Menu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

attachmentFile (2)Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku udziela referencji firmie APLIKOM Sp. z o.o. w Łodzi potwierdzające realizację udzielonego jej zamówienia publicznego na dostawę zestawów do interaktywnej prezentacji multimedialnej w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”.

W ramach zamówienia dostarczono:

  • tablice interaktywne,
  • interaktywne tablety bezprzewodowe,
  • zestawy pilotów do testów i ankiet,
  • projektory multimedialne,
  • komputery przenośne (notebooki).

Dostawa wykonana została terminowo, a dostarczony sprzęt odpowiadał wymaganiom nałożonym przez Zamawiającego oraz był wolny od wad.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z warunkami umowy, z należytą starannością.

Wojciech Ziółkowski
Dyrektor
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Włocławek
2010-12-20