Menu

PERN Przyjaźń S.A.

attachmentFileFirma Aplikom Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi brała udział w wykonaniu w latach 2009-2010 prac informatycznych związanych z przetworzeniem materiałów podkładowych i branżowych oraz pozyskaniem do postaci numerycznej danych opisowych na potrzeby realizacji wdrożenia Systemu Zarządzania Majątkiem w PERN „Przyjaźń” SA.

Prace związane z realizacją kontraktu obejmowały m.in:

 1. Skanowanie, czyszczenie, kalibracja i georeferencja map zasadniczych oraz map trasowych rurociągów,
 2. Skanowanie. czyszczenie i kalibracja map trasowych światłowodów oraz map topograficznych
 3. Skanowanie i czyszczenie map projektowych rurociągów
 4. Standaryzacja map wektorowych rurociągów z budową modelu topograficznego
 5. Wektoryzacja przebiegu tras rurociągów i światłowodów z naniesieniem punktowych obiektów infrastruktury
 6. Budowa modeli topograficznych tras rurociągów
 7. Zobiektowanie działek
 8. Przygotowanie punktów identyfikacyjnych działek
 9. Przygotowanie lokalizacji z przypisanyrni wartościami rzędnej lub typami obiektów.

Wyżej wymienione prace obejmowały:

 • Około 5 000 arkuszy map
 • Około 1 800 km tras
 • Około 55 500 sztuk punktów. działek i obiektów.

Wszystkie wymienione prace zostały wykonane z należytą starannością. solidnie i terminowo.

 

Tomasz Zakrzewski

Dyrektor Biura Administracyjnego

PERN Przyjaźń S.A.

Płock, dn. 2013-02-22