Menu

Biuletyny Techniczne Civil 3D

Ponieważ zależy nam bardzo, aby mogli Państwo jak najefektywniej wykorzystywać oprogramowanie branżowe Autodesk, w tym miejscu będziemy cyklicznie publikować materiały szkoleniowe, praktyczne wskazówki i porady.

Zapraszam do zapoznania się z kolejną częścią biuletynu, poświęconej tematyce odprowadzania wód opadowych. W tym wydaniu zajmuję się układem sieci kanalizacji deszczowej na planie sytuacyjnym. Ma on posłużyć do odprowadzania opadów, padających na wcześniej analizowane zlewnie, do odbiornika.

Czytaj dalej

Najbliższą serię biuletynów chciałbym poświęcić tematyce odprowadzania wód opadowych, która jest nieodłącznym zagadnieniem w trakcie powstawania inwestycji drogowej. AutoCAD Civil 3D wraz z dodatkiem „Storm & Sanitary Analysis” (do pobrania z Centrum Subskrypcyjnego Autodesk) posiadają zestaw narzędzi, dzięki którym projektowanie odwodnienia staje się łatwiejsze.
W tym biuletynie, na podstawie powierzchni terenu w okolicy wiaduktu, przygotuję zlewnie, które będą później stanowić punkt wyjścia do określenia ilości ścieków deszczowych, które należy odprowadzić.

Czytaj dalej

W tym wydaniu biuletynu chcielibyśmy poruszyć przydatne zagadnienie jakim jest przyporządkowywanie krawędzi drogi do właściwych kodów w zespole. W tym przypadku zrobiono to na przykładzie wjazdu do posesji. Poruszono także problematykę odsunięć, które pozwalają prowadzić pewien fragment zespołów zawsze prostopadle do wybranej linii trasowania (lub polilinii). Na pozór wszystko to może wydawać się łatwe, ale w gąszczu krawędzi może przysporzyć wiele kłopotów.

Czytaj dalej

Zapraszam do zapoznania się z kolejnym wydaniem biuletynu technicznego poświęconego projektowaniu parkingów w AutoCAD Civil 3D. Oprócz obiektów liniowych (dróg) aplikacja ta świetnie radzi sobie z obiektami powierzchniowymi takimi, jakimi są właśnie parkingi. Ze względu na to, że postępowanie w drugim przypadku jest nieznacznie inne niż w przypadku dróg, chcielibyśmy przedstawić właściwą procedurę. Wykorzystanie linii charakterystycznych i narzędzia tworzenia skarp pokazuje jedynie ideę jaką powinno się kierować. Zachęcamy użytkowników do wypracowania swojej procedury na podstawie zaprezentowanego materiału. Do stworzonej powierzchni można dołączyć na przykład korytarz drogowy stanowiący dojazd do parkingu.

Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z nowym wydaniem biuletynu technicznego, w którym poruszono temat wygładzania powierzchni. Jest to aspekt często estetyczny, ale „nie wygładzona” powierzchnia może być często przyczyną błędów w odwzorowaniu rzeczywistego terenu lub powodować powolną pracę stacji roboczej. Warto zatem zapoznać się z możliwościami Civila 3D jakie daje w poruszanym aspekcie.

Czytaj dalej

Film pomoże Państwu zdefiniować podzespoły z polilinii w sposób, który pozwoli na uzyskanie prawidłowego kształtu korytarza drogowego oraz uwzględnienie tych podzespołów w obliczeniach materiałowych. Tworzenie zespołów nie musi wiązać się ze znajomością Autodesk Subassembly Composer, a można je przygotować z podzespołów narysowanych na podstawie prostych kształtów.

Czytaj dalej

AutoCAD Civil 3D jako kompletne narzędzie modelujące drogi i powierzchnie posiada zestaw narzędzi do analiz mas ziemnych i innych materiałów mogących pojawiać się przy inwestycji. W tym wydaniu biuletynu chciałbym opisać możliwości gospodarowania masami ziemnymi i ułatwieniami jakie daje Civil w tym temacie.

Czytaj dalej

W tym numerze biuletynu Civil 3D przedstawimy możliwości przy projektowaniu tunelu.

Czytaj dalej

W tym biuletynie przedstawiamy nowości, które pojawiły się w AutoCAD Civil 3D 2013.

Czytaj dalej

W tym numerze biuletynu technicznego poznasz prosty sposób na sprawdzenie współrzędnych geograficznych punktów w Civil 3D. Przeczytaj instrukcję, a już nigdy więcej nie będziesz musiał przeprowadzać żmudnych przeliczeń matematycznych.

Czytaj dalej

Czy miewasz problemy z tworzeniem obwiedni korytarza?
Często używasz żmudnej metody interaktywnego jej tworzenia?
Chcesz edytować wygląd i zawartość pasm pod widokiem profilu, ale nie wiesz jak?
Przeczytaj biuletyn i dowiedz się:
– jak wymuszać opcję dodawania obwiedni po zewnętrznej granicy korytarza,
– jak dodawać etykiety danych w punktach charakterystycznych geometrii poziomej.

Czytaj dalej

Czy często macie Państwo problem z wczytaniem punktów z pliku tekstowego?
Czy zdarza się, że aby poprawnie wczytać punkty musicie ręcznie edytować plik?
Z niniejszego biuletynu dowiecie się Państwo, jak tworzyć własne formaty plików punktów i wczytywać punkty z każdego rodzaju pliku tekstowego.

Czytaj dalej

Ten biuletyn stanowi instrukcję modelowania przekroju normalnego drogi z uwzględnieniem odsadzek. Ponadto nauczą się Państwo tworzyć własne style zestawu kodów, aby w odpowiedni sposób wyświetlić materiały, z których skonstruowane są warstwy drogi.

Czytaj dalej

W tym biuletynie jest autorska instrukcja do aplikacji Autodesk Subassembly Composer, która pozwala tworzyć oraz modyfikować własne podzespoły bez potrzeby programowania w środowisku VB.NET lub C#. Program stanowi świetne uzupełnienie do AutoCAD Civil 3D.

Czytaj dalej

Ten biuletyn to podręcznik dobrych praktyk pracy w AutoCAD Civil 3D. W biuletynie znajdziecie Państwo opis ciekawych narzędzi do modelowania, edycji korytarza (zarówno narzędzi z wersji 2012, jak i tych starszych) oraz organizacji i utrzymania porządku w projekcie.

Czytaj dalej

Czy zdarzyło się Państwu otrzymać mapę od geodety, która zawierała ogrom obiektów liniowych, których nie można było dodać do powierzchni jako linie nieciągłości lub chociaż wykorzystać jako warstwice? Czy potrzebujecie dużo czasu na dopracowanie liniami nieciągłości modelu terenu? Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedzieliście twierdząco, to poniższy biuletyn techniczny na pewno będzie dla Państwa przydatny.
Przedstawiamy w nim procedurę korzystania z polecenia MAPCLEAN, która to komenda pozwala automatycznie zamieniać styczne do siebie obiekty liniowe w jeden obiekt (np. polilinie), co z kolei umożliwia uwzględnienie linii nieciągłości.

Czytaj dalej

W tym biuletynie otrzymujecie Państwo instrukcję, która opisuje, krok po kroku, procedurę transformacji map pomiędzy różnymi układami współrzędnych. W przykładzie zaprezentowano sposób przyporządkowywania układu współrzędnych do rysunku oraz automatyczne przeliczenie mapy z PUWG 1965 do PUWG 2000. Wraz z instrukcją otrzymujecie Państwo pliki ćwiczeniowe.

Czytaj dalej

Ten biuletyn przedstawia sposób obliczania ilości warstwy ścieralnej, nakładki oraz frezowania w przypadku równoczesnego ich występowania na przekroju. Sytuacja, o której mowa, zdarza się najczęściej w przypadku modernizacji dróg o przekroju jednospadkowym na drogi o przekroju daszkowym lub odwrotnie.

Czytaj dalej

Czy wiesz, w jaki sposób najefektywniej wykorzystać narzędzia AutoCAD Civil 3D podczas koncepcyjnego projektowania obiektu mostowego?
Czytając biuletyn zdobędziesz wiedzę na temat szybkiego projektowania niwelety, konstrukcji korytarza drogowego, projektowania nasypów, obliczania mas ziemnych, automatycznego tworzenia raportów. Ponadto poznasz kilka sposobów tworzenia zespołów mostowych oraz dowiesz się jakich podzespołów najlepiej w tym celu używać.

Czytaj dalej

W tym biuletynie dowiesz się jak automatycznie rzutować granice działek na przekroje poprzeczne. Ponadto zdobędziesz dodatkową wiedzę na temat tworzenia własnych stylów etykiet i wykorzystasz ją do etykietowania granic działek dowolnym tekstem oraz takimi danymi jak rzędna terenu istniejącego lub odsunięcie od osi projektowanej.

Czytaj dalej

Load more