Menu

Kupując w Aplikomie można skorzystać z dotacji z Unii Europejskiej

Akredytacja – Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie.
Informujemy, że począwszy od dnia 28 grudnia 2004, nasza firma została zakwalifikowana na listę wykonawcow akredytowanych przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do wdrażania usług w następujących dziedzinach specjalizacji:

  • plan rozwoju przedsiębiorstwa i technologii;
  • wdrażanie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Dla firm, które obsługujemy, korzyść z uzyskanego przez nas statusu polega na możliwości uzyskania bezzwrotnej dotacji z Unii Europejskiej według określonych zasad.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania znajdziecie Państwo na stronie:www.parp.gov.pl