Menu

Autodesk Architectural Desktop 2006 – Kolejna porcja nowości.

Zgodnie z przewidywaniami, po niecałym roku od wprowadzenia na rynek programu Autodesk Architectural Desktop 2005, pojawiła się jego kolejna wersja. Pomimo tak krótkiego czasu twórcy programu zawarli w nowej wersji wiele ciekawych narzędzi usprawniających proces projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej.
Wszystkie zmiany wprowadzone w ADT 2006 zapewniają pełną kompatybilność z poprzednimi wersjami programu i dotyczą trzech dziedzin pracy: projektowania, tworzenia dokumentacji technicznej oraz pracy grupowej nad projektem.
02s01s

Łatwiejsze projektowanie
Najbardziej spektakularną nowością wprowadzoną w ADT 2006 jest zestaw funkcji automatyzujących tworzenie elementów konstrukcyjnych budynku. W nowej wersji programu możliwe jest jednoczesne wstawienie słupów wzdłuż jednej z osi lub we wszystkie węzły siatki modularnej. Dodatkowo możliwe jest łączenie wszystkich słupów belkami oraz automatyczne wstawianie zespołów belek. Nowe parametry elementów strukturalnych pozwalają na dowolne wprowadzanie do projektu wielu elementów równocześnie, a także tworzenie całych kratownic. Znacznie uproszczone zostało również łączenie elementów strukturalnych, dzięki czemu projektowanie podciągów stało się dziecinną igraszką – wystarczy wybrać typ podciągu i wskazać kolejno elementy, pomiędzy którymi zostanie on wstawiony. Dodatkowo program automatycznie odpowiednio docina łączone elementy. Co więcej, w ADT 2006 wszystkie elementy konstrukcyjne są ze sobą powiązane, dzięki czemu przesunięcie lub zmiana wymiaru jednego z nich pociąga za sobą automatyczną zmianę wszystkich elementów połączonych. Jeżeli do wszystkich tych funkcji dodamy jeszcze możliwość docinania jedną płaszczyzną tnącą wielu elementów konstrukcyjnych jednocześnie, okaże się że ADT 2006 jest potężnym narzędziem do szybkiego tworzenia kompletnych projektów konstrukcyjnych budynków.
Nowości w ADT 2006 dotyczą również ścian osłonowych. W nowej wersji programu możemy łatwo tworzyć ściany osłonowe na podstawie wybranych płaszczyzn brył AEC. Dodatkowo uproszczony został mechanizm edycji ścian w rzutni oraz zmiany wypełnień komórek na drzwi, okna i jednostki ścian osłonowych.
Codzienne zadania związane z projektowaniem ułatwiają nowe funkcje ADT 2006 do edycji wybranych obiektów w projekcie. Teraz możliwa jest jednoczesna izolacja wybranego obiektu z możliwością jego edycji w odpowiednim widoku (rzucie, przekroju lub elewacji). Wystarczy wybrać widok i określić jego kierunek, a program ukryje pozostałe obiekty w projekcie i pokaże wybrany element w odpowiednim widoku tak, aby jego edycja była jak najprostsza.
Ciekawą nowinką jest możliwość dowolnej zamiany otworów, okien, drzwi, zestawów okien i jednostek ścian osłonowych. Teraz ADT umożliwia nie tylko zamianę jednego rodzaju okna lub drzwi na inny, ale również szybką zamianę okna na drzwi lub drzwi na jednostkę ściany osłonowej lub witrynę okienną.

 

Lepsza dokumentacja techniczna

03sAutodesk Architectural Desktop 2006 zawiera ulepszenia i nowe funkcje pozwalające na szybsze tworzenie lepszej dokumentacji technicznej i bardziej efektywne przekazywanie zamierzeń projektowych. W programie znajdziemy jeszcze bogatszą bazę komponentów detali, Kreatora Nowych Komponentów, który pozwala łatwo dodawać nowe detale do bazy oraz Menedżera Komponentów Detali, umożliwiającego łatwą edycję poszczególnych komponentów i ich parametrów.
W nowej wersji programu możemy również w prosty sposób tworzyć własne etykiety oraz zestawy danych tabelarycznych. Służy do tego nowy Kreator Etykiet. Utworzone w ten sposób etykiety i tabele mogą być przeciągane na palety narzędzi i do przeglądarki obiektów, a następnie używane przez cały zespół projektowy. Samo wstawianie etykiet opisowych również jest prostsze – w ich menu kontekstowym pojawiły się opcje „Dodaj wybrane” i „Zmień orientację atrybutu”.
Kolejną nowością w ADT 2006 są wypełnienia tematyczne. Pozwalają one na graficzną analizę i prezentację zamierzeń projektowych. Po zdefiniowaniu schematu wypełnień program sam wypełnia określonymi kolorami powierzchnie, ściany i inne elementy w zależności od wartości zdefiniowanych parametrów. Schematy te mogą być oparte o konkretne wielkości lub ich zakresy oraz umożliwiają tworzenie legend. Ciekawą cechą wypełnień jest to, że mogą być one przedstawiane zarówno w dwóch jaki i w trzech wymiarach.

Lepsza praca grupowa
Autodesk Architectural Desktop 2006 zawiera również nowe mechanizmy, które z jednej strony ułatwiają pracę grupową nad projektem, a z drugiej czuwają nad zachowaniem standardów w dokumentacji technicznej.
Standardy projektowe umożliwiają zachowanie spójności dokumentacji technicznej w całym biurze. Kontrolują one używane w projekcie style obiektów i sposób ich wyświetlania. Menedżer projektu może ustawić wymagane w firmie lub w konkretnym projekcie standardy projektowe, a następnie przy użyciu narzędzi, jakie oferuje program, kontrolować zgodność projektu lub poszczególnych rysunków z założonymi standardami.
Nowe funkcje znaleźć możemy również przy paletach narzędzi. Teraz nie tylko mogą być one dowolnie dostosowywane do potrzeb projektanta, ale również mogą być przypisane przez menedżera do projektu lub do standardu projektowego. W efekcie po otwarciu projektu, który ma przypisane palety narzędzi lub standard projektowy otrzymujemy gotowy zestaw narzędzi, który jest specyficzny dla tego właśnie projektu lub standardu.

Oczywiście Autodesk Architectural Desktop 2006 zawiera również wszystkie nowościAutoCADa 2006, a jest ich niemało. Wystarczy wspomnieć o dynamicznych wymiarach, wprowadzaniu poleceń i parametrów z pozycji kursora, blokach dynamicznych, kalkulatorze czy nowym edytorze tekstowym. Co więcej, część funkcji wprowadzonych w programie AutoCADa 2006 jest znacznie rozszerzone w ADT 2006. Przykładem jest możliwość publikacji projektu do trójwymiarowego formatu DWF. Pozwala ona na bardziej efektywne przekazywanie idei projektowych, ponieważ oprócz płaskiej dokumentacji technicznej możemy teraz klientowi przekazać cały model 3D budynku lub jego trójwymiarowe przekroje z dołączonymi wybranymi danymi zestawieniowymi elementów.