Menu

Doradztwo w zakresie procesów projektowania

W latach 90-tych ubiegłego wieku zakup i opanowanie podstaw działania narzędzia CAD powodowało dramatyczną zmianę jakości projektowania. W obecnych czasach sama znajomość narzędzia nie stanowi już przewagi konkurencyjnej ponieważ wszyscy na rynku posiadają podobne oprogramowanie.

Kluczem do sukcesu jest obecnie maksymalne wykorzystanie możliwości jakie dają systemy inżynierskie. Szybka reakcja na potrzeby klienta, możliwość zaoferowania innowacyjnego rozwiązania oraz obniżenie kosztów projektu jest sposobem na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

W obszarze pracy indywidualnej, pracy grupowej oraz współpracy międzybranżowej można uzyskać znaczącą poprawę w zarządzaniu procesem projektowym poprzez wdrożenie w praktyce najnowszych osiągnięć. Oto kilka miejsc w procesie projektowym, gdzie optymalizacja daje największe efekty:

 • Zarządzanie danymi projektowymi
 • Przegląd procesu projektowania
 • Analiza i ocena projektu
 • Koordynacja
 • Analiza i kontrola kosztów
 • Standardy, jakość i redukcja ryzyka
 • Rozwój zrównoważony

Zyski z optymalizacji są oczywiste:

1. Większa produktywność
Efektywne używanie oprogramowania, technologii i procesów przekłada się na zwiększenie produktywności. Szybkość większa o jedynie kilka procent może zaowocować dużym zwrotem z inwestycji w tworzenie procesów roboczych oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności.

2. Wyższa jakość
Usprawnianie metod pracy, implementacja nowych procesów lub technologii oraz wprowadzanie nowych zaawansowanych narzędzi projektowych może znacząco podnieść jakość pracy i komunikacji idei projektowych. Usprawnianie koordynacji i współpracy zwiększa jakość projektu, który lepiej realizuje cele zespołu projektowego, jego partnerów i klientów. Użycie lepszych technologii wspomaga kreatywność, dając więcej czasu na innowacje.

3. Redukcja ryzyka
Usprawnione procesy, lepsza produktywność, wyższa jakość oraz łatwiejsza analiza prowadzą do lepszego zrozumienia projektu i łatwiejszej nad nim kontroli. Ryzyka mogą być wcześniej zidentyfikowane, lepiej zarządzane i na czas eliminowane. Dzięki temu koszty naprawy błędów w fazie wykonawczej i przekroczeń planów są znacząco redukowane już w fazie projektowej. Zyskują na tym wszyscy: projektant, wykonawca oraz inwestor.

4. Wygrana projektem
Wygrany kontrakt jest kluczem do sukcesu każdej firmy. Coraz bardziej konkurencyjny rynek wymaga coraz większego wysiłku. Użycie dobrych praktyk w procesie projektowym oraz narzędzi, które mogą bardziej efektywnie i efektownie pokazać projekt, lepiej odpowiada na rosnące potrzeby klientów oraz używa projektu i technologii jako wyróżnika.


Skuteczna realizacja programu zmiany i ulepszenia wymaga formalnego, ale elastycznego procesu, który zapewnia, że najbardziej odpowiednie działania są rozważane, planowane i realizowane w odpowiednim czasie i we właściwy sposób. Proces stosowany przez Aplikom został stworzony tak, żeby zapewnić realny zwrot z inwestycji w różnych scenariuszach, bez względu na to czy konsultanci wykonują konkretne krótkoterminowe zadanie, czy tworzą od podstaw wielozadaniowy program optymalizacyjny.

Poniższy schemat przedstawia najważniejsze etapy, obszary działania i czynności w procesie optymalizacji procesów projektowych.

opp-schemat

1. Analiza

Pierwszym etapem optymalizacji jest analiza bieżących systemów do projektowania, procesów i rodzajów projektów oraz aktualnych celów organizacji i projektu (o ile dotyczą technologii i procesów projektowania). Na tym etapie identyfikowane są również nie zidentyfikowane do tej pory szanse, a także niezbędne do osiągnięcia celów działania, produkty i procesy. Analiza składa się z następujących usług.

Przegląd procesów
Przegląd bieżącego wykorzystania technologii do projektowania to analiza sposobu wykorzystania oprogramowania, rodzajów projektów, istniejących standardów CAD, struktury zespołów projektowych oraz innych informacji niezbędnych do określenia najlepszego sposobu osiągnięcia celów.

Analiza umiejętności
W celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego wykorzystania aktualnego lub nowego oprogramowania, Aplikom przeprowadza analizę umiejętności indywidualnych użytkowników lub całych zespołów projektowych. Dzięki temu szkolenia (standardowe, warsztatowe, on-line, wdrożeniowe) mogą być zoptymalizowane pod kątem konkretnych wymagań.

Przegląd technologii
W obecnych czasach technologie rozwijają się tak szybko, że trudno za nimi nadążyć. Unikalna wiedza inżynierów Aplikomu pomaga ocenić bieżącą technologię organizacji oraz doradzić właściwe kierunki rozwoju. Właściwe wdrożenie bardziej zaawansowanych technologii projektowania, może zaowocować znaczna poprawą wydajności i jakości, szczególnie podczas współpracy z innymi partnerami projektu.

Właściwe umiejętności, procesy i technologie pomagają się wyróżnić na konkurencyjnym rynku oraz zapewniają dużo większe możliwości do sprostania wymaganiom i aspiracjom klienta, przez co firma może zdobyć więcej kontraktów.

2. Planowanie

W drugim etapie, po wstępnej analizie, inżynierowie Aplikomu określają plan działań, w ramach których klient zaadoptuje usprawnione technologie, systemy i procesy. Jest to faza planowania, która składa się z poniższych części.

Standardy CAD
Współpracując razem z klientem, inżynierowie Aplikomu mogą doradzić, zaprojektować, udokumentować oraz wesprzeć właściwe wdrożenie standardów CAD dla organizacji każdej wielkości. Może to obejmować definiowanie szablonów dokumentów, konwencji nazewnictwa plików, struktury folderów, organizację wersjonowania i archiwizacji plików, określenie zasad pracy grupowej i współpracy międzybranżowej, jak również utworzenie szczegółowych konfiguracji oprogramowania, takich jak biblioteki treści. Wszystkie, w stosownych przypadkach, zgodne ze standardami branżowymi, klienta lub projektu.

Plan wdrożenia
Strategia wdrożenia oparta jest zawsze o specyficzne potrzeby organizacji, projektu, wybranych technologii i narzędzi projektowych. Plan może zawierać wybór projektów pilotażowych, strukturę zespołu projektowego, definicje procesów roboczych i współpracy, wsparcie dla zespołu projektowego lub nawet sposób prowadzenia prac projektowych na żywo.

Narzędzia dedykowane
W ramach dopasowania wybranego oprogramowania do potrzeb klienta, Aplikom może utworzyć dedykowane biblioteki (elementy, opisy, symbole, ramki wydruku, szablony itp.) lub dodatkowe aplikacje, które pozwolą na natychmiastową realizacje korzyści z używania oprogramowania.

3. Dostarczenie rozwiązania

Etap dostarczenia rozwiązania związany jest z fizyczną instalacją i konfiguracją oprogramowania, systemów i procesów oraz szkoleniem. Zazwyczaj zawiera również pierwsze użycie nowych rozwiązań podczas realnej pracy z projektem.

Instalacja
Usługa instalacji oprogramowania zawiera dostosowanie do standardów korporacyjnych i obejmuje następujące elementy:

 • Instalację oprogramowania
 • Konfigurację licencji
 • Instalację aktualizacji i rozszerzeń
 • Konfigurację szablonów
 • Konfigurację bibliotek i dodatkowych aplikacji

Dla struktur rozproszonych powyższe działania są wykonywane dla wszystkich lokalizacji.

Szkolenia
Aplikom oferuje zarówno standardowe szkolenia, jak i dedykowane do wymagań i specyfiki klienta. Ponadto prowadzi warsztaty, szkolenia on-line oraz cykle pokazów doszkalających. Szkolenia mogą odbywać się w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym lub w siedzibie klienta. Przy wdrożeniu szkolenia mają zazwyczaj charakter dedykowany, a jeżeli prowadzone są szkolenia standardowe, dodatkowo po nich następują kursy doszkalające, kształcące umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania implementowanych technologii.

Pierwszy projekt
Kluczem do dobrego wdrożenia oprogramowania do projektowania jest właściwie przeprowadzona implementacja nowych technologii na przykładzie pierwszego projektu. W tym celu inżynierowie Aplikomu w imieniu klienta tak przygotowują pierwszy projekt, aby był zgodny ze zdefiniowanymi standardami CAD na etapie planowania. To pozwala użytkownikom na natychmiastowe rozpoczęcie pracy, bez konieczności nauki często skomplikowanego procesu standaryzacji oprogramowania. Przygotowanie projektu zawiera między innymi: tworzenie struktur folderów, szablonów projektowych, procedur współpracy i współdzielenia danych oraz bieżącą pomoc użytkownikom przy poznawaniu ustawień projektu.

4. Ocena

Ocena ma miejsce podczas i po zakończeniu projektu. Ma na celu zapewnienie, że implementacja oraz pierwsze użycie nowych technologii przebiega zgodnie z planem i zmierza w kierunku wytyczonego celu. Sprawdzana jest również efektywność usług Aplikomu oraz określane kolejne usługi niezbędne do zapewnienia wymaganego wsparcia użytkowników. Etap oceny obejmuje następujące usługi.

Wsparcie
Podczas szkolenia i wdrożenia inżynierowie Aplikomu świadczą wsparcie dopasowane do specyfiki projektu. Obejmuje ono wsparcie klienta podczas pierwszych faz realizacji projektu przy użyciu nowych technologii, niezbędne do zapewnienia efektywnego użycia oprogramowania w praktyce wraz ze specyficznymi bibliotekami, aplikacjami i standardami CAD. Wsparcie obejmować może również pracę grupową, współpracę międzybranżową oraz specyficzne wymagania co do oprogramowania i procesów.

Ocena projektu
Ocena projektu jest oceną efektywności wybranego oprogramowania, technologii i procesów oraz ich implementacji. Aplikom analizuje wraz z klientem standardy CAD, biblioteki, ustawienia projektu, wiedzę i doświadczenie użytkowników, aby na bieżąco monitorować efekty i identyfikować niezbędne zmiany.

Asysta techniczna
Aplikom oferuje szeroki wachlarz usług asysty technicznej. Asysta ta jest bardzo istotna w procesie wdrażania nowych technologii sprzętowych i programowych istotnych dla działania firmy. Może obejmować standardowe wsparcie dla sprzętu i oprogramowania, ale również dedykowane wsparcie specyficzne dla realizowanego projektu oraz pomoc w zarządzaniu całym środowiskiem projektowym (CAD Manager Outsourcing).

Zapraszamy do kontaktu.