Menu

Publiczne Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej-Curie

attachmentFile (5)Publiczne Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi, przy ul. Balonowej 1 potwierdza fakt współpracy z firmą APLIKOM z siedzibą w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 137.
W ramach zamówienia Firma dostarczyła w grudniu 2010 r. wyposażenie w postaci komputerów stacjonarnych, laptopów oraz zestawów multimedialnych do szkoły.
Firma APLIKOM zaoferowała najkorzystniejszą cenę zamawianego przez nas sprzętu i zapewniła terminową realizację zamówienia.
Pracownicy firmy APLIKOM zamontowali sprzęt, sprawdzili jego działanie a także przeprowadzili szkolenie z zakresu działania tablic multimedialnych.

Dostawa została zrealizowana terminowo i solidnie. Zamawiany sprzęt nie posiadał wad jakościowych. W oparciu o dotychczasową współpracę stwierdzamy, że firma APLIKOM jest rzeczowym, odpowiedzialnym i wiarygodnym partnerem do współpracy.

Zamówienie zrealizowane było w ramach projektu współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Nasz Wspólny Sukces”.

Bogumiła Adamska
Dyrektor Gimnazjum
Publiczne Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Łódź
2011-03-31