Menu

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. - List referencyjnyNiniejszym potwierdzamy, że terminie od września 2011 roku do grudnia 2014 roku firmy Globema Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Aplikom Sp. z o.o. (partner konsorcjum) zrealizowały projekt rozbudowy systemu ELGIS/Smaliworld o dane geometryczne, opisowe i topologiczne dotyczące sieci nN i związanych z nią obiektów energetycznych dla całego obszaru działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. W ramach realizacji powyższego przedsięwzięcia zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy następujące prace:

 • Wprowadzenie do systemu ponad 10 000 km sieci energetycznych niskiego napięcia (napowietrznych i kablowych, wraz z przyłączami oraz oświetlenia ulicznego)
 • Zbudowanie schematów wewnętrznych stacji energetycznych SN/nN po stronie niskiego napięcia I połączenie ich topologicznie ze stroną SN
 • Wprowadzenie ponad 'I miliona obiektów energetycznych wraz z atrybutami opisowymi w tym m. in.:
  • 530 000 PPE
  • 94 500 MDE
  • 82 000 punktów adresowych
  • 105 000 słupów energetycznych
  • 82 500 opraw oświetleniowych
  • 76 000 muf, złącz, przepustów
  • 84 000 przyłączy
 • Założenie topologii, uspójnienie, konsolidacja i harmonizacja danych pochodzących z wielu źródeł, w wyniku których został zbudowany kompletny elektryczny model sieci niskich, średnich i wysokich napięć.

Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, z należytą starannością i w przewidzianym budżecie wynoszącym 2 998 000,00 zł netto. Zaświadczamy, że wykonawca jest solidnym i rzetelnym partnerem posiadającym duże doświadczenie i wiedzę merytoryczną z szeroko rozumianego obszaru rozwiązań GIS.

Stanisław Łęski
Dyrektor Generalny
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto
Łódź, 02.01.2015 r.