Menu

RODO

Administratorem danych osobowych jest Arkance Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Modlińska 11 Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki („Administrator”):
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
1. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Monnoyeur i Caterpillar, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy rekrutacyjne.
2. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej gdzie mieści się siedziba Caterpillar. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesłał(a) Pani/Pan swoje cv, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – przez okres 2 lat od przesłania cv.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym;
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu