Menu

Belki, kątowniki, ceowniki…

Dziś zajmiemy się funkcjami programu Autodesk Architectural Desktop 3.3, które wspomagają pracę konstruktorów podczas rysowania konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych – czyli tym, co da się „wycisnąć” z elementów konstrukcyjnych.

 

Na początek kilka suchych faktów. Elementy konstrukcyjne w ADT 3.3 to słupy, podciągi i dźwigary. Są to obiekty parametryczne, co oznacza, że większość wielkości opisujących ich geometrię zmieniamy w oknach dialogowych. Wszystkie elementy konstrukcyjne oparte są na stylach, tak jak pozostałe obiekty ADT. W stylu elementu określamy jaki będzie jego profil i geometria oraz jak będzie wyświetlany w poszczególnych rzutach i w widoku modelu 3D.

Katalog elementów konstrukcyjnych
aec_es1Naszą przygodę z różnymi elementami konstrukcyjnymi zaczniemy od katalogu profili elementów konstrukcyjnych. Jest to jasno i przejrzyście pogrupowany zestaw najbardziej popularnych profili elementów drewnianych (belek, desek, dźwigarów drewnianych), betonowych (belek i słupów wylewanych i prefabrykowanych) oraz stalowych (kątowników, ceowników, teowników, dwuteowników i profili zamkniętych). Poruszając się po strukturze drzewa podobnej do eksploratora Windows możemy znaleźć interesujący nas profil, a następnie z dostępnej tabeli wymiarów wybrać konkretny element i na jego podstawie stworzyć nowy styl dosłownie jednym kliknięciem myszy. Możemy również kazać programowi odszukać w katalogu profil użyty już w rysunku, żeby np. zmienić wymiary słupa na inne figurujące w tabeli wymiarów. Do katalogu możemy odwołać się w każdym momencie używając do tego celu polecenia z górnego menu lub ikony.

Rysowanie i edycja elementów
aec_es2Po przejrzeniu katalogu profili elementów strukturalnych, możemy przystąpić do ich rysowania. Musimy jednak pamiętać o inteligencji programu. O ile podciągi i dźwigary możemy swobodnie umieszczać w przestrzeni, o tyle słupy możemy rysować tylko pionowo. Z tego faktu wynika różnica w rysowaniu odpowiednich elementów konstrukcyjnych. Słupów praktycznie nie rysujemy, a jedynie wstawiamy do rysunku. Po wybraniu stylu i podaniu wysokości słupa w oknie dialogowym, wskazujemy kursorem węzeł siatki modularnej. Ponieważ słupy najczęściej umieszcza się w węzłach siatki, program domyślnie „zaczepia” do nich słupy. Jeżeli nie chcemy umieszczać słupów w ten sposób to wystarczy nacisnąć Enter przy pytaniu programu o węzeł siatki i wskazać kursorem dowolny punkt na rysunku. Inną metodą umieszczenia słupów w projekcie jest ich automatyczne wstawienie podczas rysowania siatki modularnej. Musimy jednak pamiętać, że słupy są „zaczepione” do węzłów siatki i próba ich przesunięcia skończy się niepowodzeniem, jeżeli ich nie zwolnimy (zaczep do węzła – zwolnij). Podciągi i dźwigary rysujemy wskazując kursorem początek i koniec tworzonego elementu, po uprzednim wybraniu stylu w oknie dialogowym. Bardziej skomplikowane kształty elementów strukturalnych łatwo jest osiągnąć przekształcając wcześniej narysowane polilinie na podciągi lub dźwigary. Otrzymujemy przy tym dodatkową korzyść – program łączy ze sobą poszczególne odcinki elementów „docinając” pod odpowiednim kątem ich krawędzie i nie musimy robić tego ręcznie. Narysowane elementy możemy przesuwać, kopiować, skracać lub wydłużać używając do tego celu funkcji edycyjnych AutoCADa. Edycji długości, obrotu wokół osi lub profilu dokonujemy w oknach dialogowych Właściwości elementu.

Zakończenia elementów
aec_es3Podczas projektowania połączeń różnych elementów konstrukcyjnych często pojawia się potrzeba „docięcia” stykających się krawędzi pod odpowiednim kątem. Architectural Desktop pozwala na cięcie elementów wieloma płaszczyznami, pod różnymi kątami i w różnej odległości od końców. Wystarczy zadeklarować odpowiednie płaszczyzny cięcia w oknie dialogowymWłaściwości elementu. Możemy w ten sposób uzyskać skomplikowane zakończenia przy łączeniu kilku elementów w jednym punkcie.

Definiowanie własnych kształtów
aec_es4Życie na ogół nas nie rozpieszcza i rzadko kiedy się zdarza, że do wykonania projektu wystarczą nam gotowe elementy zawarte w programie. Architectural Desktop jest programem, który nie ogranicza projektanta. W przypadku elementów konstrukcyjnych również nie zawodzi, jeżeli chodzi o możliwości tworzenia własnych nietypowych kształtów. Po pierwsze mamy możliwość zadeklarowania własnego profilu elementu konstrukcyjnego. Wystarczy narysować zamknięta polilinią wymagany kształt a następnie zdefiniować go jako profil. Następnie tworzymy nowy styl i jako bazę przyjmujemy wcześniej określony profil. Możemy teraz narysować nasz element konstrukcyjny. Podczas tworzenia stylu w oknie dialogowym Zasady projektowaniadeklarowaliśmy profil jako bazę – wskazywaliśmy nazwę komponentu i jego profil. Jeżeli jeszcze raz otworzymy to okno i naciśniemy przycisk Więcej szczegółów, to ukaże się nam pole do popisu. Możemy w prosty sposób tworzyć elementy konstrukcyjne o złożonych i nieregularnych kształtach (np. stopy fundamentowe o prostych bądź ukośnych krawędziach), a co najważniejsze możemy później łatwo edytować zaprojektowane w ten sposób kształty.

Tworzenie kratownic
aec_es5Na koniec małe co nieco dla miłośników kratownic i innych wymyślnych zestawów ze stali. Tworzenie takich kształtów poprzez rysowanie każdego elementu z osobna może doprowadzić w pewnym momencie do zawrotu głowy. Możemy sobie uprościć pracę dołączając wcześniej narysowane bloki do elementu konstrukcyjnego o dowolnym profilu. Zestaw widoczny na rysunku obok składa się z trzech bloków. Początkowego, końcowego i środkowego, który się powtarza. Wystarczy dołączyć te trzy bloki do elementu konstrukcyjnego, ustawić powtarzalność dla bloku środkowego i gotowe. Wskazujemy kursorem punkt początkowy i następnie końcowy, a kratownica „rysuje się sama”.

aec_es6Jak widać program posiada wiele ciekawych rozwiązań pomagających w projektowaniu konstrukcji, a przede wszystkim w skróceniu czasu potrzebnego na narysowanie i edycję elementów konstrukcyjnych budynku. Niech zachętą będzie zamieszczony widok szkieletowej konstrukcji drewnianej budynku zaprojektowanej w programie Autodesk Architectural Desktop 3.3