Menu

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.

attachmentFile (2)Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. informują, że zakupiły 3 licencje programu AutoCAD Civil 3D poprzez firmę APLIKOM Sp. z o.o.
Postępowanie ofertowe, realizacja zamówienia przebiegała sprawnie i bez zastrzeżeń w związku z czym firma zasługuje na wysokie referencje.Wynegocjowana cena zakupu była najniższa na rynku polskim. Również współpraca po zakupie oprogramowania oraz udzielana pomoc techniczna w rozwiązywaniu problemów przyczynia się do efektywnego wykorzystania oprogramowania.
Oprogramowanie wykorzystujemy w codziennej pracy przy projektowaniu prac związanych z prowadzeniem działalności górniczej.

Robert Madetko
Z-ca Dyrektora Technicznego ds. Górniczych
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.
Kielce
2009-03-25