Menu

Technologia i wytwarzanie

CAM, czyli komputerowe wspomaganie wytwarzania to wykorzystanie specjalistycznych aplikacji do konfigurowania, harmonogramowania i sterowania procesami wytwarzania części. Proces ten w dużej części sprowadza się do tworzenia szczegółowych instrukcji (G-code) sterujących pracą sterowanych numerycznie obrabiarek.

W ujęciu bardziej szczegółowym CAM obejmuje użycie komputerowych aplikacji do definiowania planów produkcyjnych dotyczących projektowania narzędzi, przygotowania modelu CAD, programowania NC, programowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM), symulacji pracy obrabiarek i postprocessingu.

Korzyści ze stosowania CAM to przede wszystkim poprawnie zdefiniowany plan produkcyjny, którego wyniki są w pełni kontrolowane. Ponadto systemy CAM: – maksymalizują wykorzystanie pełnego zakresu oprzyrządowania produkcyjnego, w tym związanego z obróbką 5-osiową, tokarkami oraz obrabiarkami wielofunkcyjnymi – wspierają tworzenie, weryfikację oraz optymalizację programów NC dla zapewnienia optymalnej wydajności produkcji – zintegrowane z oprogramowaniem do zarządzania dokumentacją produktu (PDM), dają technologom i pracownikom produkcyjnym dostęp do zawsze aktualnych danych.

Systemy CAM są integralną częścią systemu zarządzania cyklem życia produktu (PLM). Zintegrowane z narzędziami do komputerowego wspomagania projektowania (CAD), komputerowym wspomaganiem analiz inżynierskich (CAE) oraz systemem zarządzania dokumentacją produktu (PDM), umożliwiają optymalizację całego cyklu życia produktu.

Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez nas rozwiązaniami CAM.