Menu

Autodesk Inventor Fusion – innowacyjne projektowanie 3D

Autodesk Inventor Fusion Technology Preview to nowa, innowacyjna technologia prototypowania cyfrowego, która zmieni podejście wielu projektantów do oprogramowania do projektowania mechanicznego w 3D.
Inventor Fusion = modelowanie parametryczne + bezpośrednie

 • łączy potęgę i kontrolę wynikającą z parametrycznego modelowania (opartego na historii) z łatwością i wydajnością bezpośredniej pracy („history-free”) na modelu;
 • użytkownik ma zawsze pod ręką właściwe narzędzia;
 • wszelkie dynamicznie wprowadzone zmiany można zaktualizować do modelu parametrycznego zapewniając pełną integralność ze środowiskiem Inventora;
 • jednolite, dwukierunkowe połączenie obu metod projektowania.

Autodesk Inventor = prostota i łatwość użytkowania

 • umożliwia szybki i łatwy wybór narzędzi niezbędnych do bezpośredniego modelowania;
 • przewiduje działania związane ze szkicowaniem lub modelowaniem w oparciu o kontekst projektowania;
 • posiada intuicyjny, graficzny interfejs użytkownika, dzięki któremu użytkownik nie musi odrywać wzroku od centrum ekranu;
 • jego zaawansowane technologie graficzne umożliwiają profesjonalną wizualizację projektowanych modeli.

Inventor Fusion = szybkie zmiany w modelu bez ograniczeń

 • bezpośrednie modelowanie, gdy wybrane zostało właściwe narzędzie;
 • szybkie zmiany w modelu i realizacja scenariuszy „co – jeśli”;
 • łatwa realizacja idei projektowych niezależnie od kolejności wykonywanych operacji, zależności czy pierwotnego systemu CAD.