Menu

Posiadamy akredytację w ramach Programu PHARE 2000 SSG

Informujemy, że począwszy od dnia 12.11.2003r, nasza firma jest akredytowanym przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wykonawcą usług doradczych i szkoleniowych dla MSP w ramach Programu PHARE 2000 SSG „Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw”.
Zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki i dotyczy wielu różnych aspektów. Szczególnie istotne jest uzyskanie akceptacji PARP-u na wykonanie przez naszych ekspertów usług w zakresie:

 • identyfikacja technologii kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstwa;
 • badania rynku i identyfikacja potencjalnych dostawców nowej technologii,
 • poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania wdrażania rozwiązań przewidzianych w strategii,
  • przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych (niezbędne zmiany techniczne, technologiczne i organizacyjne).
  • poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji ściśle związanych z wdrożeniem nowej technologii;
  • szkolenia pracowników związane z wdrożeniem nowej technologii;
  • usługi z zakresu praw własności intelektualnej oraz praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej;
  • usługi komputerowego wspomagania procesu projektowania i wytwarzania (Computer Aided Design/ Com-puter Aided Manufacturing – CAD/CAM);
  • usługi eksperckie związane z uruchomieniem nowej technologii;
  • usługi doradcze związane z dostosowaniem technicznym, technologicznym i organizacyjnym przedsiębior-stwa do wdrażanej technologii.

Dla firm, które obsługujemy, korzyść z uzyskanego przez nas statusu polega na możliwości uzyskania bezzwrotnej dotacji z funduszu PHARE według określonych zasad.
Wartość dotacji z funduszu PHARE 2000 SSG może osiągnąć wartość nawet do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych usług wdrożeniowych i szkoleniowych (i/lub) do 25% kosztów inwestycji.