Menu

MapGuide w Łodzi.

Historia wdrożenia oprogramowania firmy Autodesk w MODGiK w Łodzi.
GIS & SIT – z czym to się je

sit1

Systemy informacji przestrzennej SIS (spatial information systems) dzielą się na dwie klasy: GIS (geographic IS) czyli wielkoobszarowe, do powierzchni całej planety włącznie, oraz LIS (land IS) obejmujące obszary mniejsze.
W Polsce istnieje LIS o nazwie krajowy system informacji o terenie (SIT), oparty na bazach danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, będącego własnością Skarbu Państwa. Opiekę nad tym zasobem powierzono ośrodkom dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK, dalej oznaczane „Ośrodek”). Jest tych Ośrodków wiele, jeden centralny (CODGiK), wojewódzkie, trochę gminnych, ogromna większość to powiatowe, a bywa miejski (MODGiK) gdy miasto na prawach powiatu lub gminy. Te Ośrodki są centrami krajowego SIT, który w dotychczasowej technologii jest między nie rozczłonkowany, a jako monolit będzie spojony poprzez ich współdziałanie, do czego upoważnia je system aktów prawa. Jego część jest jeszcze w odwiecznej formie papierowych baz danych – map i rejestrów, ale drugą ich część już przeniesiono do komputerów, pod zarząd oprogramowań o różnym stopniu zaawansowania. System obejmuje ważniejsze dane geodezyjne i kartograficzne całego państwa. Jego obecna niejednolitość jest usprawiedliwiona. Gdy mamy do czynienia z tak znaczną masą danych, na dodatek pod opieką Ośrodków, z których każdy jest podległy innemu samorządowi (tylko CODGiK jest rządowy), nie da się wszystkiego przesunąć na wyższy poziom technologiczny jednocześnie.

Gdzie można zobaczyć InterSIT

sit2

SIT na współczesnym poziomie technologicznym to szybkie unacześnianie danych w bazach i krótki czas oczekiwania na wytworzoną informację, jednak najistotniejsza jest większa dostępność informacji. W technice tradycyjnej większość informacji zawartych w SIT była dostępna tylko dla administracji i po długim czasie oczekiwania. Nie z powodu formalnych ograniczeń, ale powolności i kosztów działania systemu. W nowej technologii informacja jest dostępna bardzo szybko i jeśli jest jawna – każdemu obywatelowi, zaś przy użyciu InterSIT (Internet + SIT) na dodatek bez wychodzenia z domu. Każdy może to sprawdzić na stronie MODGiK w Łodzi www.mapa.lodz.pl. Nie mam tu miejsca na opisywanie dostępnych możliwości. Może jeszcze coś na ten temat napiszę w przyszłości. Na razie każdemu zalecam wydrukować sobie dwa teksty: wstępna „żółta strona” z flagami wyboru wersji językowej i „dobre rady”, dostępne po kliknięciu klawiszka z pytajnikiem. Pierwszy należy przeczytać uważnie, najlepiej ze dwa razy, drugi przy pierwszych wizytach mieć pod ręką cały czas. Samodzielne wykonanie doradzanych tam ćwiczeń zwiększa szanse, że Państwo nie zginiecie przy samodzielnym buszowaniu w gąszczu możliwości.

Dlaczego Autodesk MapGuide

sit3

Łódź jest od dawna zaawansowanym ośrodkiem GISowej technologii Autodesku. Tutaj działa Aplikom, firma, która lansowała AutoCADa w latach osiemdziesiątych i szkoliła pierwszych jego użytkowników. Istotne dla technologii GISowej jest, że od początku w Aplikomie byli geodeci (i dziś też tam są), co zupełnie naturalnie kierowało propozycje zastosowań w stronę geodezji, a więc i systemów informacji przestrzennej. Wówczas jeszcze nie istniał AutoCAD Map, ale już wówczas rozpoczęto w Łodzi „oswajanie” AutoCADa dla potrzeb geodezyjno-kartograficznych. Tu (nie tylko w Aplikomie) tworzono nakładki do bardzo zaawansowanego przetwarzania rastrów map oraz ich półautomatycznej wektoryzacji, a także nakładki do tworzenia mapy obiektowej o wielu cechach systemu informacji przestrzennej. Wytworzyło się środowisko, na które składają się ludzie, ich wiedza, linia oprogramowania, produkty wykonane przez tych ludzi oprogramowaniem tej linii. Naturalnym było, że gdy powstała potrzeba sięgnięcia po narzędzie internetowego udostępniania danych typu GISowego, pierwszym, któremu się przyglądano był Autodesk. Nie tylko dlatego, że na alfabetycznej liście jest przed firmą Bentley. Z tego „przyglądania się” wyszło, że optymalne w Łodzi jest użycie MapGuide.

Konkrety, na które czeka Czytelnik firmowego pisma

sit4

Sprzęt i oprogramowanie razem kosztowało nas tyle co samochód osobowy. Co do czasu i załogi, to: doprowadzenie do udostępnienia w Internecie (kwiecień 2001) aplikacji z własnym oryginalnym interfejsem wykonał jeden człowiek w ciągu nieco więcej niż pół roku. Co prawda niezwykle uzdolniony, czytający biegle angielskojęzyczną dokumentację i teoretycznie przygotowany. Dlatego, jeśli się zaczyna od zera, trzeba roku i dwu zdolnych ludzi. Oczywiście poza tym ktoś „w tle” musi zadbać, aby istniały spójne elektroniczne bazy danych (także mapowych). O oprogramowaniu nie wspomnę.

Dwa są pola zastosowania MapGuide: 

Firmy. 
MapGuide jest dla tych organizacji i firm, które chcą posiadane bazy danych przestrzennych:

  • ogarnąć wizualnie i uporządkować,
  • udostępniać przez sieć lokalną własnym pracownikom,
  • udostępniać przez Internet na zewnątrz – klientom i kontrahentom firmy.

Ośrodki. 
MapGuide jest dla ODGiK, które powinny posiadaną część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

  • w sposób ciągły ogarniać wizualnie i porządkować,
  • udostępniać przez sieć lokalną pracownikom ODGiK,
  • udostępniać przez Internet na zewnątrz obywatelom i administracji,
  • udostępniać przez Internet, branżom współpracującym z ODGiK (14 sieci uzbrojenia terenu), robocze kopie baz ich sieci do zdalnego korygowania i uzupełniania,
  • uzgadniać na stykach z sąsiednimi ODGiK (elementy procedur unacześniania krajowego SIT),
  • łączyć z innymi jednostkami w regionalne GIS jako próby składania krajowego SIT.