Menu

Cykl warsztatów z projektowania sieci wod-kan w Urbano i AutoCAD Civil 3D

W piątek 21 czerwca br. odbyły się pierwsze warsztaty z cyklu szkoleń z projektowania sieci wodno-kanalizacyjnych przy wykorzystaniu oprogramowania Urbano i AutoCAD Civil 3D.

Warsztaty Urbano, to cyklicznie odbywające się bezpłatne praktyczne pokazy projektowania sieci wodno-kanalizacyjnych kierowane do projektantów, zarówno tych co już projektują, jak i tych, którzy dopiero myślą o rozpoczęciu działalności w tym obszarze.Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników w sposób praktyczny z możliwościami aplikacji Urbano, pracującej w środowisku AutoCAD Civil 3D. Każde spotkanie jest prowadzone wg agendy, jak poniżej:

 1. Wstęp – kilka słów o możliwościach wprowadzania rzędnych terenu (DTM lub metoda interaktywna z interpolacją punktów), opisywania kolizji II. Urbano Canalis 1. Tworzenie modelu terenu DTM.
 2. Urbano Canalis
  1. Tworzenie modelu terenu DTM.
  2. Rysowanie sieci kanalizacji deszczowej
   1. zgodnie z kierunkiem spływu
   2. przeciwnie do kierunku spływu
   3. z węzłami wstawianymi w równej odległości
   4. konwertując polilinie AutoCAD
  3. Generowanie profili
  4. Rysowanie i edytowanie linii spadku na profilach
   1. Interaktywnie przez użytkownika
   2. Automatycznie – z przebiegiem zaproponowanym przez program
  5. Definiowanie zlewni wód opadowych
  6. Wybór parametrów deszczu, obliczenia hydrauliczne i dobór średnic
  7. Przekroje poprzeczne, wykopy i raporty
 3. Urbano Hydra
  1. Rysowanie profilów i linii spadku.
  2. Definiowanie średnic rur, wyposażenia sieci i parametrów pomp i zbiorników.
  3. Określanie zapotrzebowania na wodę.
  4. Obliczenia hydrauliczne.

Uczestnicy warsztatów oprócz ćwiczeń praktycznych, mieli również możliwość wymiany poglądów i doświadczeń między sobą. Duże zainteresowanie tym wydarzeniem zachęciły nas do przeprowadzenia kolejnej edycji w okresie jesiennym.


Opinie uczestników:

Uczestnictwo w warsztatach (Łódź 21.06.2013roku), było dla mnie doświadczeniem bardzo poszerzającym wiedzę na temat możliwości oprogramowania wspomagającego projektowanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Jestem projektantem branży wod – kan i od 14 lat zajmuję się tą dziedziną budownictwa. Doświadczenie tych lat, długie godziny spędzone przy komputerze na tworzeniu tabel, zestawień, rysunków profili i opracowywaniu podkładów (wcześniej tylko ręcznie takie rzeczy się sporządzało – kalka/ rapidografy), w zderzeniu z programem URBANO Canalis i hydra… no cóż. Osobiście jestem zafascynowana tym programem i jego możliwościami.Samo szkolenie / warsztaty, były przeprowadzone w sposób zrozumiały i pomimo bardzo krótkiego czasu, jakim dysponowano, idea i możliwości oprogramowania zostały przedstawione i omówione w całości i kompetentnie, profesjonalnie, w miłej atmosferze i wąskim gronie osób zainteresowanych.

mgr inż. Aleksandra Pieniaszek – st. projektant –  „AQUA – PROJECT”


Fotorelacja z tegorocznych warsztatów Urbano:

Warsztaty UrbanoWarsztaty UrbanoWarsztaty Urbano
Warsztaty UrbanoWarsztaty UrbanoWarsztaty Urbano
Warsztaty UrbanoWarsztaty UrbanoWarsztaty Urbano
Warsztaty UrbanoWarsztaty UrbanoWarsztaty Urbano