Menu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi - List referencyjnyFirma Aplikom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowe Sady 2 na zlecenie Miasta łódź – Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, ul. Wieleńska 53/55 w okresie od 8-9.07.2013, 10-11.07.2013 r., dla dwóch grup, po 5 osób

przeprowadziła szkolenie z oprogramowania:
Autodesk Infrastructure Modeler 2013” (obecnie Autodesk InfraWorks 2015)

Ramowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do pakietu Infrastructure Design Suite Premium 2013
  1. Programy wchodzące w skład pakietu
  2. Omówienie wykorzystania poszczególnych programów w procesie tworzenia modelu infrastrukturalnego
 2. Oprogramowanie AIM 2013 — teoria i ćwiczenia praktyczne
  1. Omówienie opcji programu
   1. Ustawienia wydajności
   2. Interfejs programu
  2. Omówienie procesu tworzenia nowego modelu
   1. Wczytywanie obiektów różnych źródeł
    1. Omówienie możliwych typów źródeł
    2. Numeryczna Mapa Terenu—wczytywanie pliku LandXML, konfiguracja
    3. Nakładanie na wczytaną powierzchnię ortofotomapy (*.tif), konfiguracja, nałożenie odpowiednich stylów powierzchni
    4. Wczytanie obiektów infrastruktury (np. sieci dróg w formacie *.shp), konfiguracja, edycja, reguły stylów
    5. Wczytywanie budynków — konfiguracja, nakładanie faktur, fasad, edycja wysokości
    6. Importowanie modeli 3D z Google Warehouse oraz formatu *.fbx
   2. Tworzenie własnych obiektów
    1. Wstawianie obiektów typu droga, mała architektura, akwen, pokrycie terenu
    2. Definiowanie własnych stylów fasady
   3. Tworzenie map tematycznych
    1. Dodanie własnych atrybutów do obiektów
    2. Wyświetlanie map tematycznych ze względu na cechy obiektów
   4. Przedstawienie projektu
    1. Analizy urbanistyczne — nasłonecznienie, analiza widokowa
    2. Ustawienia warunków naturalnych (zachmurzenie, prędkość wiatru)
    3. Tworzenie ścieżki przelotu kamery
    4. Import fragmentu modelu do programu 3DS Max Design

Wymienione szkolenia zostały wykonane na najwyższym poziomie, z należytą starannością i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. W ramach szkoleń firma Aplikom zapewniła niezbędne materiały, które w czytelny i jasny sposób pozwoliły na późniejsze utrwalenie zdobytej wiedzy.