Menu

Autodesk Architectural Desktop 2005 – Ewolucji ciąg dalszy

Autodesk Architectural Desktop 2005 to najnowsza wersja znanego programu do projektowania architektonicznego. Niespełna rok minął od wprowadzenia na rynek wersji 2004, a już pojawiła się jego kolejna wersja. Pomimo tak krótkiego czasu twórcy programu zawarli w nowej wersji wiele ciekawych narzędzi przyspieszających i upraszczających pracę nad projektem.
Zmiany wprowadzone w ADT 2005 możemy podzielić na trzy kategorie. Są to zmiany w interfejsie użytkownika mające na celu łatwiejszą obsługę programu, udoskonalenia w tworzeniu i edycji obiektów AEC prowadzące do szybszego i prostszego projektowania oraz nowe narzędzia znacznie przyspieszające opracowywanie kompletnej dokumentacji technicznej.
Zmiany w interfejsie użytkownika
adt1_1Najbardziej istotne zmiany w interfejsie użytkownika wprowadzone zostały do znanych z poprzedniej wersji ADT Palet narzędzi i Nawigatora projektu. Palety narzędzi umożliwiają szybkie wywoływanie najczęściej używanych poleceń i wstawianie do projektu obiektów AEC. Nowa wersja programu zapewnia jeszcze szybszy dostęp do najczęściej używanych poleceń i obiektów AEC poprzez możliwość podziału palet na dowolne kategorie odpowiadające specyfice projektu. Nawigator projektu zarządza plikami projektu oraz podziałami i kondygnacjami budynku. W ADT 2005 dołączono do niego tzw. zestawy arkuszy, które zwiększają automatyzację tworzenia przekrojów, elewacji, detali i odwołań oraz ich umieszczanie na arkuszach i numerację. Umożliwia to także tworzenie i drukowanie lub publikację gotowych zestawów arkuszy bezpośrednio z poziomu Nawigatora projektu. W nowej wersji programu wprowadzono również szybki dostęp do skali rzutni i wprowadzanych opisów w postaci rozwijalnej listy widocznej na pasku stanu.
Ponieważ Architectural Desktop jest zbudowany na bazie AutoCAD-a, jako użytkownicy ADT 2005 mamy do dyspozycji również wszystkie nowe funkcje wprowadzone w najnowszej wersji AutoCAD-a 2005. Między innymi możemy korzystać z automatycznie uaktualniających się pól zawierających numery arkuszy, odwołań, daty lub numery rysunków, a także drukować całe zestawy rysować je do formatu DWF bez potrzeby oczekiwania na zakończenie procesu obróbki danych – ADT może drukować w tle, umożliwiając w tym czasie dalszą pracę nad projektem.Nowa wersja programu znacznie rozszerza możliwości wymiany danych pomiędzy różnymi branżami. Najważniejszą informacją jest to, że pliki utworzone w ADT 2005 są w pełni kompatybilne z poprzednią wersją programu. Ponadto mamy możliwość publikacji projektu do Autodesk MapGuide i standardu IFC 2x, eksport danych do bazy danych MS Access, import danych Land XML oraz bezpośrednią wymianę danych z programem Autodesk Building Systems. Publikacja rysunku do formatu DWF nie musi kończyć się tylko na grafice. Teraz do rysunku ADT możemy dołączyć dane zestawieniowe tych obiektów AEC, które uznamy za stosowne. Darmowa przeglądarka Autodesk Express Viewer pozwala na odczyt tych danych po zaznaczeniu obiektu.
Szybsze projektowanie
adt1_2Ciągle ulepszane uchwyty pozwalają na bardziej intuicyjną i dokładną manipulację obiektami AEC i bryłami 3D. Nowe funkcje uchwytów kształtu ułatwiają tworzenie i edycję elementów bryłowych, a nowe uchwyty położenia pozwalają na przesuwanie obiektów AEC i brył we wszystkich płaszczyznach. Rozwijany jest również mechanizm edycji profili. W ADT 2005 edycja profili jest jeszcze bardziej intuicyjna i jednocześnie bardziej dokładna. Pojawiła się również możliwość przekształcania krawędzi prostych na łukowe.Wprowadzono również drobne, acz istotne zmiany w obiektach AEC. Udoskonalone parametryczne połączenie ścian, zachowuje informacje o połączeniu poszczególnych ścian, nawet podczas ich przesuwania za uchwyty. Możemy teraz przesuwać wybraną ścianę przy jednoczesnym rozciągnięciu ścian z nią połączonych lub przesunąć ją zrywając połączenia – tak jak to było możliwe w poprzednich wersjach programu. Nowe polecenie umożliwia szybkie tworzenie klatki schodowej w budynkach wielokondygnacyjnych. Wystarczy teraz zaprojektować kształt schodów na jednej kondygnacji, a resztą zajmie się program.ADT 2005 zawiera również nowe narzędzia zwiększające czytelność projektu. Funkcja „Wybierz podobne” pozwala na jednoczesny wybór wszystkich elementów tego samego stylu w projekcie. Opcja „Ukryj/wyodrębnij” umożliwia wyodrębnienie części projektu lub ukrycie wybranych obiektów. Wyłączanie kreskowania powierzchni zwiększa czytelność modelu budynku przy zachowaniu wzorów materiałów na elewacjach.
Nowe elementy dokumentacji
ADT 2005 oferuje szybkie tworzenie odwołań do detali, przekrojów i elewacji. Co więcej, odwołania te mogą być tworzone w bieżącym arkuszu pliku rysunku, bądź umieszczane w automatycznie tworzonym nowym arkuszu lub zupełnie nowym pliku widoku. ADT automatycznie tworzy przy tym dynamiczne powiązania odwołań z numerami arkuszy i rzutniami rysunków, co pozwala nam zapanować nad wszystkimi arkuszami zawierającymi dokumentację techniczną.Najbardziej spektakularną nowością ADT 2005 są detale. Teoretycznie są to bloki AutoCAD-a (dzięki czemu mogą być obrabiane w dowolnym programie Autodesku), jednak w ADT zachowują one inteligencję innych obiektów AEC i wykorzystując specjalne narzędzia do ich edycji możemy w łatwy i szybki sposób stworzyć szczegółowy widok dowolnej części projektu. Biblioteka detali zawiera tysiące elementów, a dzięki zebraniu wszystkich danych w formacie bazy MS Access, istnieje możliwość ich edycji lub tworzenia własnych elementów. Najczęściej używane detale mogą być umieszczone na Palecie narzędzi.

adt1_3
Kolejną nowością programu jest tworzenie opisów, kodów oraz legend do rysunków, automatycznie skojarzonych z obiektami AEC i detalami. Możemy je umieszczać na rzutach, przekrojach, elewacjach lub widokach szczegółów i szybko tworzyć w ten sposób gotowe opisy rysunku. Kody oraz opisy obiektów są zebrane w bazie danych MS Access, połączonej z bazą detali. Automatyzuje to opisywanie poszczególnych elementów widoków szczegółów. Ponadto wszystkie zmiany dokonane w bazie danych, dzięki dynamicznemu połączeniu z projektem, uwzględnione zostają w już stworzonych rysunkach. Eliminuje to konieczność ręcznego edytowania każdego opisu oraz minimalizuje ilość błędów.

Inteligentne detale
adt2_1Wszystkie rysunki detali konstrukcyjnych wymagają dokładnego i czasochłonnego rozrysowania połączeń poszczególnych elementów budynku wraz z ich szczegółami. Wszystkie te rysunki wykonywane są w dwóch wymiarach, często przy użyciu bloków. ADT 2005 znacznie upraszcza ten proces poprzez możliwość użycia inteligentnych komponentów detali. Czym różnią się one od zwykłych bloków AutoCAD-a? Na ile ich użycie może usprawnić rysowanie?Po pierwsze są one parametryczne, a ich wymiary zgromadzone w edytowalnej bazie danych. Po drugie możemy decydować, w jakim widoku dany komponent ma być pokazany. I wreszcie po trzecie, pomimo że komponenty te wyglądają jak zwyczajne linie lub bloki, posiadają specjalne mechanizmy do edycji niedostępne dla standardowych obiektów AutoCAD-a.

Menedżer komponentów szczegółów
adt2_2W ADT 2005 znajdziemy narzędzie dedykowane do zarządzania komponentami detali, zwane menedżerem komponentów szczegółów. Pozwala ono na przeglądanie polskojęzycznej(!) bazy ponad tysiąca detali, na wstawianie wybranych elementów do rysunku oraz na modyfikację parametrów detali. Przypuśćmy, że chcemy wstawić do projektu kilka detali belki nadproża. Przy użyciu standardowych metod kreślenia w AutoCAD-zie, musimy detal ten narysować, bądź użyć wcześniej przygotowanego bloku. A jeśli blok, który posiadamy ma nieco inne wymiary, niż element użyty w projekcie, albo nagle musimy zmienić jeden z wymiarów elementu? Jeżeli nie używamy komponentów detali, zmuszeni jesteśmy do ręcznej edycji grafiki reprezentującej nasz element lub do edycji bloku. W ADT 2005 możemy po prostu znaleźć wymagany element, zmieniarametry w bazie i wstawić do rysunku. Jeżeli zajdzie potrzeba późniejszej zmiany jego parametrów, również możemy użyć bazy danych zamiast przerysowywać cały element.
Widoki i parametry
Inteligencja komponentów detali przejawia się również w możliwościach ich wstawiania do rysunku. Przede wszystkim możemy określić, w jakim widoku element będzie reprezentowany na rysunku (rzut, przekrój, czy elewacja), bo przecież większość elementów konstrukcyjnych budynku to obiekty przestrzenne. Ponadto w zależności od wybranego widoku możemy zdefiniować pozostałe parametry charakterystyczne dla typu użytego komponentu. Na przykład: dla cegły określamy widok, położenie w ścianie, rodzaj spoiny, a dla słupa żelbetowego – widok, sposób zbrojenia wzdłuż i w poprzek słupa, ilość prętów zbrojeniowych itp. Co więcej, elementy powtarzalne (cegły, bloczki, izolacja) nie są wstawiane pojedynczo, ale automatycznie powielają się wzdłuż wskazywanego kursorem odcinka.
Edycja detali

Wstawione komponenty możemy dowolnie modyfikować przy użyciu standardowych poleceń edycyjnych AutoCAD-a, ale znacznie bardziej ergonomiczna jest zmiana elementów przy użyciu specjalnych poleceń edycji AEC. Pozwalają one na jednoczesne przycinanie całego elementu jednym odcinkiem lub innym elementem, dzielenie, łączenie i odejmowanie elementów oraz zasłanianie części jednego elementu drugim. Ponadto wszystkie wstawione komponenty mogą być łatwo opisane, dzięki zintegrowanej bazie danych opisów.
Klatki schodowe

adt3_2ADT 2005 wprowadza nowe polecenie, które pozwala na automatyczne tworzenie klatek schodowych w budynkach wielokondygnacyjnych. W pierwszej kolejności projektujemy kształt schodów, poręczy i stropu na najniższej kondygnacji, a następnie wywołujemy polecenie tworzenia klatki schodowej. Program pobiera z projektu informacje o ilości kondygnacji oraz ich wysokościach i kopiuje utworzone wcześniej elementy, tworząc w ten sposób kompletną klatkę schodową. Dodatkowym ułatwieniem przy tworzeniu klatek schodowych jest możliwość wycinania otworów w stropach bezpośrednio na podstawie kształtu schodów, obok znanej z poprzednich wersji, opcji tworzenia otworów na bazie wcześniej narysowanych polilinii.

Połączenia ścian
Połączenia ścian w ADT 2005 zostają zachowane podczas przesuwania ścian. Wszystkie ściany połączone ze ścianą przesuwaną zostają przez program automatycznie rozciągnięte. Istnieje oczywiście możliwość przesunięcia ściany „po staremu” i zerwania połączeń. Wystarczy tylko zmienić funkcję uchwytu klawiszem Ctrl. W połączeniu z rozbudowanym systemem powiązań obiektów znanym już z poprzednich wersji ADT, nowy sposób przesuwania ścian pozwala na szybką edycję całych części budynku.
Wybierz podobne
Nowa funkcja „Wybierz podobne” dostępna jest z menu kontekstowego po zaznaczeniu dowolnego obiektu na rysunku. Zasadniczo jest to funkcja AutoCADa 2005, ale w ADT jej działanie rozszerzone jest na obiekty AEC. Standardowo funkcja ta pozwala na jednoczesny wybór wszystkich elementów tego samego rodzaju (np. linie, okręgi), znajdujących się na tej samej warstwie. W przypadku obiektów AEC, umożliwia ona wybór wszystkich elementów tego samego stylu w projekcie.
Ukryj/wyodrębnij
adt3_1Kolejna nowa opcja „Ukryj/wyodrębnij” dostępna jest również z menu kontekstowego po zaznaczeniu obiektu na rysunku i też jest funkcją AutoCADa 2005. Umożliwia ona wyodrębnienie części projektu lub ukrycie wybranych obiektów. Wystarczy tylko zaznaczyć jeden lub więcej obiektów na rysunku, a potem wybrać czy mają one zostać ukryte, czy ukryte mają zostać wszystkie inne elementy rysunku poza nimi.
Edycja profili
W ADT 2005 edycja profili została wzbogacona o nowe wielofunkcyjne uchwyty, pozwalające na przesuwanie, dodawanie i usuwanie wierzchołków oraz krawędzi. Uchwyty te pozwalają również na przekształcanie krawędzi prostych na łukowe i późniejszą edycję powstałych łuków. Podczas przesuwania krawędzi dostępne są dynamiczne edytowalne wymiary, dostępne dotychczas przy edycji położenia całych obiektów.