Menu

Projektowanie

Projektowanie otaczającego nas świata odbywa się obecnie w komputerze. Infrastruktura drogowa, obiekty przemysłowe, domy mieszkalne, maszyny i urządzenia oraz przedmioty codziennego użytku, są projektowane z zastosowaniem programów do komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Narzędzia zawarte w programach CAD pomagają w projektowaniu, analizie i wizualizacji tworzonych obiektów.

Drogi

W projektowaniu nowoczesnych dróg liczy się szybkość ukończenia projektu, jego jakość oraz kontrola kosztów.

Nasze rozwiązania dla biur projektów drogowych wpisują się w aktualne potrzeby branży wspierając uzyskanie przewagi konkurencyjnej. W naszej pracy z klientem poszukujemy najlepszego rozwiązania dla jego procesu projektowania oraz współpracy z inwestorami.

Oferujemy rozwiązania realizujące w jak najszerszym zakresie proces modelowania informacji o budowlach inżynieryjnych (BIM) w projektowaniu, wizualizacji i analizie. Wdrażamy rozwiązania i techniki projektowania wykorzystujące wyspecjalizowane oprogramowanie do projektowania w 3D, tworzenia wymaganej dokumentacji projektu, dodatkowe narzędzia obliczeniowe, rozwiązania do wizualizacji projektów oraz rozwiązania zarządzania dokumentacją projektową.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszymi opisami poszczególnych aplikacji CAD dla branży drogowej.

Koleje

Zaawansowane projekty kolejowe nie mogą być obecnie realizowane bez wsparcia oprogramowania do automatyzacji projektowania i tworzenia dokumentacji.

Projektanci kolei poszukują rozwiązań, które umożliwią szybkie wykonanie projektu zgodnego ze standardami oraz zapewnią wymagane wsparcie w utworzeniu dokumentacji projektowej i zestawień materiałowych. Mogą wtedy znacząco przyspieszyć projektowanie i poprawić jakość projektu oraz zmniejszyć koszty jego wykonania.

W naszej pracy z projektantami koncentrujemy się na dogłębnym zrozumieniu problematyki i zaproponowaniu właściwego rozwiązania łączącego narzędzia do tworzenia projektu, generacji dokumentacji oraz pracy grupowej i współpracy międzybranżowej.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszymi opisami poszczególnych aplikacji CAD dla branży kolejowej.

Sieci wod-kan

Istotnym elementem w projektowaniu sieci uzbrojenia jest możliwość natychmiastowej reakcji na zmiany w innych branżach projektu.

Przy obecnym stopniu złożoności infrastruktury nie wystarcza samo wykonanie projektu pojedynczej instalacji. Bardzo ważna jest interakcja pomiędzy projektowanymi elementami sieci a uzbrojeniem istniejącym oraz innymi obiektami inżynierii lądowej. Podczas projektowania wymagana jest wymiana danych pomiędzy współpracującymi grupami projektowymi i szybkie reagowanie na zmiany w poszczególnych branżach projektu.

W naszej pracy z projektantami sieci poszukujemy najlepszego rozwiązania, które będzie spełniać ich oczekiwania w zakresie projektowania oraz wymiany danych z innymi branżami. Oferujemy rozwiązania realizujące w jak najszerszym zakresie proces projektowania instalacji, tworzenia dokumentacji i koordynacji międzybranżowej.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszymi opisami poszczególnych aplikacji CAD do projektowania sieci wod-kan.

Budownictwo kubaturowe

W nowoczesnym projektowaniu budynku liczy się szybkość ukończenia projektu, jego jakość oraz kontrola kosztów.

Rozwiązania pozwalające na modelowanie informacji o budynku (BIM) zapewniają szczegółowy, łatwo dostępny i interaktywny obraz cyklu życia budynku dla wszystkich uczestników projektu.

Rozwiązania BIM do projektowania budynków mogą pomóc:

  • W lepszym zrozumieniu projektu i osiągnięciu zgodnych z planem wyników.
  • We współdzieleniu identycznych i spójnych danych w cyklu życia projektu.
  • Zapewnić szybsze reagowanie na zmiany i bardziej inteligentne oraz wydajniejsze procesy.

Projektantom oferujemy rozwiązania realizujące w szerokim zakresie proces modelowania informacji o budynku (BIM), wdrażamy rozwiązania łączące narzędzia do tworzenia projektu, generacji dokumentacji oraz pracy grupowej i współpracy międzybranżowej.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszymi opisami poszczególnych aplikacji CAD dla tej branży.