Menu

Biuletyny Techniczne Inventor

Ponieważ zależy nam bardzo, aby mogli Państwo jak najefektywniej wykorzystywać oprogramowanie branżowe Autodesk, w tym miejscu będziemy cyklicznie publikować materiały szkoleniowe, praktyczne wskazówki i porady.

W numerze tego biuletynu zostało opisane nowe narzędzie – Inventor HSM Express – działające w środowisku Autodesk Inventor 2014. Narzędzie to wzbogaca oprogramowanie o możliwości generowania kodów NC bezpośrednio na posiadane maszyny.

W poniższym ćwiczeniu dowiemy się jak korzystać z Inventor HSM Express oraz generować kody NC.

Czytaj dalej

W numerze tego biuletynu został opisany sposób tworzenia konstrukcji ramowych w środowisku Autodesk Inventor 2014. Tematyka ta jest szczególnie istotna ponieważ w czasie projektowania urządzeń mechanicznych często zachodzi potrzeba wygenerowania konstrukcji ramowej, a operacje te mogą wydawać się czasochłonne.

W ćwiczeniu zapoznamy się z zasadami tworzenia parametrycznych modeli konstrukcji ramowej na przykładzie uproszczonego modelu konstrukcji nośnej przenośnika rolkowego.

Czytaj dalej

W numerze tego biuletynu zostaną opisane ciekawe funkcje, które pojawiały się na przełomie kilku ostatnich wersji programu Autodesk Inventor, a mimo wszystko nie zostały przyswojone przez użytkowników i wielokrotnie pojawiają się w pytaniach technicznych. Zagadnienia te pozwolą uprościć proces modelowania części i złożeń, co w konsekwencji przełoży się na wzrost wydajności i innowacyjności.

Czytaj dalej

W związku z wejściem nowych wersji produktów Autodesk 2014 pojawiło się sporo pytań dotyczących instalacji programu Autodesk Inventor Fusion.

Czytaj dalej

Zostaną opisane typowe polecenia dokumentacji 2D programu Inventor, które mimo że są w program wbudowane często są przez użytkowników pomijane.

Czytaj dalej

W związku z wejściem nowej linii produktowej programów Autodesk i modyfikacjami zawartości poszczególnych pakietów w numerze tego biuletynu zostaną przedstawione zmiany w nowych wersjach pakietów Autodesk Product Design i Autodesk Factory Design 2014 oraz omówione wybrane nowości programu Autodesk Inventor 2014.

Czytaj dalej

W związku z częstymi pytaniami użytkowników oprogramowania CAD o możliwość udostępniania dokumentacji poglądowej kooperantom, klientom w numerze tego biuletynu zostanie przedstawiony sposób sprawnej komunikacji za pośrednictwem plików DWF.

Czytaj dalej

W numerze tego biuletynu zostanie opisane narzędzie dodatkowe iFileName for Inventor udostępnione na stronie Autodesk Exchange Apps. Narzędzie to jest wykorzystywane do wprowadzania gotowych schematów nazewnictwa plików, dzięki czemu w łatwy sposób będziemy w stanie wprowadzić jednolity schemat dla nazw tworzonych plików.

Czytaj dalej

W biuletynie przedstawiony zostanie sposób tworzenia typowych kształtów elementów przebijanych iFeature dla części wykonanych z blachy.

Czytaj dalej

W związku z częstymi pytaniami użytkowników oprogramowania Autodesk Inventor 2013 w numerze tego biuletynu zostanie opisany sposób automatycznego wstawienia skali widoku rzutu bazowego do tabelki rysunkowej dokumentacji 2D.

Czytaj dalej

W celu usprawnienia funkcjonalności programu Autodesk Inventor 2013 w numerze tego biuletynu zostanie opisany sposób korzystania z aplikacji zewnętrznych dostępnych na portalu Autodesk Exchange. Portal ten posiada aplikacje produkcji Autodesk, jak również zewnętrznych producentów kompatybilne z środowiskiem programu Inventor. W zależności od pobranej aplikacji możemy uzyskać rozszerzenie funkcjonalności istniejących poleceń lub wprowadzenie nowej funkcjonalności posiadanego pakietu. Dodatkową zaletą witryny Autodesk Exchange jest również bezpłatna możliwość pobierania niektórych narzędzi.

Czytaj dalej

W biuletynie tym zostanie opisany sposób wykorzystania modelu bryłowego zawierających skomplikowaną geometrię zewnętrzną otrzymanego z działów wzornictwa przemysłowego do stworzenie kompletnej obudowy golarki elektrycznej zawierającej elementy wzmacniające spełniające wymagania konstrukcyjne tworzonego wyrobu.

Czytaj dalej

W biuletynie tym poznamy sposób edycji zawartości istniejących bibliotek Content Center instalowanych domyślnie z programem Autodesk Inventor 2013. Edycja ta pozwoli aktualizować opisy poszczególnych części zgodnie z standardem przyjętym w firmie lub stosować zmodyfikowane elementy biblioteczne jako standard w naszej firmie.

Czytaj dalej

W związku z licznymi pytaniami użytkowników oprogramowania Autodesk w numerze tego biuletynu przedstawione zostały zasady dotyczące pracy z centrum subskrypcyjnym i otrzymanymi paczkami nowych wersji posiadanego oprogramowania.

Czytaj dalej

W związku z częstą potrzebą projektowania powtarzalnych elementów mechanicznych w numerze tego biuletynu zobaczymy jak w łatwy sposób wygenerować wał z umieszczonym kołem zębatym połączonym za pomocą wpustu pryzmatycznego. Operacje te zostaną wykonane w za pomocą gotowych kreatorów pakietu Design Assistant.

Czytaj dalej

W związku z wejściem nowej wersji programu Autodesk Inventor 2013 i częstymi pytaniami naszych użytkowników o wybrane opcje programu w obrębie szkicowania 2D w numerze tego biuletynu zostały one zebrane i opisane. Funkcje te należą do poleceń podstawowych, które są stosowane w każdym etapie tworzenia projektu.

Czytaj dalej

W środowisku Autodesk Inventor 2012 posiadamy rozbudowane narzędzia analizy przenikania nałożonych na siebie części w złożeniach 3D.
Narzędzie to pozwoli sprawdzić czy w wykonanym złożeniu poszczególne komponenty nie występują w tym samym miejscu i w tym samym czasie, o ile nie są celowo tak zaprojektowane (np. dla połączeń wciskowych)

Czytaj dalej

Podczas pracy z repozytorium Autodesk Vault zalecanymi czynnościami do wykonania są czynności związane z porządkowaniem repozytorium: ponowne indeksowanie danych oraz defragmentacja baz danych

Czytaj dalej

W odpowiedzi na częste pytania naszych użytkowników w numerze tym zostały opisane przydatne funkcje usprawniające proces generowania dokumentacji 2D.

Czytaj dalej

W dzisiejszych czasach podczas projektowania urządzeń mechanicznych wywierany jest duży nacisk na optymalizację całego projektu. Prowadzi to w efekcie do zmniejszenia kosztów produkcji całego urządzenia poprzez minimalizację masy poszczególnych elementów. Do przeprowadzenia powyższego procesu warto skorzystać z dodatkowych narzędzi optymalizacji dostępnych w Autodesk Cloud. Jest to usługa rozszerzająca możliwości analizy, symulacji projektu poza zasoby lokalnego komputera i umożliwiająca testowanie wiele konfiguracji projektu w wirtualnej „chmurze”.

Czytaj dalej

Load more