Menu

Katalog rur i struktur – rozszerzenie AutoCAD Civil 3D

Kolejna autorska aplikacja firmy APLIKOM jest rozszerzeniem standardowych bibliotek programu AutoCAD Civil 3D o dodatkowe – zgodne z polskimi standardami – elementy sieci deszczowych, sanitarnych, wodociągowych, gazowych i innych. Aplikacja ułatwia projektowanie i znacznie przyspiesza dostosowanie dokumentacji technicznej do polskich warunków projektowych.
Katalog rur i struktur jest rozszerzeniem standardowych bibliotek programu AutoCAD Civil 3D o dodatkowe elementy sieci, zgodne z polskimi standardami. W bibliotece tej znalazły się rury i studzienki produkowane w kraju i szeroko dostępne na rynku polskim. Tym samym niniejszy katalog w znaczny sposób ułatwia dostosowanie dokumentacji do polskich warunków projektowych.

Głównym elementem katalogu są rury i struktury stworzone na podstawie katalogu rur i studzienek firmy Wavin Metalplast-Buk. Dodatkowo biblioteka została uzupełniona o betonowe elementy kanalizacyjne oferowane przez polskich producentów oraz bibliotekę elementów podstawowych dostarczonych przez producenta oprogramowania firmę Autodesk.