Menu

Miasto Świnoujście

attachmentFile (3)Konsorcjum łódzkich firm Aplikom 2001 Sp. z o.o. i CADExpert Sp. z o.o. wykonywało w okresie od grudnia 2004 roku do kwietnia 2005 prace związane z dostawą i wdrożeniem Systemu Informacji o Terenie (SIT) dla miasta Świnoujścia.
Prace obejmowały:

  • dostawę oprogramowania narzędziowego Autodesk MapGuide;
  • instalację oprogramowania na serwerze;
  • konwersję map i baz danych wraz z ich instalacją w Systemie (ewidencja gruntów i budynków; mapa zasadnicza, mapa topograficzna; ortofotomapa; uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta; ewidencja drogowa; uzbrojenie terenu; adresowa baza noclegowa, obiektów użyteczności publicznej i kulturalnych, rozrywkowych; trasy i rozkłady jazdy miejskich autobusów);
  • opracowanie procedur konwersji danych;
  • opracowanie oprogramowania aplikacyjnego Systemu;
  • szkolenie administratorów i użytkowników Systemu.

Powyższe prace zostały przez Wykonawcę wykonane w terminie i zgodnie z treścią umowy na kwotę netto 129 000,00 złotych.

Należy podkreślić dużą elastyczność wykonawcy, szybkość reagowania na zgłaszane problemy oraz wsparcie techniczne dla użytkowników Systemu.

W związku z powyższym z przyjemnością polecam Konsorcjum Aplikom i CADExpert dla innych inwestorów, jako solidnego i rzetelnego Partnera.

Andrzej Szczodry
Zastępca Prezydenta
Miasto Świnoujście
Świnoujście
2005-10-04