Menu

Pomoc, której potrzebujesz …

Czy pojemność Waszego archiwum dokumentacji powoli się kończy?
Czy masz problem z szybkim i łatwym dostępem do dokumentacji?
Czy chcesz edytować rysunki techniczne nie używając do tego programów CAD?
Czy chcecie wykorzystywać posiadaną archiwalną dokumentację?
Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi „TAK” – to mamy dla Państwa idealne rozwiązanie problemu. Programy WiseImage V to grupa w pełni funkcjonalnych edytorów obrazów rastrowych. Przywracają funkcjonalność projektową dokumentacji papierowej, a dokumentację elektroniczną (również rastrową!) potrafią połączyć w użyteczną dla nas całość.Pozwalają na czyszczenie, kalibrację, edycję i poprawianie rastrów, konwersję na wektory skanowanych rysunków, szkiców, map.Ułatwiają odszukanie potrzebnych dokumentów: umożliwiają łatwiejszy i szybszy dostęp, katalogowanie, indeksowanie itp.

Obszerniejszy opis funkcji dostępnych w programach WiseImage znajduje się na stronach:

WiseImage V for Windows
WiseImage V for AutoCAD
Raster ID

… przede wszystkim proponujemy jednak rozmowę na temat możliwości wykorzystania oprogramowania w Państwa firmie. Chętnie też zorganizujemy prezentację oprogramowania przygotowaną pod kątem konkretnych Państwa potrzeb i oczekiwań.