Menu

Projektowanie budowlane a oprogramowanie firmy Autodesk.

Pełen projekt budowlany jest owocem pracy projektantów z różnych branż. Często również zadania związane z projektowaniem budowlanym ocierają się o zagadnienia związane z zagospodarowaniem terenu, makroniwelacją, różnorodnymi analizami przestrzennymi oraz sięgają planów urbanistycznych. Stąd opis dwóch pozornie niezwiązanych ze sobą narzędzi firmy Autodesk – Revit Building i Civil 3D.
Projekt budowlany
Jeżeli chcemy wykonać projekt budowlany lub architektoniczny to powinniśmy to zrobić przy pomocy Autodesk Revit Building. Czym jest Revit Building? Jest on programem do projektowania architektonicznego i tworzenia dokumentacji i wizualizacji, ale tak naprawdę jest bramą do innej filozofii pracy z projektem. Dlaczego? Bo Revit nie nakłada żadnych ram ani ograniczeń na proces projektowy. Architekt może tworzyć projekt tak, jak jest mu najwygodniej. Nie ma znaczenia, kiedy zmieni wysokość kondygnacji, gdzie postanowi zmienić wymiary okien czy drzwi – na rzucie, elewacji, przekroju czy w tabeli zestawieniowej. Revit to swoboda tworzenia projektu.

revit_viz Projekt wykonany w Autodesk Revit Building

Revit działa tak, jak myśli architekt. Interfejs programu jest tak intuicyjny, a działanie tak przewidywalne, że proces projektowania przypomina bardziej zabawę niż wyścig z czasem i walkę z oprogramowaniem. Program jest tak prosty w działaniu, że czas nauki jest niewiarygodnie krótki.

Prosty w działaniu nie oznacza tego, że może tworzyć jedynie nieskomplikowane formy lub tego, że jego funkcjonalność jest bardzo ograniczona. W Revicie można rozwinąć skrzydła wyobraźni i szybko zaprojektować naprawdę niezwykłe kształty, co widać na załączonych ilustracjach. Co najważniejsze projektant skupia się jedynie na twórczym myśleniu, bo cała dokumentacja (rzuty, przekroje, elewacje, detale i zestawienia) powstaje automatycznie.

Co czyni go tak unikalnym? Jądro bazy danych. Revit nie wywodzi się z technologii CAD. Nie jest oparty o technologię obiektową, która z grafiki (linii, okręgów) tworzy obiekty i dowiązuje do nich dane opisowe. Revit działa na odwrót. Wszystkie informacje o tworzonym modelu budynku zapisane są w bazie danych, a na jej podstawie dopiero jest tworzona grafika. Dynamicznie i na żywo! Dzięki temu wszystkie widoki (rzuty, przekroje, elewacje, detale i tabele) są tak samo aktualne przez cały czas trwania projektu. Możemy więc wprowadzać zmiany do projektu w dowolnym widoku – program automatycznie uaktualnia bazę danych i tym samym wszystkie inne widoki. Proste i zarazem genialne. A przede wszystkim skuteczne – cała dokumentacja techniczna jest zawsze skoordynowana.

Co więcej, budowa programu daje takie możliwości parametryzacji i relacji pomiędzy elementami modelu budynku, jakich nie spotkamy w innych programach na rynku. Część relacji pomiędzy różnymi częściami budynku zawiązywana jest automatycznie przez program, inne możemy utworzyć przy pomocy jednego kliknięcia myszą. Dzięki nim możemy w ciągu minut, a nie godzin czy dni dokonywać dowolnych (czasem nawet bardzo dużych) zmian w projekcie w dowolnym stadium jego tworzenia. Możemy nawet w ostatniej chwili zmieniać wysokości kondygnacji, przesuwać ściany konstrukcyjne, czy zmieniać wymiary całej stolarki w budynku – trwa to dosłownie minuty, o ile nie sekundy i cała dokumentacja jest zawsze aktualna.

To jest to, czym Revit bije na głowę całą konkurencję – zmiany gdziekolwiek i kiedykolwiek nie powodują zamętu koordynacyjnego w dokumentacji projektowej. Jeżeli dodamy do tego możliwość pracy zespołowej na projekcie i obsługę dowolnej ilości wariantów projektu to otrzymujemy całkowity obraz najnowszej technologii, jaką oferuje Autodesk.

 

Zagospodarowanie terenu

Autodesk Revit Building pozwala również na zaprojektowanie najbliższego otoczenia budynku. Możemy tu wykonać model terenu, zagospodarować przestrzeń pod parking, ustalić linie własności, czy wreszcie dokonać makroniwelacji. Jeżeli narzędzia do zagospodarowania terenu znajdujące się w programie Revit Building są niewystarczające dla specyfiki projektu, powinniśmy sięgnąć po Civil 3D, który zawiera specjalistyczne narzędzia do modelowania powierzchni, tworzenia skarp i obliczania bilansu robót ziemnych. Jego zaawansowane algorytmy obliczeniowe pozwalają na szybkie i dokładne odzwierciedlanie dużych i skomplikowanych powierzchni oraz tworzenie przekrojów przez wiele powierzchni na podstawie dowolnego kształtu polilinii. Wszelkie zadania związane z modelowaniem obiektów powierzchniowych znacznie ułatwiają narzędzia do dynamicznego sprawdzania i opisywania parametrów punktów na powierzchniach i przekrojach: rzędnych, współrzędnych i spadków. Dodatkowo program oferuje bardzo przydatne narzędzia do tworzenia i edycji trójwymiarowych linii charakterystycznych (ulepszonych polilinii 3D), które pozwalają między innymi na tabelaryczną edycję rzędnych, wygładzanie krzywych, łączenie wierzchołków i dopasowywanie łuków. Opcje te czynią z linii charakterystycznych bardzo potężne i wygodne w użyciu elementy służące do modelowania powierzchni i generowania skarp.

 

Analizy przestrzenne

hipsoAnalizy urbanistyczne w skali całego miasta

Autodesk Civil 3D to również różnorodne analizy przestrzenne, określające obszary potencjalnej zabudowy, obszary wolne od zabudowy oraz strefy podlegające ochronie. W tym celu w programie tworzymy trójwymiarowe modele ukształtowania terenu i na ich postawie wykonujemy złożone analizy: określanie terenów podmokłych, terenów zalewowych, obszarów zalegania mgieł i innych warunków przyrodniczych wpływających na zagospodarowanie terenów. Możemy również wykonać przekroje poprzeczne tworzonych modeli, na które naniesiemy wyniki wykonanych badań gruntowych. Obsługa topologii punktowych, liniowych i powierzchniowych pozwala nam wykonać analizy układów drogowych, poprzez poszukiwanie najkrótszej drogi dojazdu oraz innych topologicznych analiz buforowych, rozpływu i nakładania, dotyczących zarówno działek jak i układu podziemnego uzbrojenia terenu.

 

Plany urbanistyczne

Autodesk Civil 3D umożliwia również tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnych w graficznej części z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Polską Normą PN-B-01027. Funkcjonalność programu, która zapewnia sprawne zarządzanie dynamicznymi obiektami powierzchniowymi, w połączeniu ze specjalistyczną nakładką do tworzenia planów w pełni automatyzuje procesy tworzenia i edycji linii i symboli specjalnych zgodnych z normą oraz wypełniania obszarów planu miejscowego zgodnie z rozporządzeniem. Aplikacja ta jest używana obecnie do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wielu pracowniach urbanistycznych w kraju.

Omówione dwa programy firmy Autodesk posiadają jedną wspólną cechę, która daje im bardzo dużą przewagę nad produktami firm konkurencyjnych. Jest to bezproblemowa wymiana danych pomiędzy wszystkimi programami biorącymi udział w tworzeniu projektu. Pomimo, że Autodesk Revit Building nie jest nakładką na Autocad ani nie jest oparty o technologię AutoCAD (jest to program zupełnie inny niż AutoCAD), bardzo dobrze wymienia pliki DWG z AutoCADem i innymi programami na jego bazie. Wymiana dokumentacji w formacie DWG jest tak dobra, że branżyści nie mają pojęcia, iż podkłady architektoniczne, na których pracują nie są tworzone w AutoCADzie. Bez względu na to czy obiekty powstają w programie AutoCAD, Autodesk Civil 3D czy Autodesk Revit Building, możemy bez żadnych problemów przenosić je pomiędzy programami, kopiować, łączyć wszystkie w jednym pliku itd. Zapewnia to sprawną wymianę dokumentacji pomiędzy wszystkimi branżami pracującymi nad projektem, a co za tym idzie zmniejszenie czasu potrzebnego na wykonanie projektu i wyeliminowanie błędów w dokumentacji.