Menu

Miasto Rybnik

attachmentFileFirma CADExpert Sp. z o.o. w roku 2005 realizowała na rzecz Urzędu Miasta Rybnika część koncepcyjną i aplikacyjno-wdrożeniową zadania „Opracowanie programu wdrożenia Systemu Zarządzania Miastem wraz z zakupem aplikacji do przeglądania danych GIS/SIT – realizowane w ramach Rybnickiej Platformy Informacji Cyfrowej”.

Prace były realizowane w konsorcjum z firmą Aplikom 2001 Sp. z o.o.
Zakres prac obejmował w szczególności:
1. opracowanie i dostawę dokumentacji „Program wdrożenia Systemu Zarządzania Miastem” wraz ze Studium Wykonalności,
2. wykonanie pilotażowego wdrożenia przeglądarki danych graficznych i opisowych GIS/SIT, a w tym:

  • instalację oprogramowania Autodesk MapGuide 6.5;
  • opracowanie i instalację w systemie dedykowanej aplikacji komputerowej do przeglądaniadanych GIS/SIT umożliwiającej m.in. zarządzanie prawami użytkowników, przeszukiwanie danych i ich prezentację na mapie cyfrowej w środowisku przeglądarki internetowej, generowanie odpowiednich raportów;
  • integrację i instalację w systemie danych (ewidencja gruntów i budynków, mapa zasadnicza, plany zagospodarowania przestrzennego, ewidencja ludności) pochodzących z różnorodnych źródeł. Zainstalowane w systemie dane dotyczące części kartograficznej ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej pobierane są bezpośrednio (on-line) z bazy danych Oracle Spatial;

3. przeszkolenie użytkowników (60 osób) i administratorów systemu;
4. wsparcie techniczne dla administratorów systemu – po okresie realizacji powyższych prac.
Prace związane z realizacją zadania zostały wykonane zgodnie z postanowieniami umowy, w sposób świadczący o ich dużym profesjonalizmie, z dużym zaangażowaniem i inwencją. Osiągnięty rezultat finalny wdrożeniajest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego – Urzędu Miasta Rybnika.

Adam Fudali
Prezydent Miasta
Miasto Rybnik
Rybnik
2005-12-28