Menu

Germaz i Politechnika Wrocławska pierwszym laureatem programu Autodesk „Cyfrowe Prototypowanie – Projekt Kwartału”

Na początku roku Autodesk zainaugurował program „Cyfrowe Prototypowanie – Projekt Kwartału”. Pierwszym laureatem została wrocławska firma DS Germaz oraz Politechnika Wrocławska za projekt wielozadaniowego pojazdu opancerzonego minoodpornego
M-ATV G10. Celem projektu było zaprojektowanie i zbudowanie nowoczesnego pojazdu łączącego wysoki poziom ochrony przed eksplozją ładunków wybuchowych, mobilności oraz ładowności, gwarantując przez to skuteczną realizację zadań bojowych. Projekt powstał we współpracy przemysłu (DS Germaz) z Politechniką Wrocławską oraz Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Program „Cyfrowe Prototypowanie – Projekt Kwartału” skierowany jest do polskich inżynierów różnych sektorów przemysłu. Celem inicjatywy jest pokazanie innowacyjnych projektów, tworzonych w Polsce przy wykorzystaniu cyfrowego prototypowania z użyciem rozwiązań Autodesk. Program ma charakter długofalowy – raz na kwartał wyróżniany jest jeden projekt. W prezentowanym projekcie prototyp fizyczny pojazdu został zrealizowany i poddany cyklowi badań eksperymentalnych.

„Jesteśmy dumni z M-ATV G10. To pojazd na światowym poziomie, spełniający najwyższe normy bezpieczeństwa, który powstał w celu sprostania wszelkim zagrożeniom oraz różnym warunkom zarówno pogodowym, jak i w zakresie ukształtowania terenu” – mówi Andrzej Mazur, prezes Germaz. „Przy tworzeniu M-ATV G10 wykorzystaliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania, wysokiej klasy materiały oraz nowoczesne technologie motoryzacyjne” – podsumowuje prezes Mazur.

Projekt konstrukcji pojazdu wraz z pełną dokumentacją techniczną został wykonany przy wykorzystaniu Autodesk Inventor.

„Autodesk Inventor umożliwił nam modelowe badanie szeregu wariantów projektu oraz szybkie wprowadzanie zmian. Model wykorzystaliśmy również do wielopłaszczyznowych badań oraz przeprowadzenia licznych obliczeń i symulacji” – mówi dr Tadeusz Lewandowski, Politechnika Wrocławska.

M-ATV G10 bazuje na sprawdzonym podwoziu specjalnego przeznaczenia firmy MB UNIMOG, które gwarantuje wysokie parametry techniczne przy pracy w trudnych warunkach terenowych. Zadaniem zespołu projektowego było zbudowanie pancernego nadwozia i połączenie go z podwoziem bazowym MB UNIMOG, co było dużym wyzwaniem konstrukcyjnym. Sposób połączenia konstrukcji pancernego nadwozia z podwoziem został zaprojektowany w Autodesk Inventor i opatentowany. M-ATV G10 to nie tylko niezawodne podwozie wraz z opancerzonym nadwoziem, to również specjalnie zaprojektowane przeciwwybuchowe fotele.

Dzięki cyfrowemu prototypowi zrealizowanemu w Autodesk Inventor możliwe jest szybkie wprowadzanie modyfikacji i dostosowywanie pojazdu do specyficznych potrzeb. M-ATV G10 to platforma, na bazie której może powstać cała rodzina pojazdów specjalistycznych.

Rozwiązania zastosowane w pojeździe zostały sprawdzone przez specjalistów z Politechniki Wrocławskiej podczas badań i symulacji numerycznych, oraz  podczas prób poligonowych.

Informacje o Germaz
Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o. założono w 1992 roku we Wrocławiu. W 1997 roku firma została autoryzowanym dealerem samochodów Ford. W 2003 utworzyła specjalny dział samochodów ciężarowych Ford, Od 2011 roku jest też autoryzowanym dealerem Mitsubishi.  D.S. Germaz jest liderem w dziedzinie modyfikacji różnych typów pojazdów. To również pierwsza firma w Polsce, która rozpoczęła produkcję pojazdów opancerzonych. Spółka na stałe współpracuje z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji,  który przeprowadza homologacje oraz Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, która certyfikuje pojazdy pożarnicze. Spółka zdobyła złoty medal poznańskich targów SECUREX’97.