Menu

Ferrovia

Oprogramowanie do projektowania i modernizacji linii kolejowych zgodne z BIM

Ferrovia jest profesjonalnym, zgodnym z BIM, programem przeznaczonym do projektowania i modernizacji linii kolejowych. Oferuje narzędzia do projektowania osi i niwelet, szczegółowego projektowania i edycji przekrojów poprzecznych, obliczeń przechyłek, projektowania rozjazdów oraz całych układów torowych, modelowania 3D i tworzenia dokumentacji technicznej. Narzędzia programu Ferrovia do dopasowania i analizy regresji geometrii osi i profilu umożliwiają wykonanie projektów regulacji torów wraz z eksportem danych do podbijarek torowych. Dzięki elastycznemu i dynamicznemu modelowi danych Ferrovia wspiera procesy i standardy BIM. Starannie zaprojektowany interfejs użytkownika i przepływ pracy są spójne z praktyką inżynierską projektantów linii kolejowych. To sprawia, że Ferrovia jest łatwa w nauce i obsłudze.

Ferrovia znajduje zastosowanie w rozmaitych projektach:

·         projektowanie konwencjonalnych szlaków kolejowych;

·         projektowanie węzłów kolejowych (rozjazdów, zwrotnic, peronów);

·         regulacja istniejących szlaków torowych;

·         obliczanie geometrii torów kolejowych i bezpośredni eksport danych do podbijarek torowych;

·         obliczanie skrajni w przekrojach poprzecznych i na planie sytuacyjnym;

·         projektowanie przemysłowych oraz podziemnych dróg kolejowych.

Ferrovia jest przygotowana do szybkiego i łatwego zintegrowania z procesami BIM

Tworzenie trójwymiarowych modeli linii kolejowych, dołączanie dodatkowych informacji i przeniesienie projektu do AutoCAD Civil 3D, Autodesk Infraworks lub Autodesk Navisworks. Model linii kolejowej z programu Ferrovia jest gotowy do integracji danych IFC.

 


 

Opis funkcjonalności Ferrovia

Cyfrowe modelowanie terenu

Narzędzie do tworzenia powierzchni służy do szczegółowego cyfrowego modelowania terenu (DTM) na podstawie pomiarów geodezyjnych lub innych danych wejściowych: danych z tachimetrów, punktów, linii nieciągłości oraz bloków. Daje to możliwość korzystania z programu Ferrovia wraz z AutoCAD oraz BricsCAD.

Skarpy

Przez tworzenie skomplikowanych skarp z wieloma warunkami wykopów i nasypów użytkownicy mogą realizować różne scenariusze i wymagania geometrii dla wszystkich rodzajów projektów kolejowych. Od prostych pojedynczych torów po skomplikowane złożone, wielotorowe rozjazdy. Ponadto tworzenie peronów, stawów, parkingów, dróg, kanałów rzek i innych obiektów jest łatwiejsze i szybsze ze skarpowaniem CGS.

Narzędzia do projektowania geometrii torów

Ferrovia dostarcza zestaw narzędzi do kreślenia i edycji zaawansowanej geometrii poziomej i pionowej. Oferują one projektowanie według wierzchołków, elementów ustalonych i  swobodnych, projektowanie osi równoległych, zamianę polilinii oraz tworzenie najlepiej dopasowanej osi do danych pomiarowych istniejącego toru. Różnorodne etykietowanie wytyczonych osi, raporty i opcje eksportu danych zapewniają elastyczność niezbędną do spełnienia szerokiego zakresu wymagań użytkowników.

Krzywe przejściowe

Ferrovia wspiera wytyczanie liniowych i nieliniowych krzywych przejściowych: klotoid, 6 typów parabol sześciennych, sinusoid, cosinusoid, krzywych Blossa czy Schramma. Krzywe przejściowe integrują się z obszarami przejścia przechyłek kolejowych.

Rozjazdy

Przy projektowaniu rozjazdów można skorzystać z automatycznego wstawiania rozjazdów, edycji parametrów oraz automatycznego przesuwania rozjazdów przy zmianie geometrii linii trasowania. Program zawiera różne rodzaje rozjazdów: zwyczajne na prostych i na łukach, skrzyżowania, i rozjazdy krzyżowe. Obok zdefiniowanej geometrii rozjazdów, ich katalog zapewnia użytkownikom możliwość zmiany istniejącej lub dodania niestandardowej geometrii rozjazdów. Raporty umożliwiają użytkownikowi zestawianie parametrów rozjazdów w tabelach rozjazdów. Parametry mogą też być wyświetlane bezpośrednio w rysunku lub w osobnym pliku tabeli.

Układy torowe

Interaktywne tworzenie połączenia między osiami równoległymi lub nierównoległymi na stycznych i łukach z opcją podglądu geometrii toru zwrotnego. Ferrovia oferuje przewagę użycia tych samych albo różnych typów rozjazdów do połączeń torów, dając użytkownikom duża swobodę zastosowania różnych opcji geometrycznych w celu najlepszego dopasowania połączenia w ograniczonej przestrzeni i możliwościach projektowych. Projektowanie szczegółów oraz edycja geometrii pionowej torów zwrotnych na widoku profilu dodają wartości kompleksowej i wygodnej pracy z modułem połączeń programu Ferrovia.

Powierzchnie 3D i model bryłowy

Trójwymiarowe modele torowisk mogą być tworzone jako trójwymiarowe powierzchnie lub jako modele bryłowe. Model trójwymiarowej powierzchni torów może być generowany automatycznie z geometrii przekrojów torowiska i modelu terenu, albo może być budowany dzięki funkcji skarpowania. Model bryłowy 3D jest tworzony na bazie wieloboków na przekrojach poprzecznych, gdzie materiały i objętości mogą być definiowane jako dane dodatkowe. Program wspomaga także tworzenie tuneli, mostów i innych obiektów inżynierskich. Obiekty bryłowe mogą powstawać wzdłuż łuków i krzywych przejściowych. Wszystkie utworzone bryły zawierające dane zewnętrzne mogą zostać wyeksportowane do Autodesk Infraworks, Navisworks a potem wykorzystane w procesach BIM.

Projektowanie i edycja przekrojów poprzecznych

Ferrovia umożliwia projektowanie i edycję przekrojów kolejowych w dużym stopniu szczegółowości bez żadnych ograniczeń geometrycznych. Dodawanie wielu torów do pojedynczego przekroju daje użytkownikowi pełną kontrolę nad zależnościami geometrycznymi pomiędzy różnymi torami, torami a drogami lub innymi obiektami wymaganymi przez specyfikę projektu.

Przedmiary ilościowe

Ferrovia liczy materiałowe przedmiary ilościowe i posiada opcje łączące te obliczenia z definiowanymi przez użytkownika listami materiałowymi. To daje możliwość połączenia materiałów zdefiniowanych w rysunku z bazą danych materiałów oprogramowania do kosztorysowania, wspierając cyfrowy transfer danych i szybką rekalkulację kosztów po zmianach w projekcie.

Projektowanie dróg

W programie Ferrovia Ultimate 4D zawarte są narzędzia do projektowania dróg zapewniające użytkownikom łatwe tworzenie obiektów drogowych i kolejowych w tym samym projekcie. Dzięki temu można projektować skrzyżowania linii kolejowych z drogami, a także wytyczanie dróg równoległych z torami czy ulic zlokalizowanych w centrach miast z wbudowanymi liniami tramwajowymi.


Korzyści dla użytkownika:

Dynamiczny model danych

Ferrovia została zaprojektowana tak, aby wszystkie dane znajdowały się wewnątrz pliku .dwg umożliwiając tym samym szybką aktualizację geometrii i wymianę danych zawartych w rozwiązaniach marki CGS oraz Autodesk. Możliwa jest też wymiana danych z LandXML, OKSTRA, REB i Civil 3D. Dynamiczne aktualizacje wszystkich zmian geometrycznych lub parametrów projektowych są obsługiwane w obrębie jednego lub wielu rysunków z osobnymi: planem sytuacyjnym/profilem i przekrojami.

Wsparcie dużych projektów

Ferrovia z łatwością obsługuje duże projekty o bardzo długich osiach i tysiącach przekrojów. Projekty nie są ograniczone pod względem wielkości. Wydajność programu nie jest ograniczona podczas pracy na dużych projektach z wieloma osiami, profilami i przekrojami. Przekroje zapewniają wysoki poziom detali z opcjami synchronizacji na żądanie, dużą szybkość przetwarzania i spójność danych.

Możliwości współpracy 

Duże projekty kolejowe mogą być efektywnie podzielone między wielu członków zespołu mogących pracować jednocześnie. Projekty mogą być wykonywane na jednym rysunku lub podzielone na mniejsze części z wydzielonymi planami sytuacyjnymi, profilami i przekrojami.

Języki i specyfikacja krajowa

Ferrovia jest dostępna w polskiej wersji językowej oraz wspiera polskie standardy projektowe. Użytkownicy mogą również korzystać z innych wersji językowych oprogramowania w przypadku konieczności pracy dla zagranicznych kontrahentów.

Wspierane platformy

Ferrovia 2017 działa na AutoCAD, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D w wersjach 2013-2018 oraz na BricsCAD Pro i Platinum V13-V17.

Gdzie jest używana Ferrovia?

1db-bahn-logoAplikom, Autoryzowany Partner firmy CGS Labs, pomyślnie zakończył transakcję sprzedaży i implementacji oprogramowania Ferrovia w firmie Deutsche Bahn International, której polski oddział mieści się w Bydgoszczy.

Przygotowania do zakupu licencji tego oprogramowania zaczęły się już wiosną 2013 r., zaś cały proces zakończył się we wrześniu 2013 roku.
Wdrożenie oprogramowania, szkolenia oraz usługi wsparcia technicznego zostały również zawarte w ramach sprzedaży, aby w pełni zaspokoić wszystkie wymagania i oczekiwania klienta pokładane w aplikację Ferrovia.

Ta transakcja to kolejny, duży sukces Aplikomu w zakresie dostarczania profesjonalnych rozwiązań do projektowania linii kolejowych dla wymagających projektów, jak i klientów w Polsce.

2ferrovia_ref_szOd roku 2006, Ferrovia jest używana przez Koleje Słoweńskie – wydziały projektowania i utrzymania linii kolejowych.
3ferrovia_ref_mziW 2007 roku, Ferrovia została wdrożona w Macedońskim Departamencie Kolejowym w celu usprawnienia procesów projektowania i modernizacji krajowej sieci linii kolejowych.
4ferrovia_ref_zgpW 2008, ŻGP (Żelezinsko Gradbeno Podjetje) – słoweńska firma specjalizująca się w modernizacji linii kolejowych nabyła licencje Ferrovia i używa ich do eksportu geometrii linii kolejowych do specjalistycznych maszyn torowych.
5ferrovia_ref_dpW 2009, Ferrovia została wybrana przez największą firmę projektującą drogi kolejowe na Słowacji Dopravoprojekt. Program wykorzystuje się do wykonywania głównych projektów firmy.

 

  Skontaktuj się z nami.

  Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Określ poniżej, o czym chcesz porozmawiać, a my oddzwonimy albo odpiszemy.

  Interesuje mnie:
  Imię (nazwisko mile widziane)
  Telefon
  E-mail
  Firma (opcjonalna)
  W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


  Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO