Menu

Poznaj 3 klucze do efektywnego zarządzania danymi projektowymi i produkcyjnymi

Klucz pierwszy – bezpieczeństwo danych inżynierskich

 

 • Ile może kosztować utrata Twoich projektów?
 • Ile może kosztować odtworzenie Twoich projektów z ostatniego półrocza?
 • Czy kontrolujesz co się dzieje z plikami zapisanymi lokalnie?

 

Nie eliminując możliwości pracy lokalnej otrzymasz centralne miejsce składowania plików, oparte o strukturę bazodanową. Zabezpiecza to dane istotne Twojej firmy na kilku płaszczyznach. Umożliwia równoległe wdrożenie procedur zapisu kopi bazy, np. z ostatniego tygodnia, co pozwala na szybkie odtworzenie wyniku prac w przypadku awarii.

Centralna baza w sposób naturalny eliminuje możliwość przechowywania, a co za tym idzie pracy wyłącznie na plikach lokalnych. W systemie każdorazowo zostaje ślad kto, kiedy i na jakim pliku pracował oraz jakie zmiany wprowadził w stosunku do wcześniejszej wersji.

 

Jeżeli chciałbyś uzyskać już teraz więcej informacji wybierz właściwą dla profilu Twojej firmy prezentację – OBEJRZYJ PREZENTACJĘ lub zapoznaj się pozostałymi kluczami.

 


Klucz drugi – czas dotarcia do danych

 

 • Ile czasu zabiera dotarcie do potrzebnego w danej chwili dokumentu?
 • Jak szybko jesteś w stanie ustalić kto i kiedy wprowadził konkretną modyfikację?
 • Jak często zastanawiasz się która wersja dokumentu jest najaktualniejsza?

 

Centralne miejsce składowania informacji daje dostęp do potrzebnych danych, wyłącznie zainteresowanym osobom, w momencie kiedy tego potrzebują. Jedno kliknięcie na potrzebny w danym momencie dokument pozwala ustalić, która jego wersja jest najaktualniejsza, kto ostatni pracował na tym pliku oraz jakie zmiany wprowadził.

Bazodanowa struktura rozwiązania, obudowana właściwym kodem informatycznym wspiera zabezpieczenie danych dając równocześnie możliwość znaczącego skrócenia czasu wyszukania dokumentacji.

 

Jeżeli chciałbyś uzyskać już teraz więcej informacji wybierz właściwą dla profilu Twojej firmy prezentację – OBEJRZYJ PREZENTACJĘ lub zapoznaj się pozostałymi kluczami.

 


Klucz trzeci – koszty

 

 • Porównywałeś koszty utrzymania kilkunastu stacji w stosunku do serwera?
 • Ile nadgodzin kosztowało Twoją firmę odtwarzanie poprzednich wersji dokumentów?
 • Jakie koszty w ostatnim roku wygenerowała praca na nieaktualnej dokumentacji?

 

Narzędzia eliminujące możliwość jednoczesnego wprowadzenia zmian w tym samym dokumencie, wykluczają powstawanie pomyłek i błędów z tego tytułu, równolegle pozostali uczestnicy procesu zachowują dostęp do informacji zawartych w tym dokumencie.

Struktura rozwiązania wspiera pracę na wyłącznie obowiązującej wersji pliku, eliminuje to możliwość uruchomienia procesów w oparciu o nieaktualne dane.
Centralne miejsce przechowywania dokumentacji inżynierskiej, pozwala ułatwić politykę bezpieczeństwa danych istotnych – tworzenie kopii zapasowej jednej bazy jest dużo prostsze niż kontrolowanie aby wykonywali to poszczególni użytkownicy.

 

Jeżeli chciałbyś uzyskać już teraz więcej informacji wybierz właściwą dla profilu Twojej firmy prezentację – OBEJRZYJ PREZENTACJĘ lub zapoznaj się pozostałymi kluczami.

 


Dane inżynierskie, dane istotne, oraz współtworzące je informacje to fundament każdej firmy pracującej z wykorzystaniem narzędzi CAD – wiemy to ponieważ:

 • od 30 lat dostarczamy narzędzia wspierające procesy tworzenia danych inżynierskich,
 • od 23 lat rozwijamy narzędzia do potrzeb naszych Klientów,
 • od 15 lat wdrażamy rozwiązania zarządzające informacjami i dokumentacją projektową.

 

Dzisiaj zapraszam Państwa do wspólnej analizy – jak Państwa firma w ciągu   zaledwie 3 dni   może pozyskać   3 klucze   do efektywniejszego zarządzania danymi istotnymi.

 

Zapraszam skontaktuj się ze mną
Konrad Donder

Dyrektor ds. klientów kluczowych
tel. (+48) 42 288 16 30
kom. (+48) 691 277 577

 


Już teraz wypełnij formularz i obejrzyj prezentację, z której dowiesz się jak poprawić efektywność wykorzystania danych inżynierskich w Twojej firmie.

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail:
W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO