Holixa T4R

Za darmo!

Product price
Additional options total:
Order total:

Opis

Holixa T4R

Uzyskaj dostęp do wszystkich aplikacji zwiększających produktywność w programie Autodesk Revit

Holixa T4R ułatwia pracę zgodną z metodyką BIM i rozszerza możliwości programu Autodesk Revit. Ta kolekcja dodatków zawiera szybką dokumentację i inteligentne rozszerzenia do modelowania dla wszystkich użytkowników programu Revit.

Niezależnie od tego, czy jesteś architektem, inżynierem budowlanym, projektantem, czy inżynierem MEP, pakiet Holixa T4R (Tools for Revit) to przepustka do narzędzi, które przyspieszą Twoją pracę w programie Revit. Wtyczki te, stworzone przez ekspertów Revit, pomagają dostosować program do specyficznych potrzeb projektowych i zwiększyć wydajność projektowania.

Chcesz sprawdzić możliwości Holixa T4R? Wypełnij formularz kontaktowy. W odpowiedzi otrzymasz dostęp do aplikacji TOOLS4BIM Dock, która zawiera:

Holixa_t4r

Holixa T4R

Uzyskaj dostęp do wszystkich zwiększających produktywność aplikacji Autodesk® Revit® Apps w pakiecie

Ten zestaw dodatków pozwala na eliminowanie powtarzalnych, odtwórczych zadań. Po pierwszym użyciu ciężko już sobie wyobrazić pracę bez niego!

Importuj dane z programu Excel do programu Revit i precyzyjnie twórz, rozmieszczaj i modyfikuj elementy.
Szybko grupuj, sortuj i zmieniaj numerację elementów Revit w projektach.
Łatwo twórz legendy dowolnej kategorii rodziny Revit i zarządzaj nimi.
Twórz i zarządzaj arkuszami oraz szybko generuj dokumentację.

Idealne rozwiązanie dla:

Architektów, Inżynierów Konstrukcji, Inżynierów MEP

Odkryj lepszy i szybszy sposób pracy w programie Autodesk Revit. Ten zestaw wiodących rozszerzeń Revit uwzględnia Twoje potrzeby i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas pracy nad zadaniami, które mogą być wykonywane automatycznie.

Uprość i przyspiesz codzienne zadania w Revit dzięki dodatkom T4R

Job Time Tracker

Automatyczne śledzenie Twojego rzeczywistego (netto) czasu spędzonego na edycji konkretnego projektu (pracy). Możesz określić opóźnienia bezczynności (przerwy między poleceniami), które nie będą wliczane do całkowitego czasu projektu. Możesz śledzić poszczególne sesje, łączny czas oraz liczbę wykonanych poleceń. Uzyskane dane można wyeksportować do Excela.

Job Time Tracker

Command Line

Proste okno wprowadzania, w którym można wywoływać polecenia programu Revit, wpisując nazwę lub część nazwy. Pole autouzupełniania zawiera listę wszystkich poleceń pasujących do wpisanego ciągu znaków, w tym skrótów klawiaturowych i ścieżki wstążki.

Command Line
Extended

Extended Filter

Bardziej szczegółowy wybór elementów w modelu. Pozwala ograniczyć wybór do projektu, aktualnego widoku lub zbioru wskazań. Możesz grupować wybrane komponenty według poziomu, pomieszczenia lub kategorii w dowolnej kolejności. Możesz także filtrować według parametrów zawartych w rodzinach. Ogranicz wybór do projektu, bieżącego widoku lub zbioru wyboru.

Extended Filter

Dimensions Continuos

Automatycznie wymiaruje wszystkie ściany pomiędzy punktami. Wystarczy wskazać dwa punkty, a wszystkie ściany pomiędzy zostaną zwymiarowane. Możesz wybrać wymiarowanie pustek, otworów, połączonych ścian lub tylko ogólnych wymiarów. Określone teksty wymiarowe są automatycznie, odsuwane z predefiniowanymi odstępami. Opcja „Otwór” wymiaruje również wysokość okna.

Dimensions Continuos

Text Alignment

Wyrównuje do wybranego tekstu/znaczniki odnosząc się do zaznaczonego tekstu/znacznika lub można wyrównać teksty do istniejącej linii. W przypadku tekstów można ustawić metodę wyrównania (do lewej, do środka, do prawej) oraz odsunięcie linii. W przypadku istniejącej linii możesz wybrać wyrównanie tekstu i jego orientacji do tej linii (prostopadle, wzdłuż).

Text Alignment

Duplicate Views

Zbiorcze duplikowanie wybranych widoków z bieżącego projektu zgodnie z parametrami Revita: kopiowanie zwykłe, z uwzględnieniem elementów opisowych lub jako zależne. Możesz filtrować według nazwy widoku, typu itp. Podczas kopiowania widoku można dodać unikatowy prefix/sufix oraz zdefiniować numerację kopii.

Duplicate Views

Route Length

Pokaż łączną sumę długości wybranych elementów w trasie; ciągi rur, korytek kablowych a nawet długości zbioru linii i krzywych. Można wybrać ciąg rur/kanałów z modelu i uruchomić polecenie Route Lenght aby zmierzyć długość całkowitą.

Route Length
Route Length

Family Library
Narzędzie online umożliwia nieograniczony dostęp do pobierania rodzin RFA z biblioteki BIM CADforum.cz. Pobrane rodziny można lokalnie skatalogować i wielokrotnie używać w projektach.

Family Library
who_did_that_holixa_bronze_icon

Who Did That?

Funkcja „Kto to zrobił” wyświetla autora/autorów ostatniej operacji edycyjnej wykonanej na wybranym elemencie i elementach. Możesz sprawdzić pojedynczy element lub grupę elementów. Nazwy użytkowników (identyfikatory) są wyświetlane dla wybranych elementów projektu.

floors_in_rooms_holixa_bronze

Floors in Rooms

Funkcja „Podłogi w pomieszczeniu” wykrywa wszystkie typy podłóg w określonym pomieszczeniu i wstawia „Etykietę typu podłogi” jako parametr współdzielony do pomieszczenia. Dzięki temu można go używać nie tylko w zestawieniach, ale także w etykietach pomieszczeń. W przypadku kilku pięter ułożonych jeden na drugim, wybierana jest tylko ta najwyższa. Obsługiwane są tylko stropy proste (nienachylone).

wall_duct_or_pipe_icon

Wall Duct or Pipe

Tworzy linie wymiarową pomiędzy wybraną ścianą a kanałem/rurą i dodaje parametr DN z wybranej rury do etykiety wymiaru.

wall_icon

Wall

Funkcja „Ściana” pozwala na automatyczne wymiarowanie wybranej ściany wieloma liniami wymiarowymi. Możesz uwzględnić wymiarowanie pustek, otworów, połączonych ścian lub tylko całościowych wymiarów. Linie wymiarowe są automatycznie odsuwane z predefiniowanymi odstępami. Opcja „Otwór” wymiaruje również wysokość okna.

Uprość i przyspiesz codzienne zadania w Revit dzięki dodatkom T4R

Bulk Upgrade of Families

BIM Sign

Znakowanie dokument BIM (projekt RVT, rodzinę RFA lub szablon .RTE/.RFT) trwałym, niewidocznym podpisem.
W każdej chwili można odczytać ten podpis z dokumentu i udowodnić własność (własność intelektualna, IP) danego dokumentu. Funkcja odczytu podpisów jest aktywna nawet bez licencji Holixa T4R, m.in. po wygaśnięciu wersji próbnej.
BIMsign nie udowadnia niezmodyfikowanego stanu oryginalnego dokumentu (tak jak robi to podpis cyfrowy), udowadnia, że dokument jest oparty na oryginalnych danych. Nieuprawnieni użytkownicy nie mogą usunąć podpisu BIM. Podpis pozostaje częścią pliku BIM, nawet jeśli narzędzie BIMsign nie jest zainstalowane w Revit.

BIM Sign
BIM Sign

Import DTM

Import DTM ułatwia współpracę przy projektowaniu budynków i projektów infrastruktury. Wczytuje powierzchnię terenu z Civil 3D, w tym linie przepływu ze wszystkimi krawędziami we wspólnych współrzędnych. Importuje modele terenu ładując pliki XML utworzone przez funkcję.
Eksportuj powierzchnię z programu Autodesk Civil 3D za pomocą dodatkowego narzędzia Civil Tools.

Import DTM

Export Geometry

Funkcja eksportuj wybrane kategorie elementów z Revit do Civil 3D – np. fundamenty, mury oporowe, elementy budynku itp. – do dalszego kształtowania krajobrazu w Civil 3D.

Export Geometry

Parametr Manager

Funkcja zarządza parametrami w aktualnie otwartym projekcie – pozwala dodać więcej parametrów z pliku parametrów współdzielonych za jednym razem lub zbiorczo usunąć istniejące parametry z projektu.
Narzędzie może również łatwo filtrować na liście parametrów w celu lepszego przeglądu i kontroli.

Parametr Manager

Join Geometry

Wielokrotne łączenie elementów według wybranych kategorii, w tym możliwość ustalenia priorytetu pierwszego i drugiego poziomu. Można także zapisać „reguły łączenia” na dysk i wczytać reguły między projektami.
Narzędzie dla następujących kategorii: Krawędzie stropów, Podłogi, Modele ogólne, Dachy, Schody, Słupy konstrukcyjne, Ramy konstrukcyjne, Fundamenty konstrukcyjne, Ściany, Gzymsy, Sufity.

Join Geometry

Line of Travel

Funckaj pozwala na wygenerowanie strzałki schodów według norm krajowych, w tym opis schodów i numerację podstopnic – jednym kliknięciem myszy. Narzędzie zawiera również ustawienia, w których można zdefiniować typ tekstu etykiety, promień symbolu, kąt linii symbolu i długość linii symbolu

Line of Travel

Doors

Funkcja automatycznie rozpoznaje kierunek otwierania drzwi (L/P) i zapisuje jako parametr we właściwościach drzwi.
Wczytuje również adnotację drzwi, która już zawiera ten parametr. To wszystko dzieje się automatycznie w przypadku nowych projektów, więc nie trzeba wywoływać żadnego polecenia. W istniejących projektach należy uruchomić polecenie Drzwi (Włącz/Wyłącz) – po czym narzędzie dodaje nowy parametr do wszystkich drzwi.
Parametr L/P może być również używany w zestawieniach. Przełącznik L/P można znaleźć w ustawieniach aplikacji.

Doors

Structure Description

Etykieta struktury tworzy automatyczne etykiety konstrukcji ścian złożonych, dachów lub stropów, zawierające materiał i grubość każdej warstwy w wybranym elemencie budynku. Przy każdej zmianie w strukturze etykieta zostanie automatycznie zaktualizowana. Obsługuje również połączone/niepołączone podłogi i ściany.
W Ustawieniach można określić modyfikator dla nazw materiałów – używając wyrażeń regularnych możesz usunąć wszelkie numeryczne informacje o grubości (np. aby uniknąć zduplikowanych wartości grubości).

Structure Description

Export/Import Schedules

Funkcja pozwala na eksport wybranych tabel do Excela i ich edycję- można również wczytać edytowane tabele z powrotem do Revit. Opcja „Wybierz wszystko” pozwala na wyeksportowanie wszystkich zestawień z projektu. Opcja „Do pojedynczego pliku” eksportuje poszczególne zestawienia do oddzielnych plików i nadaje im nazwy według nazwy zestawienia programu Revit. Parametry w kolorze zielonym w arkuszu Excel można edytować, a następnie importować z powrotem do programu Revit za pomocą funkcji „Importuj zestawienia”. Jeśli arkusz zawiera wiele wierszy z tym samym parametrem typu, import do programu Revit zapisuje z powrotem wartość z ostatniego wiersza.

Export/Import Schedules

Room Finishes

Funkcja automatycznie wykrywa wszystkie wykończenia pomieszczeń i zapisuje ich wartości do wbudowanych parametrów Wykończenie ścian, Wykończenie podłogi i Wykończenie sufitu. Jeśli pomieszczenie zawiera wiele wykończeń, zostaną one oddzielone danym znakiem.

Room Finishes

Split

Funkcja dzieli wybrany kanał na segmenty o określonej długości.Automatycznie wstawia ogniwo łączące we wszystkich punktach podziału. Dla kanałów wybranych glob alnie można określić długość segmentu indywidualnie dla kanałów prostokątnych i okrągłych lub rur kanalizacyjnych.

Split

Renumber

Funkcja przenumerowuje wszystkie urządzenia i przewody w wybranej gałęzi z podanego numeru. Wystarczy wybrać pierwszy element gałęzi kanału.
Jeśli zmienisz numerację tylko części kanału, wybierz punkt początkowy i kierunek zmiany numeracji. W przypadku, gdy oddział zawiera element tego samego typu i wielkości, zostanie mu nadany ten sam numer.

Renumber

To narzędzie pozwoli użytkownikom usunąć prostą rurę lub kanał i wyciągnąć złączki po obu stronach rury/kanału.

Renumber

Openings

Narzędzie to może automatycznie tworzyć otwory w konstrukcjach budowlanych w miejscach przebić rurami i kanałami. Ta aplikacja może być używana zarówno przez architektów, jak i projektantów MEP do dołączania żądań przebicia, gdzie mogą ręcznie ustawić żądany kształt i wymiary. Żądania te są widocznymi graficznie elementami proxy, wyświetlającymi powiadomienia dla architektów – gdy dołączą model MEP – tak, aby mogli tworzyć otwory w danej pozycji, o podanych wymiarach zdefiniowanych przez projektantów MEP. Architekt otrzymuje raport w formie tabeli w programie Revit oraz w klasycznych widokach 2D i 3D programu Revit. Po sprawdzeniu wniosków wszystkie lub niektóre wnioski mogą zostać wykorzystane do automatycznego wygenerowania otworowań. To narzędzie oferuje szerokie możliwości dostosowywania i pozwala m.in. filtrowanie elementów kolizji według materiału, dołączanie informacji o wkładach ogniowych lub dołączanie komentarzy wyświetlanych przez innych członków zespołu.

Openings
project_cleaner_icon

Project Cleaner

Funkcja Czyszczenie Projektu (Project Cleaner) może zbiorczo usunąć niechciane typy elementów z Twoich projektów. W oknie poleceń można wybrać poszczególne typy elementów, niedostępne w bazowym Revicie (np. zaimportowane linie).

family_parameter_Manager_icon

Family Parameter Manager

Funkcja „Menedżer Parametrów Rodziny” jest narzędziem do zbiorczej edycji parametrów w rodzinach Revit — można usuwać, zastępować i dodawać nowe parametry w wielu rodzinach jednocześnie.

element_location_icon

Element Location

Funkcja „Lokalizacja elementu” zapisuje nazwę pokoju lub przestrzeni do parametru elementu. Jeśli przeniesiesz ten przedmiot (np. krzesło, komputer, skrzynkę rozdzielczą – dowolna rodzina) do innego pokoju lub przestrzeni, ten parametr zmieni się automatycznie.

roomToFloor_icon

Room To Floor

Funkcja RoomToFloor umożliwia generowanie podłóg w wybranych pomieszczeniach. Dla każdej podłogi można indywidualnie ustawić typ podłogi oraz jej odsunięcie w pionie.

dimension_text_mover_icon

Dimension Text Mover

Narzędzie pozwala przenosić teksty wymiaru poza linie pomocnicze, jeśli się nie mieszczą. Można też zdefiniować różne opcje domyślne umieszczania tekstów wymiarowych.

room_height_icon

Room Height

Funkcja „Wysokość pomieszczenia” automatycznie wykrywa i zapisuje wysokość w świetle do wybranego parametru pomieszczenia. Jeśli wysokość pomieszczenia jest ograniczona wieloma elementami o różnych wysokościach, do parametru wpisywana jest wysokość minimalna i maksymalna.

insulation_area_of_fittings_icon

Insulation Area of Fittings

Narzędzie „Obszar izolacji armatura” oblicza szacunkową powierzchnię izolacji, która jest używana w przypadku rur i złączek kanałów.

pipes_ducts_symbols_icon

Pipes/Ducts Symbols

Funkcja „Rury / Kanały Symbole” kanałów dodaje symbole opisów na kanałach i rurach. W oknie dialogowym możesz określić system, symbol oraz odsunięcie.

Uprość i przyspiesz codzienne zadania w Revit dzięki dodatkom Holixa T4R

Smart Walls

Podział ścian warstwowych zgodnie z konfiguracją.

Inteligentne ściany  to potężny dodatek do zarządzania ścianami, umożliwiający szybkie rozłożenie warstw na różne typy ścian, pełną kontrolę połączeń i odległości podziału, dzielenie ścian na oddzielne panele z predefiniowanymi ustawieniami, wstawianie punktów ciężkości i zarządzanie informacje z funkcją eksportu do Excela.

Główne funkcjonalności i korzyści:

 • Z łatwością dzieli ściany i kontroluje, zmienia i aktualizuje przerwy między nimi w dowolnym momencie
 • Wystarczy kilka kliknięć, aby rozdzielić wielowarstwowe ściany na oddzielne ściany bez utraty wprowadzonych danych

Quick Dimensions

Szybkie wymiarowanie za pomocą jednego kliknięcia.

Funkcja pozwala na szybkie tworzenie i umieszczanie wymiarów i łańcuchów wymiarowych w projekcie zgodnie z konfiguracjami zdefiniowanymi przez użytkownika. Raz ustawione konfiguracje można zapisywać i wykorzystywać w przyszłych projektach. Narzędzie automatycznie dodaje łańcuchy wymiarowe do zdefiniowanych elementów dwoma kliknięciami, zachowując je ze stałymi odsunięciem.

Główne funkcjonalności i korzyści:

 • Automatycznie dodawane wymiary do wybranych elementów architektonicznych, konstrukcyjnych lub mechanicznych.
 • Tworzy wiele łańcuchów wymiarowych jednym kliknięciem
 • Łączy istniejące wymiary z łańcuch wymiarowy
ExcelR2

ExcelR2

Szybkie i łatwe zagnieżdzenie zewnętrznego zestawienia MS Excel.

Funkcja pozwala zaimportować arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel, w tym ustawienia stylów, do projektów Autodesk Revit. Tabele są łatwe w tworzeniu i synchronizowane z arkuszem kalkulacyjnym Excel, co znacznie przyspiesza tworzenie dokumentacji projektowej.

Główne funkcjonalności i korzyści:

 • Dwukierunkowe połączenie pomiędzy formularzami MS Excel
 • Oszczędza czas i pozwala na aktualizację danych

Sort Mark

Szybka i kontrolowana zmiana numeracji i znakowań.

Funkcja umożliwia automatyczne sortowanie i zmianę numeracji elementów graficznych, architektonicznych i konstrukcyjnych na różne sposoby oraz dodawanie dodatkowych informacji do wybranych elementów. Narzędzie umożliwia zapisanie określonych zlokalizowanych ustawień sortowania i zaznaczenia ustawień konfiguracyjnych do wykorzystania w przyszłych projektach.

Główne funkcjonalności i korzyści:

 • Łatwo i szybka renumeracja elementów
 • Maksymalna eliminacja pomyłek podczas numerowania

Smart Sheets

Tworzy arkusze na podstawie zdefiniowanego układu.

Funkcja umożliwia tworzenie i zarządzanie dużą liczbą arkuszy na podstawie szablonów i wyników sortowania. Błyskawicznie dodaje widoki do całego zestawu arkuszy, kontroluj wyrównanie pozycji i aktualizuj parametry dla wielu arkuszy jednocześnie.

Główne funkcjonalności i korzyści:

 • Szybkie przygotowanie dużej ilości arkuszy
 • Kontrola parametrów oznakowania arkuszy
sort_scope_icon

Sort&Cope

Sort&Cope eliminuje potrzebę docinania elementów ram konstrukcyjnych pojedynczo. Dotniesz kratownice i inne elementy konstrukcyjne jednym kliknięciem, dotniesz belki według typu połączenia lub przecięcia, skonfigurujesz sposób i głębokość docięcia.

Główne funkcjonalności i korzyści:

 • Dotnij wszystkie belki połączone z wybraną belką.
 • Dotnij belki przecinające się z wybraną belką.
 • Zmień wstępnie zdefiniowaną odległość docinania
 • …wiele, wiele innych
dynamic_legend_icon

Dynamic Legend

Dynamic Legend tworzy inteligentne widoki legend, możliwe do aktualizacji jednym kliknięciem. Pozwala na pokazanie jednego elementu z wielu stron (w tym – z zastosowaniem prawdziwych zdjęć).

Prosty interfejs ułatwia ustawianie parametrów i tworzenie legend tak, jak chcesz. Legendy można modyfikować, aktualizować lub resetować w dowolnym momencie.

Główne funkcjonalności i korzyści:

 • Łatwe tworzenie legend z dowolnej kategorii rodzin Revit
 • Szybko grupuj i sortuj elementy w widoku legendy
 • Zaktualizuj wszystkie legendy jednym kliknięciem

Bulk Upgrade of Families

Zbiorcza aktualizacja projektów, rodzin i szablonów do bieżącej wersji programu Revit. Ponadto może zapisywać uaktualnione projekty i rodziny w nowych miejscach docelowych, dodawać przedrostki i przyrostki oraz zastępować części nazw. Masz również możliwość audytu plików podczas procesu aktualizacji, odłączenia od zadań centralnych i odrzucenia/zachowania zadań lub automatycznego ponownego załadowania ścieżki odnośników zewnętrznych

Te rozwiązania mogą Cię również zainteresować:

Trimble Business Center

Spacemaker, czyli zupełnie nowa jakość projektowania koncepcyjnego. Intuicyjne narzędzie dla architektów, urbanistów i deweloperów , które umożliwia opracowanie jakościowych...

Spacemaker

Spacemaker, czyli zupełnie nowa jakość projektowania koncepcyjnego. Intuicyjne narzędzie dla architektów, urbanistów i deweloperów , które umożliwia opracowanie jakościowych...

  Odkryj szkolenia Arkance Systems

   

  Dodatkowe informacje

  Wymiary 553865563 cm
  Filtrowanie według lokalizacji

  Webinar

  Filtrowanie według produktów

  Fusion 360, Inventor, Vault

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  Opublikuj komentarz