Menu

Autodesk Map 3D – Mapa to nie tylko grafika

Autodesk Map 3D 2005 łączy w mapie grafikę z danymi opisowymi umożliwiając przy tym przekroczenie granicy projektowania trójwymiarowego.
Mapa to pozornie tylko zbiór punktów, linii i łuków składających się na grafikę odzwierciedlającą obiekty na mapie – między innymi działki, budynki, parkingi, drogi, linie uzbrojenia technicznego terenu, symbole określające studzienki, hydranty oraz ich opisy.

1

 

Grafika tworząca treść mapy jest bardzo istotna, ale równie ważne są te dane zawarte w mapie, których nie widać gołym okiem. O wartości mapy stanowią bazy danych dołączone do obiektów mapy, a pozwalające na łatwe i szybkie przeszukiwanie zasobów mapowych, przeprowadzanie analiz topologicznych oraz wszelkiego rodzaju zapytań dotyczących obiektów znajdujących się na mapach. Autodesk Map 3D 2005 nie tylko łączy grafikę z danymi opisowymi, ale również zwiększa wartość map o trójwymiarowe reprezentacje terenu, warstwic oraz punktów.

 

Precyzyjna grafika

Nie ulega wątpliwości, że podstawą dobrej mapy jest precyzyjnie wykonana część graficzna.Autodesk Map 3D zawiera wszystkie narzędzia precyzyjnego kreślenia zawarte w programieAutoCAD, słynącym z jakości i precyzji tworzonych rysunków oraz możliwości definicji własnych bibliotek symboli w postaci bloków. Map 3D rozszerza precyzję grafiki na istniejące mapy wektorowe zawierające błędy rysunkowe poprzez narzędzia automatycznego czyszczenia, zawierających upraszczanie obiektów liniowych, likwidację przeciągnięć i niedociągnięć linii w punktach ich przecięcia, przerywanie przecinających się linii, usuwanie pokrywających się obiektów i krótkich odcinków oraz wymazywanie zbędnych wierzchołków.

 

Topologia i dane opisowe

Precyzyjna grafika to jednak nie wszystko. Zbiór linii, łuków i punktów nie czyni z mapy wartościowego źródła informacji, jeżeli nie stanowi on odpowiednich obiektów – działek, budynków, dróg itp. Program pozwala na utworzenie topologii obiektów punktowych (np. hydranty, studzienki, repery), liniowych (np. osie dróg, strumienie) oraz powierzchniowych (np. budynki, działki, parkingi). Utworzone dane topologiczne są automatycznie dołączane do mapy i mogą być wraz z nią eksportowane. Poza tworzeniem topologii Map 3D pozwala na dołączenie danych opisowych do dowolnych obiektów na mapie. Dane te mogą się znajdować w wewnętrznej bazie pliku DWG lub w zewnętrznych bazach danych typu Access, SQL lub Oracle.

 

Dostęp do zgromadzonych danych mapowych

Tworzenie kolejnych map zawierających wszystkie potrzebne dane opisowe i topologiczne prowadzi do powstania obszernego ich zbioru. Efektywny dostęp do danych zagwarantować nam może jedynie dobry mechanizm przeszukiwania zgromadzonych zasobów mapowych. W programie Autodesk Map przeszukiwanie danych realizowane jest poprzez mechanizm tzw. zapytań, pozwalających wczytać do aktualnego rysunku potrzebną grafikę lub dane ze zbioru wcześniej utworzonych map. Zapytania mogą być jednocześnie wykonywane przez wielu użytkowników na tych samych zbiorach danych dzięki wbudowanym mechanizmom pracy sieciowej.

 

Trzeci wymiar

Autodesk Map 3D 2005 wprowadza nas w świat trójwymiarowego modelowania terenu. Pozwala na import punktów z instrumentów pomiarowych oraz ich grupowanie, tworzenie modelu powierzchni pomierzonego fragmentu terenu oraz generację warstwic.

 

Import i eksport danych

Autodesk Map 3D 2005 jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi programami firmy Autodesk, co pozwala na wymianę danych z programami AutoCAD, Autodesk Architectural Desktop, Autodesk Land Desktop lub Autodesk MapGuide. Ponadto program zapewnia automatyczny import i eksport map w postaci grafiki połączonej z danymi opisowymi z programów ArcInfo, ArcView, MapInfo i Microstation oraz wymianę danych z innymi aplikacjami dzięki standardowi LandXML. W razie potrzeby można przetransformować importowaną mapę z jednego układu współrzędnych na system koordynat zdefiniowany w nowym projekcie. Import map z systemów nie zawierających atrybutów lub z wektoryzowanych plików rastrowych jest również możliwy, choćby poprzez format DWG czy DXF. Marek Majewski APLIKOM 2001