcjonalność dostosowaną do specyfiki projektowania spółki i łatwość użytkowania.

Movares Polska to niezależna firma konsultingowa, projektowa i badawcza specjalizująca się w pracach z zakresu mobilności i infrastruktury transportowej.  W Polsce grupa posiada dwa biura projektowe o strukturze regionalnej – Movares Polska Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Projektowania Realizacji i Wdrożeń „BPK Katowice” Sp. z o.o. Zatrudnia ok. 150 pracowników. Rocznie realizuje ponad 85 projektów dla klientów prywatnych i publicznych.

„Zastosowanie AutoCAD Civil 3D pozwoliło nam na podniesienie efektywności procesu projektowania oraz jakości pracy. Stworzenie zintegrowanego środowiska projektowego w oparciu o AutoCAD Civil 3D umożliwiło łatwiejszą wymianę informacji, a także lepszą kontrolę dokumentacji projektowej” – ocenia Piotr Abramczyk, Prezes Zarządu Movares Polska. „Praca w oparciu o model 3D ułatwia wykrywanie błędów i kolizji, ułatwia również komunikację” – dodaje projektant Bartłomiej Bańka.

Movares Polska zatrudnia ok. 100 projektantów w trzech pracowniach – w Lublinie, Katowicach oraz Krakowie.  AutoCAD Civil 3D jest podstawowym narzędziem projektowym, docenianym na wielu płaszczyznach – m.in. ze względu na szeroki zakres funkcji AutoCAD, przyjazny interfejs oraz łatwość obsługi. Bardzo istotną zaletą jest jego elastyczność – możliwość dodawania własnych szablonów i podzespołów kolejowych pozwala dostosować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb i zakresu projektu. Projektanci Movares Polska podkreślają również wysoką funkcjonalność AutoCAD Civil 3D zarówno w obszarze projektowania, jak i wspomagania pracy grupowej, a także jego kompatybilność pozwalającą na obsługę pełnego procesu projektowo-inżynierskiego.

 

„Różnorodność i bogactwo funkcji sprawia, że AutoCAD Civil 3D jest stale obecny w procesie realizacji projektów kolejowych. Od lat stawiamy na sprawdzoną nowoczesną platformę projektową, która pomaga nam zarówno skrócić czas realizacji projektów, jak i jeszcze bardziej podnieść ich jakość” – powiedział Piotr Abramczyk, Prezes Zarządu Movares Polska.

 

Proces projektowy w Movares Polska rozpoczyna się od przygotowania trójwymiarowej mapy cyfrowej. Na jej podstawie w AutoCAD Civil 3D tworzona jest odpowiednia struktura wzajemnie powiązanych plików, obejmująca opracowywane elementy, takie jak trasowanie, profile, korytarze, przekroje, drenaże czy rowy. Takie podejście  umożliwia optymalne wykorzystanie aplikacji w projektowaniu kilkudziesięciokilometrowych odcinków  tras kolejowych przy równoczesnym tworzeniu wielu elementów. Projekty stworzone w AutoCAD Civil 3D przekazywane są pozostałym branżom biorącym udział w procesie projektowym, np. elektrycznej, teletechnicznej, trakcyjnej.

 

Przy wykorzystaniu AutoCAD Civil 3D spółka zrealizowała liczne kontrakty. Szczególną rolę odegrał on przy następujących projektach:

  • Linia nr 1, szlak Pruszków – Grodzisk Mazowiecki (kompletny projekt łącznie z przekrojami poprzecznymi),
  • Linia nr 133, szlak Trzebinia – Krzeszowice (kompletny projekt łącznie z przekrojami poprzecznymi),
  • Linia nr 64, Kozłów – Psary (32 km – trasowanie oraz profil; projektowanie odbywało się równolegle z pracami geodetów dostarczającymi pomiary, co umożliwiło wykonanie zadania w bardzo krótkim terminie),
  • Liczne studia wykonalności (AutoCAD Civil 3D wykorzystany w zakresie zaprojektowania geometrii poziomej i pionowej).

 

W celu zapewnienia projektantom możliwości ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz zwiększania konkurencyjności, Movares Polska na  bieżąco aktualizuje oprogramowanie projektowe. Oprócz AutoCAD Civil 3D spółka wykorzystuje także inne rozwiązania Autodesk – Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP, AutoCAD Map 3D, Autodesk Robot Structural Analysis.

 

AutoCAD Civil 3D to rozbudowane rozwiązanie umożliwiające szybką i skuteczną realizację złożonych inwestycji drogowych, transportowych i środowiskowych. Ułatwia koordynację informacji projektowych przy zapewnieniu wysokiej jakości dokumentacji i wizualizacji. Daje możliwość realizacji bardziej nowatorskich projektów dzięki konkurencyjnym możliwościom stwarzanym przez BIM (modelowanie informacji o budynku).

Informacje o Movares Polska

Movares Polska to niezależna firma konsultingowa, projektowa i badawcza specjalizująca się w pracach z zakresu mobilności i infrastruktury transportowej. Głównym celem spółki jest pomoc w osiągnięciu zrównoważonego systemu transportu zbiorowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej poprzez uwzględnienie aspektów technicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych w kontekście intensyfikującej się konkurencji międzynarodowej. Spółka oferuje wysoką jakość prac doradczych i projektowych we wszystkich obszarach transportu zbiorowego. Specjalizuje się  w zakresie przepustowości sieci, bezpieczeństwa, zarządzania posiadaną infrastrukturą, analiz finansowych i ekonomicznych oraz ochrony środowiska. W Polsce grupa Movares posiada dwa biura projektowe o strukturze regionalnej – Movares Polska Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Projektowania Realizacji i Wdrożeń „BPK Katowice” Sp. z o.o.