Menu

Plateia

Oprogramowanie do projektowania i modernizacji dróg zgodne z BIM

Plateia jest profesjonalnym, zgodnym z BIM, programem przeznaczonym do projektowania i modernizacji dróg. Oferuje narzędzia do projektowania osi i niwelet, szczegółowego projektowania i edycji przekrojów poprzecznych, obliczeń przechyłek, projektowania skrzyżowań i rond, modelowania 3D i tworzenia dokumentacji technicznej. Dzięki elastycznemu i dynamicznemu modelowi danych Plateia wspiera procesy i standardy BIM. Starannie zaprojektowany interfejs użytkownika i przepływ pracy są spójne z praktyką inżynierską projektantów dróg. To sprawia, że Plateia jest łatwa w nauce i obsłudze.

Plateia znajduje zastosowanie w rozmaitych projektach:

·         projektowanie dróg i ulic wszystkich kategorii;

·         projektowanie skrzyżowań i rond;

·         projektowanie węzłów drogowych;

·         projektowanie obiektów mostowych i tuneli;

·         modernizacja dróg i ulic.

Plateia jest przygotowana do szybkiego i łatwego zintegrowania z procesami BIM

Tworzenie trójwymiarowych modeli dróg, dołączanie dodatkowych informacji i szybkie przeniesienie projektu do AutoCAD Civil 3D, Autodesk Infraworks lub Autodesk Navisworks. Model drogi z programu Plateia jest gotowy do integracji danych IFC.

 


 

Opis funkcjonalności Plateia


Cyfrowe modelowanie teren

Narzędzie do tworzenia powierzchni służy do szczegółowego cyfrowego modelowania terenu (DTM) na podstawie pomiarów geodezyjnych lub innych danych wejściowych:  danych z tachimetrów, punktów, linii nieciągłości oraz bloków. Daje to możliwość korzystania z programu Plateia wraz z AutoCAD oraz BricsCAD.

Skarpy

Przez tworzenie skomplikowanych skarp z wieloma warunkami wykopów i nasypów użytkownicy mogą realizować różne scenariusze i wymagania geometrii dla wszystkich rodzajów projektów drogowych, od prostych pojedynczych dróg po skomplikowane złożone węzły autostradowe i skrzyżowania. Ponadto tworzenie zbiorników, parkingów, dróg, kanałów rzek i innych obiektów jest łatwiejsze i szybsze ze skarpowaniem CGS.

Narzędzia do projektowania geometrii dróg

Plateia dostarcza zestaw narzędzi do kreślenia i edycji  zaawansowanej geometrii poziomej i pionowej. Oferują one projektowanie według wierzchołków, elementów ustalonych i swobodnych, zamianę polilinii oraz tworzenie najlepiej dopasowanej osi do danych pomiarowych istniejącej drogi. Różnorodne etykietowanie wytyczonych osi, raporty i opcje eksportu danych zapewniają elastyczność niezbędną do spełnienia szerokiego zakresu wymagań użytkowników.

Skrzyżowania i ronda

Zautomatyzowany projekt skrzyżowań i rond jest oparty o geometrię drogi określoną przez oś, profil i przechyłkę. Funkcja skrzyżowań 3D automatycznie dostosowuje niweletę drogi podrzędnej i parametry przechyłki z odpowiadającymi wyłukowaniami. Zautomatyzowany proces projektowy daje w wyniku szczegółową geometrię skrzyżowania 3D dla kształtu typu X lub T. Użytkownik może dodatkowo wesprzeć się trybem skarpowania z różnymi parametrami w celu dostosowania geometrii skrzyżowania 3D, a następnie użyć opcji automatycznej aktualizacji, kiedy zmienia się geometria osi drogi.

Powierzchnie 3D i model bryłowy

Trójwymiarowe modele dróg mogą być tworzone jako trójwymiarowe powierzchnie lub jako modele bryłowe. Model trójwymiarowej powierzchni drogi może być generowany automatycznie z geometrii przekrojów drogi i modelu terenu, albo może być budowany dzięki funkcji skarpowania. Model bryłowy 3D jest tworzony na bazie wieloboków na przekrojach poprzecznych, gdzie materiały i objętości mogą być definiowane jako dane dodatkowe. Program wspomaga także tworzenie tuneli, mostów i innych obiektów inżynierskich. Obiekty bryłowe mogą powstawać wzdłuż łuków i krzywych przejściowych. Wszystkie utworzone bryły zawierające dane zewnętrzne mogą zostać wyeksportowane do Autodesk InfraWorks, Navisworks, a potem wykorzystane w procesach BIM.

Projektowanie i edycja przekrojów poprzecznych

Plateia umożliwia projektowanie i edycję przekrojów drogowych w dużym stopniu szczegółowości bez żadnych ograniczeń geometrycznych. Dodawanie wielu osi do pojedynczego przekroju daje użytkownikowi pełną kontrolę nad zależnościami geometrycznymi pomiędzy różnymi drogami oraz drogami i innymi obiektami wymaganymi przez specyfikę projektu.

Przedmiary ilościowe

Plateia liczy materiałowe przedmiary ilościowe i posiada opcje łączące te obliczenia z definiowanymi przez użytkownika listami materiałowymi. To daje możliwość połączenia materiałów zdefiniowanych w rysunku z bazą danych materiałów oprogramowania do kosztorysowania, wspierając cyfrowy transfer danych i szybką rekalkulację kosztów po zmianach w projekcie.

Modernizacja dróg i ulic

Funkcjonalność modernizacji dróg oferuje potężne narzędzia do analizy regresji zapewniające najlepsze dopasowanie i tworzenie profili na podstawie danych pomiarowych osi lub krawędzi drogi. Daje to szczegółowy widok na profilu istniejących i nowych rzędnych drogi wraz z obliczeniami ilości materiału dla frezu oraz nakładki.

Korzyści dla użytkownika

Dynamiczny model danych

Plateia została zaprojektowana tak, aby wszystkie dane znajdowały się wewnątrz pliku .dwg umożliwiając tym samym szybką aktualizację geometrii i wymianę danych zawartych w rozwiązaniach marki CGS oraz Autodesk. Możliwa jest też wymiana danych z LandXML, OKSTRA, REB i Civil 3D. Dynamiczne aktualizacje wszystkich zmian geometrycznych lub parametrów projektowych są obsługiwane w obrębie jednego lub wielu rysunków z osobnymi: planem sytuacyjnym/profilem i przekrojami.

Wsparcie dużych projektów

Plateia z łatwością obsługuje duże projekty o bardzo długich osiach i tysiącach przekrojów. Projekty nie są ograniczone pod względem wielkości. Wydajność programu nie jest ograniczona podczas pracy na dużych projektach z wieloma osiami, profilami i przekrojami. Przekroje zapewniają wysoki poziom detali z opcjami synchronizacji na żądanie, dużą szybkość przetwarzania i spójność danych.

Możliwości współpracy

Duże projekty drogowe mogą być efektywnie podzielone między wielu członków zespołu mogących pracować jednocześnie. Projekty mogą być wykonywane na jednym rysunku lub podzielone na mniejsze części z wydzielonymi planami sytuacyjnymi, profilami i przekrojami.

Języki i specyfika krajowa

Plateia jest dostępna w polskiej wersji językowej oraz wspiera polskie standardy projektowe. Użytkownicy mogą również korzystać z innych wersji językowych oprogramowania w przypadku konieczności pracy dla zagranicznych kontrahentów.

Wspierane platformy

Plateia 2017 działa na AutoCAD, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D w wersjach 2013-2018 oraz na BricsCAD Pro i Platinum V13-V17.

 

  Skontaktuj się z nami.

  Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Określ poniżej, o czym chcesz porozmawiać, a my oddzwonimy albo odpiszemy.

  Interesuje mnie:
  Imię (nazwisko mile widziane)
  Telefon
  E-mail
  Firma (opcjonalna)
  W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


  Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO