Menu

CAD dla przemysłu

Factory Design Utilities to rozwiązanie przygotowane do tworzenia oraz optymalizacji planów zakładów produkcyjnych, umożliwiające projektowanie i prezentację najbardziej optymalnego planu, dzięki stworzeniu cyfrowego modelu.

Czytaj dalej

Autodesk Product Design Collection to zestaw najważniejszych programów do projektowania produktowego i przemysłowego, pomocnych w kreowaniu nowej rzeczywistości, w bardzo przystępnej cenie.

Czytaj dalej

Autodesk Inventor to profesjonalny system CAD przeznaczony do projektowania 3D dla branży elektromaszynowej, który pozwala na stworzenie modelu 3D, a następnie wygenerowania na podstawie modelu rysunków złożeniowych, wykonawczych, eksplodujących, ofertowych, poglądowych i innych.

Czytaj dalej

Inventor HSM to kompletny pakiet CAD/CAM pozwalający na zaprojektowanie i następnie wytworzenie zaprojektowanego detalu na obrabiarkach CNC.

Czytaj dalej

Autodesk Inventor LT zapewnia możliwości projektowania trójwymiarowego odpowiadające możliwościom programu Autodesk Inventor 3D CAD. Inventor LT to praktyczny i opłacalny sposób na wprowadzenie trójwymiarowego modelowania części do procedur kreślenia dwuwymiarowego.

Czytaj dalej

Pakiet AutoCAD Inventor LT Suite zawiera AutoCAD LT oraz Inventor LT i pozwala rozszerzyć funkcjonalność AutoCAD LT o możliwość modelowania części w 3D oraz o dedykowane narzędzia mechaniczne.

Czytaj dalej

Fusion 360 to system CAD/CAM oparty na rozwiązaniu chmurowym. Stanowi jedno połączone narzędzie do modelowania, symulacji i produkcji.

Czytaj dalej

AutoCAD Mechanical oferuje pełną funkcjonalność programu AutoCAD oraz wyjątkowo obszerny zestaw narzędzi do wspomagania projektowania mechanicznego i kreślenia rysunków mechanicznych.

Czytaj dalej

Wraz z zakupem technologii Nei Nastran, użytkownicy Autodesk Inventor Professional zyskali dostęp do nowych analiz symulacyjnych. Autodesk Nastran in-CAD to narzędzie wbudowane bezpośrednio w program Inventor, dzięki czemu możliwa jest praca nad modelem i symulacja w jednym spójnym środowisku graficznym. Nastran jest świetnym uzupełnieniem modułu wytrzymałościowego w Inventor Professional, a użytkownicy mogą być pewni, że wyniki które otrzymają będą zgodne z rzeczywistością.

Czytaj dalej

AutoCAD dla projektantów układów elektrycznych. Program został zaprojektowany specjalnie do szybkiego i dokładnego tworzenia i modyfikowania projektów sterowania elektrycznego.

Czytaj dalej

Umożliwia projektantom szybkie opracowywanie i przekazywanie koncepcji projektów produktów przy użyciu szkiców, ilustracji, fotorealistycznych obrazów renderowanych i animacji.

Czytaj dalej

AutoCAD Plant 3D umożliwia wykorzystanie nowoczesnego procesu modelowania trójwymiarowego w codziennym projektowaniu zakładów przemysłowych.

Czytaj dalej

Narzędzie działające w środowisku programu Inventor i pozwalające bezpośrednio z jego poziomu otworzyć okno bazy danych firmowego systemu magazynowego, przeszukiwać bazę danych według zadanych kryteriów, a następnie za pomocą jednego kliknięcia przypisać żądany zestaw informacji do projektowanej części lub zespołu.

Czytaj dalej