Menu

Druga licencja bezpłatnie – w domu (Home Use Benefit).

Firma Autodesk wprowadziła program Home Use Benefit dla użytkowników posiadających aktualną i aktywną subskrypcję. Program ten daje możliwość legalnej instalacji i aktywacji drugiej kopii oprogramowania objętego subskrypcją na komputerze domowym lub laptopie.

home_use_benefitTa nowa funkcjonalność w znaczący sposób ułatwi pracę osobom, które często wykonują projekty poza miejscem codziennej pracy.Wyciąg z warunków Home Use Benefit:

  1. Licencja na drugą kopię oprogramowania w ramach Home Use Benefit może być zainstalowana na komputerze domowym pracownika, także będącym jego własnością (a nie należącym do firmy – licencjobiorcy).
  2. Oprogramowanie Autodesk w wersji 2009 i wyższej można instalować również na laptopach w ramach Home Use Benefit.
  3. Powinna być wykorzystywana do prac na rzecz firmy (licencjobiorcy) lub do celów edukacyjnych/szkoleniowych pracownika.
  4. Możliwość wykorzystania drugiej licencji w ramach Home Use Benefit trwa tak długo, jak długo trwa subskrypcja na dany produkt i dotyczy tylko licencji na oprogramowanie objętych subskrypcją.
  5. Druga licencja uzyskana w ramach Home Use Benefit ma charakter czasowy – na 13 miesięcy od daty rozpoczęcia bieżącej subskrypcji dla danego produktu.
  6. Obie licencje (główna i uzyskana w ramach Home Use Benefit) nie mogą być wykorzystywane jednocześnie (oprogramowanie nie może być uruchomione w tym samym czasie).
  7. Wykorzystanie licencji jest możliwe tak długo, jak długo pracownik jest zatrudniony przez firmę-licencjobiorcę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę licencja uzyskana w ramach Home Use Benefit powinna zostać natychmiast zdeinstalowana. Jej dalsze wykorzystywanie będzie naruszeniem warunków licencji.
  8. Na komputerze domowym lub laptopie oprogramowanie instaluje się z tej samej płyty i z tym samym numerem seryjnym (w przypadku licencji jednostanowiskowej) co wersja „firmowa” a po instalacji należy uzyskać kod aktywacyjny dla nowego stanowiska.

Więcej informacji znaleźć można na tej stronie…