Menu

Projektowanie

CAD (Komputerowe Wspomaganie Projektowania) to wykorzystanie w pracy aplikacji do tworzenia graficznych reprezentacji obiektów fizycznych. Oprogramowanie do tego służące może być dedykowane dla konkretnych zastosowań. W przemyśle używane jest do projektowania fizycznych produktów. W tej branży narzędzia CAD wykorzystywane są do tworzenia wektorowych rysunków 2D lub przestrzennych (3D), szczegółowych, modeli bryłowych bądź powierzchniowych.

Obecnie jednak narzędzia CAD nie są już używane tylko do samego projektowania, ale uczestniczą w całym procesie inżynierskim, od koncepcji produktu, poprzez projekt CAD, statyczne i dynamiczne analizy, wizualizację aż do definiowania metod ich wytwarzania produktu. My taki proces nazywamy to cyfrowym prototypowaniem.

Korzyści z cyfrowego prototypowania to:

  • Znaczne skrócenie czasu tworzenia i wdrażania projektu.
  • Lepsza wizualizacja produktu końcowego, jego podzespołów i ich części składowych, dostępna w systemie CAD.
  • Przyspieszenie niezbędnych obliczeń w celu uzyskania optymalnego kształtu i rozmiaru wyrobu.
  • Większa kontrola nad danymi projektowymi, dokładność i redukcja liczby błędów.
  • Łatwiejsze tworzenie szczegółowej dokumentacji projektowej, obejmującej geometrię i wymiary, zestawienia materiałowe itp.
  • Łatwiejsze wykorzystanie danych projektowych.
  • Niższe koszty rozwoju produktu, zwiększenie wydajności, poprawę jakości wyrobów i szybsze wprowadzanie ich na rynek.

Co ważne, narzędzia CAD są integralną częścią systemu zarządzania cyklem życia produktu (PLM), a zintegrowane wraz z komputerowym wspomaganiem wytwarzania (CAM), komputerowym wspomaganiem analiz inżynierskich (CAE) oraz systemem zarządzania dokumentacją produktu (PDM) umożliwiają optymalizację całego cyklu życia.

Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez nas rozwiązaniami inżynierskimi dla przemysłu: