Menu

Autodesk Inventor Professional. Coraz bardziej dojrzały.

W wersji 10 programu Autodesk Inventor Professional dział rozwoju oprogramowania skoncentrował swoje wysiłki na ulepszeniu istniejących modułów, poprawieniu jakości produktu oraz na uwzględnieniu jak największej ilości życzeń użytkowników programu. Oto najważniejsze ulepszenia wprowadzone w wersji AIP 10.

 

 

Kable i wiązki.
W wersji AIP 10 dodano nowy obiekt, który realizuje połączenie wiele przewodów w jednym punkcie z zastosowaniem lutowania, splecenia, zaciśnięcia, itp. Obecnie wiązki przewodów dopasowują swoją długość do zmian wywołanych zastosowaniem konkretnej reprezentacji pozycyjne złożenia, co pozwala na określenie maksymalnej długości przewodów. Istnieje możliwość wyłączenia automatycznej aktualizacji zmiana wprowadzonych w podzespole kabli i wiązek gdy nie chcemy na bieżąco jej wykonywać. Aktualizacja może być wywołana później. Wprowadzono możliwość pokazania na rysunkach wiązek linii osiowych biegnących w środku przewodu lub wiązki. Możliwe jest pokazanie samych linii osiowych zamiast całego segmentu. W rysunkach montażowych kabli wprowadzono ułatwienia w organizowaniu i opisywaniu końcówek przewodów i kabli. Przyspieszono tworzenie rozwinięcia wiązek na rysunkach montażowych poprzez wyeliminowanie wielu niepotrzebnych kroków oraz usprawniono procedurę w celu optymalizacji rozwinięcia.
wiaz1
wiaz2

Instalacje rurowe
Biblioteka armatury została zunifikowana z biblioteką Content Center programu Inventor, tworząc jedną bibliotekę części znormalizowanych. Wprowadzono możliwość edycji właściwości elementów biblioteki oraz określanie nazwy pliku podczas wstawiania do projektu części z biblioteki armatury. Do tworzenia przebiegu rury można wykorzystać istniejące szkice 3D. Aby lepiej rozpoznać interakcję pomiędzy elementami instalacji rurowych a ruchomymi elementami projektu instalacja rurowa jest odpowiednio aktualizowana przy zmianach reprezentacji pozycyjnej projektu, co pozwala na określenie np. maksymalnej długość odcinków rury. Wprowadzono możliwość wyłączenia automatycznej aktualizacji i wypełniania układu rurowego segmentami aż do momentu zakończenia edycji całego układu. Aktualizacja może być włączona później. Mamy teraz możliwość automatycznego utworzenia linii osiowych dla segmentów rurowych oraz pokazania samych linii osiowych zamiast całych segmentów. Wprowadzono istotne zmiany w obsłudze zestawienia komponentów,dotyczące informacji o długości segmentów i całej rury. Możemy do zestawienia komponentów wprowadzić części nie pokazane na modelu, takie jak śruby i nakrętki, uszczelki, itp.

rury1

rury2

Moduł analizy naprężeń
Wprowadzono nowe ruchome elementy podporowe, takie jak punkt podarcia pozwalający na obrót dookoła niego oraz ruchomą ścianę podparcia zezwalającą na przesuwanie. Dodano możliwość utworzenia animacji pokazującej odkształcenia oraz drgania własne części. Parametry analizy wytrzymałościowej zostały skonsolidowane z oknem parametrów części programu Inventor, co ułatwia dostęp do tych parametrów. Zastosowano nowy solver programu pochodzący z programu ANSYS Design Space 8.1. Ważną nowością jest możliwość analizowania części w kontekście złożenia oraz definiowanie warunków analizy w odniesieniu do innych części. W obecnie wersji program automatycznie zagęszcza siatkę elementów skończonych w obszarach podwyższonych naprężeń po wykonaniu wstępnych obliczeń przy domyślnym ułożeniu siatki. Program pozwala teraz na analizę zbieżności.

napr