Menu

Plan obsługi do licencji wieczystej

Maksymalizacja potencjału licencji wieczystej.

Plan obsługi (dawniej Maintenance Subscription) jest jedynym sposobem zachowania aktualności oprogramowania na licencji wieczystej. To ekonomiczny sposób na utrzymanie i maksymalne wykorzystanie oprogramowania i usług Autodesk jako inwestycji długoterminowej.

Aktywny plan obsługi zapewnia posiadaczom licencji wieczystych takie korzyści*, jak:

  • natychmiastowy dostęp do najnowszych wersji oprogramowania i udoskonaleń produktów;
  • elastyczne uprawnienia licencyjne – poprzednia wersja, użytkowanie domowe i uprawnienia do obsługi w innych krajach;
  • skalowana pomoc techniczną pozwalająca szybko rozwiązać problemy;
  • większa mobilność i doskonalsza współpraca dzięki usługom w chmurze Autodesk 360.

Aktualny plan obsługi obniża koszty aktualizacji i pomaga zachować przewidywalny budżet na utrzymanie oprogramowania. Jest to najlepszy i najbardziej ekonomiczny sposób, aby wyprzedzić konkurencję.

Aktualizacje oprogramowania

Posiadając aktywny plan obsługi najnowsze technologie i narzędzia Autodesk zawsze będą pracować na Twoją korzyść. Natychmiastowy dostęp do nowoczesnych technologii, najnowszych wersji oprogramowania i ulepszeń pozwala być zawsze na bieżąco z nowymi technologiami Autodesk,  oszczędzającymi czas i przyczyniającymi się do zwiększenia wydajności pracy. Pobieraj najnowsze aktualizacje i udoskonalenia oprogramowania, gdy tylko zostaną wydane, aby narzędzia były zawsze aktualne.  Posiadanie planu obsługi oznacza niższe, bardziej przewidywalne koszty aktualizacji – nic Cię nie zaskoczy i nie nadweręży budżetu.

Elastyczne licencjonowanie

Praca zdalna staje się coraz powszechniejsza. Pożegnaj się z problemami dotyczącymi oznaczania kolejnych wersji, ograniczeniami związanymi z lokalizacją i innymi przeszkodami obniżającymi wydajność. Elastyczne warunki licencyjne (poprzednia wersja, użytkowanie domowe i uprawnienia do obsługi w innych krajach) zapewniają dostęp do potrzebnych narzędzi w odpowiednim czasie. Zyskaj prawa licencyjne, które ułatwią pracę w wielu miejscach – w biurze i w domu oraz podczas podróży.

  • Prawa do korzystania z poprzednich wersji oprogramowania – używaj aktualnych i wcześniejszych wersji oprogramowania w zależności od aktualnych potrzeb.
  • Prawo do instalacji dodatkowej kopii na komputerze domowym – łatwo zmieniaj komputer w biurze na domowy dzięki dogodnemu licencjonowaniu, które obejmuje wiele komputerów.
  • Korzystanie z oprogramowania w innych krajach – przemieszczaj się swobodnie; prawa do korzystania z oprogramowania poza granicami kraju, w którym dokonano zakupu, przez 90 dni pozwalają podróżować bez problemów.

Pomoc techniczna

Twoja firma działa lepiej, gdy masz do dyspozycji właściwe usługi pomocy do oprogramowania. Ogranicz przestoje i szybciej wracaj do pracy dzięki odpowiednim narzędziom wsparcia, dokumentacji technicznej i samouczkom. Plan obsługi zapewnia dostęp do podstawowej pomocy technicznej, w ramach której można kontaktować się ze specjalistami wsparcia technicznego Autodesk i uzyskać pomoc w instalacji, konfiguracji, rozwiązywaniu problemów i w innych kwestiach, co przekłada się na skrócenie czasu przestoju i zwiększenie wydajności. Poza tym udostępniane są materiały online obejmujące bazę wiedzy z dokumentami pomocy, samouczki, filmy szkoleniowe oraz obszerne archiwum rozwiązań technicznych Autodesk i forum dyskusyjne. Plan obsługi to również możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia w sytuacjach wymagających zachowania poufności. Możesz też skontaktować się z specjalistami Autodesk, aby uzyskać pomoc dotyczącą instalacji i konfiguracji. Właśnie dlatego w ramach planu można wybrać taki poziom pomocy technicznej, jaki jest potrzebny – od samouczków po fora społeczności i usługi dedykowanych specjalistów wsparcia technicznego. Plan obsługi obejmuje wszystkie elementy podstawowej pomocy technicznej. Jeśli wymagany jest szerszy zakres pomocy, należy wybrać plan zaawansowanej pomocy technicznej lub priorytetowej pomocy technicznej dla korporacji.

Usługi w chmurze

Usługi w chmurze Autodesk 360 pomagają zwiększyć mobilność, usprawnić współpracę i zoptymalizować projekty. Klienci posiadający aktywny plan obsługi otrzymują przestrzeń dyskową w chmurze Autodesk, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie zadań wymagających większej mocy obliczeniowej w chmurze. Zapisując dokumenty projektowe w chmurze, można pracować nad nimi online w dowolnym czasie, wszędzie tam, gdzie dostępne jest połączenie z Internetem. Dzięki chmurze Autodesk można w bezpieczny sposób udostępniać pliki innym uczestnikom projektu, nawet jeśli nie mają oni oprogramowania projektowego użytego do utworzenia plików. Wykorzystując chmurę Autodesk, można poprzez przeglądarkę internetową lub urządzenie mobilne przeglądać i komentować pliki 2D i 3D. Aktywny plan obsługi uprawnia również do korzystania z wielu specjalistycznych usług w chmurze Autodesk związanych z renderowaniem, optymalizacją i analizą, które mogą Ci pomóc pracować wydajniej i skrócić czas projektowania. Dzięki praktycznie nieograniczonej mocy obliczeniowej chmury, klienci nie muszą już niepotrzebnie obciążać własne komputery.

Informacja dla posiadaczy licencji wieczystych z aktywnymi planami obsługi

Klienci obecnie posiadający plan obsługi mogą go nadal odnawiać i dalej korzystać z jej zalet. Autodesk nie planuje wycofania z oferty możliwości odnawiania planów obsługi – można je odnawiać bez ograniczeń czasowych. Autodesk nadal będzie udostępniać też wieloletnie plany obsługi, zapewniając ich posiadaczom ciągły dostęp do najnowszego oprogramowania w stałej cenie w trakcie całego okresu obowiązywania umowy.

Należy jednak pamiętać o terminowym odnawianiu planu obsługi w celu zachowania korzyści. Jeśli plan obsługi produktu na licencji wieczystej nie zostanie odnowiony na czas, klienci nie będą mogli już odnowić planu. W takiej sytuacji dostęp do korzyści będzie można uzyskać wyłącznie subskrybując (tj. kupując nową subskrypcję) odpowiedni produkt.

Nawet po wygaśnięciu planu obsługi klienci w dalszym ciągu będą mogli używać licencji wieczystych. Jednak utracą oni dodatkowe korzyści, takie jak aktualizacje, pomoc techniczna do produktu, elastyczne prawa licencyjne i usługi w chmurze. Jeśli plan obsługi nie zostanie odnowiony, jego posiadacze będą mogli zakupić subskrypcję, aby uzyskać dostęp do najnowszych opcji i funkcji.

Autodesk nadal będzie udostępniać wieloletnie plany obsługi, aby klienci, którzy zakupili licencje wieczyste, w dalszym ciągu mogli korzystać z najnowszego oprogramowania. Dodatkową zaletą jest niezmienność ceny przez cały czas obowiązywania umowy.

 

* Nie wszystkie korzyści w ramach planu obsługi są dostępne dla wszystkich produktów we wszystkich regionach geograficznych.