Menu

Biuletyny techniczne AutoCAD

Ponieważ zależy nam bardzo, aby mogli Państwo jak najefektywniej wykorzystywać oprogramowanie AutoCAD i AutoCAD LT, w tym miejscu będziemy cyklicznie publikować materiały szkoleniowe, praktyczne wskazówki i porady na temat efektywnego wykorzystania znanych z pozoru funkcji tychże programów.

Zgubiłeś płytę? Usunąłeś mail z linkiem do pobrania posiadanej wersji? Nie martw się. Możesz pobrać oprogramowanie bezpośrednio ze stron Autodesk za pomocą Autodesk Virtual Agent.

Czytaj dalej

Biuletyn przedstawia możliwości darmowej aplikacji Autorebar dostępnej w Autodesk Exchange umożliwiającej projektowanie konstrukcji żelbetowych w programie AutoCAD i AutoCAD LT.

Czytaj dalej

Biuletyn przedstawia zalety korzystania z witryny Autodesk Exchange Apps umożliwiającej pobranie ciekawych aplikacji usprawniających funkcjonalne działanie oprogramowania marki Autodesk ze szczególnym uwzględnieniem pełnej wersji oprogramowania AutoCAD 2014.

Czytaj dalej

W biuletynie przedstawiono sposób przekształcania układów nieparametrycznych do postaci parametrycznej. Zaprezentowano także możliwości edycyjne projektów parametrycznych.

Czytaj dalej

W biuletynie zawarto rady dotyczące przyspieszenia oraz zwiększenia płynności działania AutoCAD’a. Przedstawiono optymalne dostosowanie środowiska dla jak najefektywniejszego wykorzystania możliwości programu. Zwrócono też uwagę na możliwości zwiększenia płynności działania poprzez umiejętne zmiany ustawień programu.

Czytaj dalej

W biuletynie zawarto rady dotyczące przyspieszenia oraz zwiększenia płynności działania AutoCAD’a. Przedstawiono optymalne dostosowanie środowiska dla jak najefektywniejszego wykorzystania możliwości programu. Zwrócono też uwagę na możliwości zwiększenia płynności działania poprzez umiejętne zmiany ustawień programu.

Czytaj dalej

W biuletynie zawarto informacje na temat dołączania odnośników zewnętrznych do rysunku formatu *.dwg. Zwrócono również szczególną uwagę na ich edycję, wyświetlanie i dostosowywanie do potrzeb projektanta, m.in. na tworzenie nowej obwiedni.

Czytaj dalej

W biuletynie zawarto metodę wczytania i przeskalowania mapy rastrowej w celu wykorzystania jej jako podkład przy projektowaniu budynków i infrastruktury technicznej. W biuletynie tym, będącym pierwszą częścią biuletynów związanych z wstawianiem rastra do AutoCADa użyto program Mikromap w celu odpowiedniego przeskalowania obrazu.

Czytaj dalej

W poniższym biuletynie opisano usługę Autodesk 360 dostępną od wersji 2013, która umożliwia użytkownikom pracę „w chmurze”.

Czytaj dalej

W poniższym filmie zaprezentowano elementy usprawniające pracę w AutoCADzie takie jak tworzenie skrótów klawiszowych, skrótów poleceń czy tworzenie nowych nazw poleceń.
Znajomość tych funkcji pomoże poprawieniu efektywności pracy w programami AutoCAD.

Czytaj dalej

W biuletynie zaprezentowano w jaki sposób uzależnić właściwości poszczególnych obiektów od istniejących warstw, a także jak zmienić większą liczbę obiektów jednocześnie za pomocą stanu warstw. W filmie pokazano również w jaki sposób korzystać w plików o rozszerzeniu .las poprzez import i eksport do innych rysunków.

Czytaj dalej

Biuletyn przedstawia sposób uzależnienia tekstu od łuku za pomocą dodatku Express Tools. W czasie nagrania przeprowadzono takie czynności jak umiejscowienie napisu nad i pod łukiem za pomocą dedykowanego narzędzia a także na łuku i napis wystający ponad łuk za pomocą właściwości programu.

Czytaj dalej

W materiale przedstawiono sposób wykonania podstawowego rzutu domu jednorodzinnego za pomocą nakładki CADProfi. Wykorzystano w tym celu bazę bibliotek programu a także znormalizowane narzędzia do rysowania ścian, drzwi i okien a także wymiarowania długości i obliczania pola powierzchni poszczególnych pomieszczeń.

Czytaj dalej

W biuletynie przedstawiono instrukcję korzystania z narzędzi parametryczności w AutoCADzie umożliwiające zablokowanie określonych parametrów dzięki czemu unika się wielu niepożądanych zmian w trakcie projektowania.
Druga część biuletynu prezentuje pracę za pomocą zmian układu współrzędnych. Przedstawiono sposoby edycji Lokalnego orz Globalnego Układu Współrzędnych.

Czytaj dalej

Biuletyn ten zawiera instrukcję jak w szybki i prosty sposób utworzyć tekst w trzech wymiarach, zmodyfikować go w pożądany sposób a także przedstawić w odpowiednim oświetleniu. Przy tworzeniu obiektu wykorzystane były m.in. takie polecenia jak: wczytaj menu, korzystanie z plików LISP czy dodawanie elementów oprogramowania (Express Tools).

Czytaj dalej

W biuletynie znaleźć można informacje dotyczące tworzenia własnego stylu opisu takiego jak wymiarowanie i dodawanie własnego tekstu. Dodatkowo przedstawiony został sposób eksportowania i importowania własnych stylów do innego pliku, tym samym zwiększając szybkość i efektywność pracy.

Czytaj dalej